Циганович Олена Анатоліївна

tsyganovich

старший викладач кафедри фізичної хімії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», к.х.н.

 Intellect-сторінка  Розклад занять scholar25 Google Scholar профiль


Викладає дисципліни:

 1. Вступ до фаху
 2. Фізична хімія -1. Хімічна термодинаміка. Фазові рівноваги та розчини.
 3. Фізична хімія -2. Хімічна кінетика. Електрохімія.
 4. Поверхневі явища та дисперсні системи.

Загальні наукові інтереси:

Працює в галузі аналітичної і біоколоїдної хімії, одержання нанорозмірних дисперсних систем і функціональних матеріалів технічного й медичного призначення, колоїдних й біоколоїдних технологічних процесів.

Основні напрямки наукових досліджень:

 1. Дослідження колоїдно-хімічних, фізико-хімічних та біоколоїдних взаємодій та трансформацій в природних дисперсних мінеральних системах, в тому числі з терапевтичними властивостями.
 2. Розробка нових технологічних прийомів для розділення і збагачення полімінеральних осадових залізооксидносилікатних рудних матеріалів.
 3. Розробка нових і оптимізація існуючих методик сорбційно-спектроскопічного визначення перехідних металів в природних об’єктах.

Наукова біографія :

Циганович О.А. працює в Інституті біоколоїдної хімії ім.Ф.Д. Овчаренка НАН України з 2008 року, після закінчення аспірантури в Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка. У квітні 2009 року захистила кандидатську дисертацію за темою “Різнолігандні комплекси благородних, перехідних металів, бісмуту та селену на поверхні кремнеземів з прищепленим сірковмісними лігандами” та здобула науковий ступінь кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 – Неорганічна хімія. З 2013 р. працювала на посаді ученого секретаря Інституту, з березня 2017 р. працює на посаді заступника директора Інституту з наукової роботи (постанова Президії НАН України № 81 від 29.03.2017). З 2017 року працює на посаді асистента на кафедрі фізичної хімії НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського».

Контакти:

Адреса ІБКХ ім. Ф.Д. Овчаренка НАН України: Київ – 142, бульвар Академіка Вернадського, 42.
Тел. 424-02-14
096-539-22-20
email: elena_tsyganov@ukr.net

