Компанець Михайло Олександрович

старший викладач, к.х.н.

Викладає дисципліни: 

Для бакалаврів: «Методи розділення та ідентифікації сполук», «Сучасне обладнання та проектування технологічних процесів в харчовій та косметичній галузях», «Хімія високомолекулярних сполук»

Основні напрямки наукових досліджень:

  1. Дослідження аеробного окиснення органічних сполук, каталізованого  нітроксильними радикалами;
  2. Синтез нових органокаталізаторів для підвищення селективності в реакціях вільнорадикального окиснення;
  3. Синтез нових сполук для бімодального спостереження (флуоресценція / МРТ) за перебігом біологічних процесів.

Наукова біографія:

З 2006 року після закінчення аспірантури працював провідним інженером в відділі радикальних процесів Інституту фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л.М.Литвиненка НАН України. В 2008 році був обраний за конкурсом на посаду молодшого наукового співробітника відділу досліджень радикальних реакцій. В 2011 р. захистив  кандидатську дисертацію за темою “Ініціювання N-гідроксифталімідом полімеризації та окиснення вінільних мономерів” за спеціальністю 02.00.04 – «Фізична хімія». В 2012 р. обрано на зборах молодих вчених інституту головою Ради молодих вчених Інституту. В 2016 році М.О. Компанця було обрано за конкурсом на посаду старшого наукового співробітника відділу хімії гетероциклічних сполук. З вересня 2018 року працює за сумісництвом в НТУУ КПІ на посаді асистента кафедри фізичної хімії, з вересня 2020 – старшим викладачем.

Отримував цілу низку грантів та стипендій: 2008 – 2010 –  стипендія Національної академії наук України, 2013 – 2014 – грант  Національної академії наук України для молодих вчених № II-04-13 «Розробка «зелених» каталітичних систем для отримання промислово-важливих мономерів з природної сировини», 2014 – 2016 – стипендія Президента України. В 2014 проходив стажування в Інституті органічної хімії ім Н.Д. Зелінського РАН № 14-33-50789 за проектом «Вивчення реакційної здатності N-гідроксиімідів та генерованих з них N-оксильних радикалів в реакціях окиснення та окислювального крос-сполучення». Керував грантами ДФФД «Каталітична дія металокомплексних сполук та поліядерних кластерів в умовах гомогенного окиснення органічних речовин» (2016 – 2017) та науково-технічним проєктом «Екстракційні технології для отримання новітніх матеріалів з викопних смол» (2020).

Науковий стаж складає – 12 років
Наукових публікацій – 60.

Контакти:
m.kompanets81@gmail.com

Вибрані наукові публікації:

  1. Kushch, O.V., Hordieieva, I.O., Novikova, K.V., Litvinov, Y.E., Kompanets, M.O., Shendrik, A.N. and Opeida, I.A., 2020. Kinetics of N-oxyl Radicals’ Decay. . The Journal of Organic Chemistry. 85 (11), 2020 , pp. 7112-7124
  2. Opeida, I.A., Sheparovych, R.B., Hrynda, Y.M., Khavunko, O.Y., Kompanets, M.O. and Shendryk, A.N., 2019. Kinetics of oxidation of benzyl alcohols with molecular oxygen catalyzed by N‐hydroxyphthalimide: Role of hydroperoxyl radicals. International Journal of Chemical Kinetics51(9), pp.679-688.
  3. Ryabukhin, D.S., Turdakov, A.N., Soldatova, N.S., Kompanets, M.O., Ivanov, A.Y., Boyarskaya, I.A. and Vasilyev, A.V., 2019. Reactions of 2-carbonyl-and 2-hydroxy (or methoxy) alkyl-substituted benzimidazoles with arenes in the superacid CF3SO3H. NMR and DFT studies of dicationic electrophilic species. Beilstein journal of organic chemistry15(1), pp.1962-1973.
  4. Krylov, I.B., Kompanets, M.O., Novikova, K.V., Opeida, I.O., Kushch, O.V., Shelimov, B.N., Nikishin, G.I., Levitsky, D.O. and Terent’ev, A.O., 2016. Well-Known Mediators of Selective Oxidation with Unknown Electronic Structure: Metal-Free Generation and EPR Study of Imide-N-oxyl Radicals. The Journal of Physical Chemistry A120(1), pp.68-73.
  5. Kompanets, M. O., O. V. Kushch, Yu E. Litvinov, O. L. Pliekhov, K. V. Novikova, A. O. Novokhatko, A. N. Shendrik, A. V. Vasilyev, and I. O. Opeida. “Oxidation of 5-hydroxymethylfurfural to 2, 5-diformylfuran with molecular oxygen in the presence of N-hydroxyphthalimide.” Catalysis Communications 57 (2014), pp. 60-63.