Вступ до аспірантури

phd

Аспірантура і докторантура є формами підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації.

Підготовка в аспірантурі на кафедрі фізичної хімії здійснюється за рахунок:

  1. коштів Державного бюджету України ;
  2. коштів юридичних та фізичних осіб .

Згідно із законом Про вищу освіту України  в аспірантурі на основі ступеня магістра здобувається останній третій рівень вищої освіти – доктора філософії (PhD) і водночас перший науковий ступінь.

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить 4 роки, а підготовки доктора наук у докторантурі – 2 роки. Підготовка в аспірантурі чи докторантурі передбачає виконання особою відповідної освітньо-наукової (для аспірантів) або наукової (для докторантів) програми ВНЗ за певною спеціальністю та проведення власного наукового дослідження.

 Теми кандидатських дисертацій, пропоновані для виконання на кафедрі на 2019-2020 навчальний рік:
1. Нові гелеві регенераційні матеріали для косметики та медицини
2. Нові активні ферментативні складові косметичних засобів

Прийом до аспірантури на кафедру фізичної хімії у 2019 році здійснюється за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія».

На кафедрі Міляр Юлія Олександрівна виконує кандидатську дисертацію на тему: "Виробництво та характеристика антиоксидантів та біосурфактантів з натуральної сировини".
В роботі планується виконати наступні завдання:
1. Відбір та дослідження природної сировини, що містить ліпофільні антиоксиданти, переважно каротиноїди. Визначення цільових каротиноїдів та вивчення їх антиоксидантних властивостей.
2. Обґрунтування методу вилучення цільових сполук та пошук оптимальних умов отримання лютеїну.
3. Ідентифікація екстрагованого лютеїну методами спектрального аналізу.
4. Проведення порівняльних аналізів ефективності отриманих екстрактів та відомих антиоксидантів проти процесу окиснення у ліпідах. Розробка ефективних синергетичних сумішей ліпофільних антиоксидантів для використання у виробництві косметики.
5. Оцінка гальмування процесу окиснення ліпідів за допомогою розроблених синергетичних сумішей у косметичних продуктах.
6. Розробка технології введення отриманих природних антиоксидантів у процес косметичного виробництва. Визначення оптимальної концентрації в косметичних композиціях.

Планується проведення сумісних досліджень на кафедрі фізичної хімії Університету м. Гранади, Іспанія.

Науковий керівник : завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор Чигиринець О.Е.

Строки подачі заяв та проведення вступних іспитів можна дізнатись за посиланням.

Увага! На сьогодні почали діяти нові вимоги до оформлення дисертації.

Аспірантура 161 Хімічні технології та інженерія

pdf

Pogr vstup PhD 161 (2019)

Програма вступного іспиту третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія
Size : 809.55 kb
Date modified : черв. 18 2019
pdf

Pogr dod vstup PhD 161 (2019)

Програма додаткового вступного випробування третього рівня вищої освіти для здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія
Size : 453.68 kb
Date modified : черв. 12 2019