Статті

Воробйова Вікторія Іванівна

Воробйова Вікторія Іванівна - Доцент, к.т.н. кафедри фізичної хімії.

 Intellect-сторінка  Розклад занять scholar25 Google Scholar Профіль


Викладає дисципліни «Фізична хімія»,  «Поверхневі явища та дисперсні системи».

Загальні наукові інтереси: захист металів від корозіїфізико - хімічні аспекти дії летких інгібіторів атмосферної корозії чорних и кольорових металів.

Основні напрямки наукових досліджень: Розробка летких інгібіторів атмосферної корозії для тимчасового захисту, вплив хімічної структури органічних сполук на їх інгібуючі властивості та визначення методики прогнозування їх реакційної здатності на основі квантово-хімічних розрахунків.

Наукова біографія: В 2011 році закінчила Національну металургійну академію України, за спеціальністю «Металургія чорних металів». Цього ж року вступила до аспірантури НТУУ «КПІ» за спеціальністю 05.17.14 - Хімічний опір матеріалів та захист від корозії.

 • З 2012 року працює на кафедрі фізичної хімії.
 • Наукових публікацій 20, з яких 15 у фахових виданнях та 3 патенти на винахід

Контакти:

кім. 268  4 – го корпусу.


vorobyova
vorobyova2

Вибрані наукові публікації:

