Дипломування

ПЕРШИЙ ВИПУСК МАГІСТРІВ КАФЕДРИ ФІЗИЧНОЇ ХІМЇ

2018-2019 навчальний рік

Теми магістерських дисертацій (професійного спрямування)

кафедри фізичної хімії

Спеціальність: 161 Хімічні технології та інженерія

Освітня програма (спеціалізація): Хімічні технології косметичних засобів та харчових добавок

групи ХД-71 мп

з/п

Прізвище, ім’я, по батькові студента Тема магістерських дисертацій Посада, вчений ступінь та звання прізвище та ініціали наукового керівника
1 Нікора Олександра Вікторівна Колоїдно-хімічні характеристики емульсійної основи косметичного засобу доц., к.т.н. Єфімова В.Г.
2 Невпряга Поліна Юріївна Функціональні характеристики емульсійного косметичного продукту з рослинними екстрактами

доц., к.т.н.

Пилипенко Т.М.

3 Гончар Христина Віталіївна Активність сучасних консервуючих композицій щодо модельних штамів грамнегативних та грампозитивних бактерій

доц., к.х.н.

Хрокало Л.А.

4 Козлінський Ігор Андрійович Синтез та властивості алкоксисульфамідів як потенційних антибактеріальних добавок у складі косметичних засобів

доц., к.х.н.

Васькевич А.І.

5 Пічахчі Владіслав Валентинович Розробка складу та дослідження фізико-хімічних властивостей губних  декоративних помад на емульсійній основі

доц., к.т.н.

Воробйова В.І.

6 Солободянюк Оксана Дмитрівна Синтез та властивості нових N- ацил похідних антранілової кислоти

доц., к.х.н.

Бережницька О.С.

7 Годлевська Марина Юріївна Синтез та дослідження протимікробних добавок  до шампунів на основі сполук срібла

доц., к.х.н.

Бережницька О.С.

8 Ражик Наталія Вікторівна Формування лікувально-косметичної композиції на основі пелоїдів проф., д.т.н. Прокопенко В.А.
9 Тарасьєва Анастасія Олександрівна Структурні властивості нативного та модифікованого аплікаційного матеріалу "Пелосид" проф., д.т.н. Прокопенко В.А.

Тема магістерської дисертації (наукове спрямування)

Спеціальність: 161 Хімічні технології та інженерія

Освітня програма (спеціалізація): Хімічні технології косметичних засобів та харчових добавок

групи ХД-71 мн

з/п

Прізвище, ім’я, по батькові студента Тема магістерських дисертацій Посада, вчений ступінь та звання прізвище та ініціали наукового керівника
1 Горбенко Артур Едуардович Синтез, будова та властивості координаційних сполук Gd (III) та Dy (III) як контрастних речовин для МРТ діагностики Проф., д.т.н. Чигиринець О.Е.

Анотацiя 2019

pdf

Slobodyanyuk

Size : 196.70 kb
pdf

Tarasyeva

Size : 191.74 kb
pdf

Raschyk

Size : 191.73 kb
pdf

Pichahchi

Size : 194.22 kb
pdf

Nikora

Size : 195.46 kb
pdf

Nevpryaga

Size : 196.65 kb
pdf

Kozlinskyi

Size : 199.00 kb
pdf

Gorbenko

Size : 203.29 kb
pdf

Gonchar

Size : 206.35 kb
pdf

Godlevska

Size : 193.56 kb