Стажування Сисова О.В.

           Сисова О.В. одержала стажування на період з 01.10.2018 по 2.02.2019 у дослідницькому университету у місті Ліоні (École centrale de Lyon (ECL)), Франция за программою ЕРАЗМУС+, що підтримує проекти співпраці, партнерства, заходи і мобільність у сфері освіти, професійної підготовки, молоді та спорту. Наукові дослідження направлені на дослідження фізико-хімічних властивостей надтонких плівок з хітозану. У вільний від стажування час активно подородуж по сусідніс містам м. Ліон вивчає культурну спадщину Франції.

8337
23775
9080
26698
5783
27810
32466
35797
43394
52474
52175
57654
59060
60060
63630
65397
73231
75218
84620
88606
1461
22206
25409
54179
58185
83561
87487
1461
22206
25409
54179
58185
83561
87487