 1. .Vorob’iova V.I. Mechanism of Formation of the Protective Films on Steel by Volatile Compounds of Rapeseed Cake / V.I. Vorob’iova, O.E. Chyhyrynets, O.I. Vasyl’kevych // Materials Science. - 2015, Vol. 50, Is. 5, Рp 726-735. Входить до наукометричних баз (Science Citation Index Expanded (SciSearch), Journal Citation Reports/Science Edition, SCOPUS, INSPEC, Chemical Abstracts Service (CAS), Google Scholar, EBSCO, CSA
 2. Воробйова В.І. Теоретичні дослідження адсорбційної здатності органічних сполук екстракту відходів переробки винограду // В.І. Воробйова, О.Е. Чигиринець, М.І. Скиба // Технічні науки. /Праці Чернігівського Державного Технологічного Університету. – 2015. – №.2(74) – С. 25-31 (Входить до наукометричних баз РИНЦ, e-library)
 3. Воробьева В.И. Использование отходов переработки винограда для защиты металла от атмосферной коррозии / В.И. Воробьева, Е. Э. Чигиринец, М.И. Воробьева, С.Ю. Липатов // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2015. – №.1 – С. 35 – 41. (Фахова)
 4. Воробьева В.И. Защита меди от атмосферной коррозии летучими ингибиторами / В. И. Воробьева, Е. Э. Чигиринец, М. И. Скиба, С. Ю. Липатов // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2016. – №3. – С. 90-95. (Фахова)
 5. Воробйова В. І. Механізм атмосферної корозії сталі в присутності ізопропілового екстракту гребенів винограду / В.І. Воробйова, О.Є. Чигиринець, Ю.Ф. Фатєєв // Фізико хімічна механіка матеріалів. В. Воробйова, О. Чигиринець, Ю. Фатєєв. «Проблеми корозії та протикорозійного захисту матеріалів», спец. випуск № – 2016. – №. – С. 234-238. (Фахова)
 6. Пилипенко Т.М. Дослідження фізико-хімічних показників якості піномийних косметичних засобів / Т.М. Пилипенко, О.Е. Чигиринець, В.І. Воробйова, В.Г. Єфімова // Вісник Чернігівського Державного Технологічного Університету. – 2016. – №.1(3) – С. 222-228.
 7. Воробьева В.И. Изучение компонентного состава биологически активных соединений спиртового экстракта гребней винограда / В.И. Воробьева, Е.Є. Чигиринец, В.Г. Ефимова, Т.Н. Пилипенко, В.А Пичахчи // Вісник Чернігівського Державного Технологічного Університету. – 2016.//. – 2016. – №.2(4) – С. 189 – 195. (Фахова)
 8.  Воробьева В.И. Противокоррозионная эффективность терпеновых соединений / В.И. Воробьева, Е.Э. Чигиринец, М.И. Скиба, Т.Н. Пилипенко, И.Н. Трус // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2016. – №5. – С.75-80. (Фахова)
 9. Трус И. Н. Ионообменная очистка минерализованных вод / И. Н. Трус, Н. Д.Гомеля, В. Н. Грабитченко, В. И. Воробьева, А.Ю. Флейшер // Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение. – 2016. – № 5. – С. 20-22. (Фахова)
 10. Скиба, М. І. Плазмохімічно оброблена вода та водні розчини для знезараження питної води [Текст] / М. І. Скиба, О. А. Півоваров, А. К. Макарова, О. О. Пасенко, В. І. Воробйова // Вопросы химии и химической технологии. – 2016. – № 4.
 11. Скиба М.І. Одержання оксиду кобальту із застосуванням розряду нерівноважної плазми / М. І. Скиба, О. А. Півоваров, А. К. Макарова, В.І. Воробйова // Вібрації в техніці та технологіях. – 2017. – № 1 (84). – С. 82-87. (Фахова)
 12. Воробйова В.І. Порівняльна характеристика компонентного складу ізопропанольного та водно-ізопропанольного екстрактів вичавків винограду сорту Vitislabrusca × Vitisvinifera В.І Воробйова, О.Е. Чигиринець, А.С. Шакун // Технічні науки та технології : науковий журнал / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Чернігів. нац. технол. ун-т, 2017. – № 1 (7). С. 187-189(Фахова)
 13. Skiba M.I. Plasma-chemical preparation of nanoscale cobalt oxide / M.I. Skiba, A.A. Pivovarov, A.K. Makarova, V.I. Vorobyova // Odes’kyi Politechnichnyi Universytet. Pratsi. –201–Iss. 1(51), - Pp. 101-109.(Фахова)
 14. Чигиринець О.Е. Формування протикорозійного покриття на поверхні сталі із парової фази силоксанів Міжвузівський збірник / О.Е. Чигиринець, В.І. Воробйова, М.І. Скиба. "НАУКОВІ НОТАТКИ". Луцьк, 2017. Випуск № 59. С. 322-325. (Фахова)
 15. Trus I. Ion-exchange separation of anions for the development of low-waste technologies for water demineralizatio / Trus Inna, Fleisher Hanna, Vorobyova Viktoria, Hlushko Olena, Gomelia Mukola // Metallurgical and Mining Industry. – (Фахова)
 16. Skiba M.I. Obtaining of bimetallic nanoparticles by using plasma discharge/ M.I. Skiba, A.A. Pivovarov, A.K. Makarova, V.I. Vorobyova // Вібрації в техніці та технологіях. – 2017. – № 3 (86). – С. 97-101. (Фахова)
 17. Skiba M.I. Obtaining solutions of silver nanoparticles under plasma discharge / M.I. Skiba, A.A. Pivovarov, A.K. Makarova, V.I. Vorobyova, I.А. Vasylenko, A.A. Pasenko // Odes’kyi Politechnichnyi Universytet. Pratsi. –201–Iss. 2(52), - Pp. 93-100. (Фахова)
 18. Vorobyova V., Skiba M., Shakun