Основні публікації

 1. A. V. Panko, I. G. Kovzun, V. A. Prokopenko, O. A. Tsyganovich, V. O. Oliinyk, O. M. Nikipelova. Nano‑and microstructural disperse rocks in protective barriers,medicine and balneology. Applied Nanoscience. Springer-Verlag GmbH Germany, part of Springer Nature 2018. – P. 11/https://doi.org/10.1007/s13204-018-0740-x(SCOPUS);
 2. A.V.Panko, I.G.Kovzun, O.M.Nikipelova, V.A.Prokopenko, O.A.Tsyganovich, V.O.Oliinyk. Nanostructural-and-nanochemical processes in peloid sediments aided with biogeocenosis.  Nanochemistry, Biotechnology,Nanomaterials and Their Applications. – (Ed. O.Fesenko, L.Yatsenko) – Switzerland: Springer Proceedings in Physics 214, 2018. – P. 215-230. (SCOPUS)
 3. Р. Горда, О. Циганович. Колоїдно- хімічні закономірності сорбції паладію (II) на фітосорбенті.  Вісник КНУ. Хімія. 2(54)/2017. С. 64-66.ISSN 1728–2209.
 4. Panko A.V.,Kovzun I.G.,Prokopenko V.A.,Tsyganovich O.A.,Oliinyk V.O.,Nikipelova O.M.Nano- and microdisperse structures in processes of metamorphism, reduction sintering, and component separation of iron-oxide-silicate materials // Springer Proceedings in Physics. – 2017. – V. 195, рр. 743. (SCOPUS);
 5. Патент на винахід № 115801. Україна, МПК (2017.01). Лікувально-косметичний засіб / Прокопенко В.А., Ульберг З.Р., Циганович О.А., Нікіпелова О.М., Ємельянов В.О. Заявка № а2015 09725. Опубліковано 26.12.2017. Бюл. № 24.
 6. Olejnik V.A.,Panko A.V.,Kovzun I.G.,Ablets E.V.,Tsyganovich E.A.,Prokopenko V.A.,Nikipelova E.M.Processes of metamorphism in iron-oxide-silicate rocks, their microbiological, nanochemical and nanostructural transformations // Proceedings of the 6th International Conference Nanomaterials: Applications and Properties. – 2016. – NAP 2016. (SCOPUS)
 7. Panko A.V.,Tsyganovich, O.A.,Kovzun I.G.,Prokopenko V.A.,Olejnik V.O.,Nikipelova O.M.Modelling of nanostructural processes in ore materials and peloids // Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii – 2016. – V.14 (4). – рр. 609 (SCOPUS);
 8. Olejnik V.O.,Panko A.V.,Kovzun I.G.,Tsyganovich E.A.,Prokopenko V.A.,Ablets E.V.,Nikipelova O.M., Influence of nanodispersed and microdispersed structures on processes of metamorphism of iron-oxide- silicate ore materials // Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii – 2016. – 14 (2). – рр. 245 (SCOPUS);
 9. Panko A.V.,Kovzun I.G.,Prokopenko V.A.,Tsyganovich O.A.,Olejnik V.O.,Ablets E.V.,Nikipelova O.M.Nanostructures in the nanochemical and microbiological processes of transformations and separation of iron-oxide-silicate ore materials (IOSOM) // Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii – 2016. – V.14 (4). – рр. 627 (SCOPUS).
 10. Патент № 106751. Україна, МПК (2016.01). Лікувально-косметичний засіб / Прокопенко В.А., Ульберг З.Р., Циганович О.А., Нікіпелова О.М., Ємельянов В.О. Заявка № u2015 09724. Опубліковано 10.05.2016. Бюл. № 9.
 11. Патент на винахід № 112996. Україна, МПК (2016.01). Спосіб одержання матеріалу для зразків складу на вміст благородних металів у сипких продуктах та одержуваний матеріал / Трохимчук А.К., Легенчук О.В., Циганович О.А., Гудима Н.В. Заявка № u2014 06833. Опубліковано 25.11.2016. Бюл. № 22.
 12. Патент № 97285. Україна, МПК G01N31/20 (2006.01) G01N 31/22 (2006.01). Спосіб визначення вмісту благородних металів у розчинах / Трохимчук А.К., Легенчук О.В., Циганович О.А., Гудима Н.В. Заявка № u2014 09070. Опубліковано 10.03.2015. Бюл. № 5.
 13. Патент № 95399. Україна, МПК G01N31/20 (2006.01) G01N 31/22 (2006.01). Спосіб одержання матеріалу для зразків складу на вміст благородних металів у сипких продуктах / Трохимчук А.К., Легенчук О.В., Циганович О.А., Гудима Н.В. Заявка № u2014 06831. Опубліковано 25.12.2014. Бюл. № 24.
 14. Панько А.В., Прокопенко В.А., Цыганович Е.А, Никипелова Е.М. Лечебно-косметическое средство // VI Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Роль відновлювального та санаторно-курортного лікування у сучасній медицині». – Одеса, 29 червня 2016. – С. 23.
 15. Олейник В.О., Панько А.В., Циганович О.А, Прокопенко В.А., Ковзун І.Г., Аблец Є.В., Нікіпелова О.М. Наноструктури в процесах нанохімічних і мікробіологічних трансформацій та поділу залізооксидносилікатних рудних матеріалів (ЗСРМ) // V Наукова конференція «Нанорозмірні системи: будова, властивості, технології» (НАНСИС-2016). – Київ. – 1-2 грудня 2016. – С. 46.
 16. Прокопенко В.А., Никипелова Е.М., Ковзун И.Г., Панько А.В., Олейник В.А., Цыганович Е.А. Современное состояние использования морских пелоидов в санаторно-курортной практике // I Международный  градостроительный форум и научно-практическая конференция с международным участием «Градостроительное планирование и управление прибрежными территориями». – пгт Сергеевка Одесской обл., 19-23 сентября 2016. – С.45.