Наукові напрямки кафедри фізичної хімії

Наукові напрямки кафедри Фізичної хімії

1) Розробка антикорозійних засобів на основі екологічно безпечної сировини

Науковий керівник  зав. каф. д.т.н., проф. Чигиринець О.Е.

2Дослідження впливу фізико-хімічних параметрів на вилучення неметалевих включень з розплаву сталі у проміжних ковшах "МБРЗ"

Науковий керівник доц., к.т.н.  Єфімова В.Г.

3) Вивчення природи сольватаційних та сольових ефектів у кінетиці мономолекулярного гетеролізу органічних сполук

Науковий керівник доц., к.х.н.  Пономарьов М.Є.

4) Дослідження фізико-хімічних властивостей розчинів різної природи

Науковий керівник доц., к.т.н.  Пилипенко Т.М.

5) Дослідження процесів метанового зброджування комплексних органічних субстратів

Науковий керівник доц., к.б.н. Хрокало Л. А.

6) Розробка ефективних летких інгібіторів атмосферної корозії чорних та кольорових металів

Науковий керівник, к.т.н. Воробйова В.І.