 19. Skіba М., Vorobyova V. (2018). Green synthesis of monometallic, bimetallic nanoparticles and composite materials: properties and applications. Scientific development and achievements:  monograph [Text]. LP22772, 20-22 Wenlock Road, London, N1 7GU, 2018, volume 4, P.156 – 167.
 20. Vorobyova, V. 4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde as a volatile inhibitor on the atmospheric corrosion of carbon steel / V. Vorobyova , O. Chygyrynets, M.Skiba // Journal of Chemical Technology and Metallurgy. — 53. — 2. — 2018. —P. 336(Scopus, ).
 21. Bondar O. Аminooxoethylpyridinium chlorides as inhibitor of mild steel acid corrosion / Olena Bondar, Viktoria Vorobyova, Iryna Kurmakova, Olena Chygyrynets // Сhemistry & Сhemical technology. — 2018. — Vol. 12, No. 1. — P. 127–133 (Scopus).
 22. KurmakovaI.M. Theinhibitoryeffectimidazo [1,2-a] azepiniumbromidescorrosioncarbonsteelinhydrochloricacidmedium / I.M. Kurmakova, O.S. Bondar, V.I. Vorobyova, O.E. Chygyrynets // VoprosyKhimiiiKhimicheskoiTekhnologii. — 2018. — NP. 31-36 (Scopus).
 23. Vorobyova, V. A comprehensive study of grape pomace extract and its active components as effective vapour phase corrosion inhibitor of mild steel / V. Vorobyova, O. Chygyrynets´ M. Skiba, T. Zhuk, І. Kurmakova, О. Bondar // International Journal of Corrosion and Scale Inhibition / Int. J. Corros. Scale Inhib. — 2018. — 7, N. 2. — P.185–202 (Scopus).
 24. Vorobyova V. A study pomaces of grapes extract as eco-friendly vapor phase corrosion inhibitor / V. Vorobyova, O. Chygyrynets’, M. Skiba, I. Trus, S. Frolenkova // Chemistry and Chemical Technology. – 2018. Vol. 12, – №. 3. – С. 410–418 (Scopus).
 25. Vorobyova, V. A novel eco-friendly vapor phase corrosion inhibitor of mild steel / Viktoria VorobyovaMargarita SkibaOlena Chygyrynets’ // Pigment & Resin Technology. — 2018, https://doi.org/10.1108/PRT-03-2018-0025
 26. Skiba, М. І. Plasmochemical preparation of silver nanoparticles: thermodynamics and kinetics analysis of the process / M. I. Skiba, A. A. Pivovarov, A. K. Makarova, V I. Vorobyova // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. – Vol. 2, № 6(92). – P. 4-9 (Scopus).
 27. Skiba, М. І. Plasma-chemical synthesis of silver nanoparticles in the presence of citrate / M. I. Skiba, A. A. Pivovarov, A. K. Makarova, V I. Vorobyova // Сhemistry journal of Moldova. – 2018 – Vol. 13, № 1 – P. 7-14 (Scopus).
 28. Kurmakova І.М. The effect of triazoloazepine bromide with biocidal activity on microbial copper corrosion / І.М. Kurmakova ,О.S. Bondar, N.R. Demchenko, V.I. Vorobyova, O.Y Kupchyk // International Journal of Corrosion and Scale Inhibition. – 2018. Int. J. Corros. Scale Inhib., 2018, 7, no. 3, 308–317 (Scopus).
 29. М. Skіba, “Green” synthesis of nanoparticles of precious metals: antimicrobial and catalytic properties / М. Skіba, V. Vorobyova, О. Pivovarov, A. Shakun, E. Gnatko, I. Trus // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. – Vol. 2, № 5/6(95). – P. 51-58 (Scopus,).
 30. Kurmakova І.М. Peculiarities of the effect of secondary amines with cyclic substituents on microbial steel corrosion / І.М. Kurmakova, О.S. Bondar, V.I. Vorobyova, M.I. Skiba, S.V. Tkachenko and O.P. Makey // International Journal of Corrosion and Scale .
 31. Vorobyova, V. Self-assembled monoterpenoid phenol as vapor phase atmospheric corrosion inhibitor of carbon steel //, M. Skiba, I. Kurmakova,  O. International Journal of Corrosion and Scale Inhibition. —2017. — 6 (4), P. 485-503 .
 32. Iryna Kurmakova1, Olena Kupchyk1, Olena Bondar1, Natalia Demchenko1, Victoriya Vorobyova Сorrosion of copper in a medium of bacteria sulfate reduction proceeding /Journal of Chemical Technology and Metallurgy, 54, 2, 2019, 416-422
 33. Victoria Vorobyova, Olena Chygyrynets’, Margarita Skiba, Tatiana Overchenko Еxperimental and theoretical investigations of anti-corrosive properties of thymol // Chem. Chem. Technol., 2019,   Vol. 13, No. 2, pp. 261–268 (Scopus).
 34. Viktoria Vorobyova, Olena Chygyrynets’, Margarita Skiba, Inna Trus, Svitlana Frolenkova Grape pomace extract as green vapor phase corrosion inhibitor // Chem. Chem. Technol., 2018, / Vol. 12, No. 3, pp. 410–418.

Патенти:

 1. Патент на винахід 104792 Україна, МПК7 С 23F 11/00. Леткий інгібітор атмосферної корозії / Чигиринець О.Е., Воробйова В.І., Гальченко Г.Ю., Рослик І.Г;. - №а201209862; заявл. 15.08.2012; опубл. 11.03.2014., Бюл. № 5. Здобувачеві належить ідея, формула, участь у проведенні корозійних досліджень, оформлення матеріалів заявки.
 2. Патент на корисну модель 67190 Україна, МПК7 С 23F 11/00. Інгібітор атмосферної корозії / Чигиринець О.Е., Воробйова В.І., Гальченко Г.Ю.; заявл. 17.06.2011; опубл. 10.02.2012, Бюл. № 3. Здобувачеві належить ідея, формула, участь у проведенні корозійних досліджень, оформлення матеріалів заявки.