Чигиринець Олена Едуардівна

Чигиринець Олена Едуардівна, зав. кафедри,фізичної хімії, к.т.н.,професор

Чигиринець Олена Едуардівна - Завідуючий кафедри фізичної-хімії, д.т.н., професор

 Intellect-сторінка  Розклад занять scholar25 Google Scholar профiль


Викладає дисципліни: «Фізична хімія»,  «Поверхневі явища та дисперсні системи»

Загальні наукові інтереси: захист металів від корозії, фізико-хімічні процеси, що протікають  на поверхні металу.

Основні напрямки наукових досліджень:

Наукова біографія : В 1985 році закінчила Дніпропетровський металургійний інститут, за спеціальністю «Фізико-хімічні дослідження металургійних процесів». З 1985 по 1990  р.р. навчалася в аспірантурі, з 2001 по 2004 р.р. – в докторантурі.   Кандидат технічних наук з  1991 р., доктор технічних наук – з 2006 р. за спеціальністю 05.17.14 - Хімічний опір матеріалів та захист від корозії. Має вчені звання доцента (2001 р.) та професора (2008 р.).

Основна науково-педагогічна діяльність пов’язана з роботою в Національній металургійній академії України (НМетАУ) (м. Дніпропетровськ). Після закінчення аспірантури в період з 1990 по 1993 рр. працювала науковим співробітником та завідуючим (1992-1993 р.р.) галузевої науково-дослідної лабораторії захисту металів від корозії  при кафедрі порошкової металургії і захисту металів (зараз кафедра покриттів, композиційних матеріалів та захисту металів ). Подальша робота в НМетАУ пов’язана з викладацькою діяльністю на посаді асистента (1993-1999 рр.), доцента (1999-2001, 2004-2007 р.р.) та професора (з 2007 р. по 2010 р.)   кафедри покриттів, композиційних матеріалів та захисту металів Національної металургійної академії України.

З  2010 р.  по теперішній час – завідувач кафедри фізичної хімії Національного технічного університету України «КПІ». 

 • Загальний педагогічний стаж  20 років.
 • Є науковим керівником 2 аспірантів.
 • Наукових публікацій   165, в тому числі  статей в фахових виданнях – 88.
 • Є автором  18 авторських свідоцтв  та патентів  України і Росії, 9 методичних праць.  

Контакти:

 • службоваадреса: Національний технічний університет України пр. Перемоги, 37, корп. 4, Київ 03056.
 • тел. 044-406-83-89, 050-971-94-75
 • Кімната №223 корпусу №4.


chygyrynets2
chygyrynets3

Вибрані наукові публікації:

