Наукові напрямки кафедри фізичної хімії

Наукові напрямки кафедри Фізичної хімії

1) Розробка антикорозійних засобів на основі екологічно безпечної сировини

Науковий керівник  зав. каф. д.т.н., проф. Чигиринець О.Е.

2Дослідження впливу фізико-хімічних параметрів на вилучення неметалевих включень з розплаву сталі у проміжних ковшах "МБРЗ"

Науковий керівник доц., к.т.н.  Єфімова В.Г.

3) Вивчення природи сольватаційних та сольових ефектів у кінетиці мономолекулярного гетеролізу органічних сполук

Науковий керівник доц., к.х.н.  Пономарьов М.Є.

4) Дослідження фізико-хімічних властивостей розчинів різної природи

Науковий керівник доц., к.т.н.  Пилипенко Т.М.

5) Мікробіологічні та біохімічні дослідження косметичних засобів та харчових добавок

5.1) Встановлення бактерицидної та фунгіцидної дії синтетичних консервантів, виявлення синергетичного ефекту консервуючих сумішей

(виконавці студенти: Гончар Х., Салітра Н.)

5.2) Встановлення бактерицидної та фунгіцидної дії колоїдного срібла, одержаного шляхом «зеленого синтезу» )в якості відновника та стабілізатору використані рослинні екстракти)

(виконавці доц. Воробйова В.І., студенти: Гладун К., Корнякова О., Риженко Н., Сірош Є.)

5.3) Розробка рецептури антиcептичного мила з додаванням рослинних екстрактів та ефірних олій. Випробовування антибактеріальних властивостей одержаного продукту

(виконавець студентка Черниш І.)

5.4) Дослідження властивостей муцину равлика як активного компоненту косметичних продуктів

(виконавець студентка Новгородська К.)

Науковий керівник доц., к.б.н. Хрокало Л. А.

6) Розробка ефективних летких інгібіторів атмосферної корозії чорних та кольорових металів

Науковий керівник, к.т.н. Воробйова В.І.