 1. .Vorob’iova V.I. Mechanism of Formation of the Protective Films on Steel by Volatile Compounds of Rapeseed Cake / V.I. Vorob’iova, O.E. Chyhyrynets, O.I. Vasyl’kevych // Materials Science. - 2015, Vol. 50, Is. 5, Рp 726-735. Входить до наукометричних баз (Science Citation Index Expanded (SciSearch), Journal Citation Reports/Science Edition, SCOPUS, INSPEC, Chemical Abstracts Service (CAS), Google Scholar, EBSCO, CSA
 2. Воробйова В.І. Теоретичні дослідження адсорбційної здатності органічних сполук екстракту відходів переробки винограду // В.І. Воробйова, О.Е. Чигиринець, М.І. Скиба // Технічні науки. /Праці Чернігівського Державного Технологічного Університету. – 2015. – №.2(74) – С. 25-31 (Входить до наукометричних баз РИНЦ, e-library)
 3. Воробьева В.И. Использование отходов переработки винограда для защиты металла от атмосферной коррозии / В.И. Воробьева, Е. Э. Чигиринец, М.И. Воробьева, С.Ю. Липатов // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2015. – №.1 – С. 35 – 41. (Фахова)
 4. Воробьева В.И. Защита меди от атмосферной коррозии летучими ингибиторами / В. И. Воробьева, Е. Э. Чигиринец, М. И. Скиба, С. Ю. Липатов // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2016. – №3. – С. 90-95. (Фахова)
 5. Воробйова В. І. Механізм атмосферної корозії сталі в присутності ізопропілового екстракту гребенів винограду / В.І. Воробйова, О.Є. Чигиринець, Ю.Ф. Фатєєв // Фізико хімічна механіка матеріалів. В. Воробйова, О. Чигиринець, Ю. Фатєєв. «Проблеми корозії та протикорозійного захисту матеріалів», спец. випуск № – 2016. – №. – С. 234-238. (Фахова)
 6. Пилипенко Т.М. Дослідження фізико-хімічних показників якості піномийних косметичних засобів / Т.М. Пилипенко, О.Е. Чигиринець, В.І. Воробйова, В.Г. Єфімова // Вісник Чернігівського Державного Технологічного Університету. – 2016. – №.1(3) – С. 222-228.
 7. Воробьева В.И. Изучение компонентного состава биологически активных соединений спиртового экстракта гребней винограда / В.И. Воробьева, Е.Є. Чигиринец, В.Г. Ефимова, Т.Н. Пилипенко, В.А Пичахчи // Вісник Чернігівського Державного Технологічного Університету. – 2016.//. – 2016. – №.2(4) – С. 189 – 195. (Фахова)
 8.  Воробьева В.И. Противокоррозионная эффективность терпеновых соединений / В.И. Воробьева, Е.Э. Чигиринец, М.И. Скиба, Т.Н. Пилипенко, И.Н. Трус // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2016. – №5. – С.75-80. (Фахова)
 9. Воробйова В.І. Порівняльна характеристика компонентного складу ізопропанольного та водно-ізопропанольного екстрактів вичавків винограду сорту Vitislabrusca × Vitisvinifera В.І Воробйова, О.Е. Чигиринець, А.С. Шакун // Технічні науки та технології : науковий журнал / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Чернігів. нац. технол. ун-т, 2017. – № 1 (7). С. 187-189(Фахова)
 10. Чигиринець О.Е. Формування протикорозійного покриття на поверхні сталі із парової фази силоксанів Міжвузівський збірник / О.Е. Чигиринець, В.І. Воробйова, М.І. Скиба. "НАУКОВІ НОТАТКИ". Луцьк, 2017. Випуск № 59. С. 322-325. (Фахова)
 11. Skiba M.I. Obtaining of bimetallic nanoparticles by using plasma discharge/ M.I. Skiba, A.A. Pivovarov, A.K. Makarova, V.I. Vorobyova // Вібрації в техніці та технологіях. – 2017. – № 3 (86). – С. 97-101. (Фахова)
 12. Vorobyova, V. 4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde as a volatile inhibitor on the atmospheric corrosion of carbon steel / V. Vorobyova , O. Chygyrynets, M.Skiba // Journal of Chemical Technology and Metallurgy. — 53. — 2. — 2018. —P. 336(Scopus, ).
 13. Bondar O. Аminooxoethylpyridinium chlorides as inhibitor of mild steel acid corrosion / Olena Bondar, Viktoria Vorobyova, Iryna Kurmakova, Olena Chygyrynets // Сhemistry & Сhemical technology. — 2018. — Vol. 12, No. 1. — P. 127–133 (Scopus).
 14. KurmakovaI.M. Theinhibitoryeffectimidazo [1,2-a] azepiniumbromidescorrosioncarbonsteelinhydrochloricacidmedium / I.M. Kurmakova, O.S. Bondar, V.I. Vorobyova, O.E. Chygyrynets // VoprosyKhimiiiKhimicheskoiTekhnologii. — 2018. — NP. 31-36 (Scopus).
 15. Vorobyova, V. A comprehensive study of grape pomace extract and its active components as effective vapour phase corrosion inhibitor of mild steel / V. Vorobyova, O. Chygyrynets´ M. Skiba, T. Zhuk, І. Kurmakova, О. Bondar // International Journal of Corrosion and Scale Inhibition / Int. J. Corros. Scale Inhib. — 2018. — 7, N. 2. — P.185–202 (Scopus).
 16. Vorobyova V. A study pomaces of grapes extract as eco-friendly vapor phase corrosion inhibitor / V. Vorobyova, O. Chygyrynets’, M. Skiba, I. Trus, S. Frolenkova // Chemistry and Chemical Technology. – 2018. Vol. 12, – №. 3. – С. 410–418 (Scopus).
 17. Vorobyova, V. A novel eco-friendly vapor phase corrosion inhibitor of mild steel / Viktoria VorobyovaMargarita SkibaOlena Chygyrynets’ // Pigment & Resin Technology. — 2018, https://doi.org/10.1108/PRT-03-2018-0025
 18. Kurmakova І.М. The effect of triazoloazepine bromide with biocidal activity on microbial copper corrosion / І.М. Kurmakova ,О.S. Bondar, N.R. Demchenko, V.I. Vorobyova, O.Y Kupchyk // International Journal of Corrosion and Scale Inhibition. – 2018. Int. J. Corros. Scale Inhib., 2018, 7, no. 3, 308–317 (Scopus).
 19. Vorobyova, V. Self-assembled monoterpenoid phenol as vapor phase atmospheric corrosion inhibitor of carbon steel //, M. Skiba, I. Kurmakova,  O. International Journal of Corrosion and Scale Inhibition. —2017. — 6 (4), P. 485-503 .

Підручник

Пінчук С.Й. Хімія твердого тіла (короткий курс): підручник / С.Й. Пінчук, О.Е. Чигиринець. — Київ: ТОВ «Видавничий дім АртЕк». — 2018. — 124 с.