Підготовка

train

beta

В даному розділі у студентів буде можливість підготуватися до конкретних тем дисципліни: ознайомитися з теоретичними відомостями, переглянути рішення типових задач, пройти тест та дізнатися, чи дійсно гарно він засвоїв інформацію і чи може він спокійно йти писати контрольну. Наразі плануються два предмети: Фізична хімія та Поверхневі явища та дисперсні системи (коллоїдна хімія).

Поверхневі явища та дисперсні системи

 1. Загальнi термодинамiчнi параметри поверхневого шару. Класифікація колоїдних систем.
 2. Адсорбція.
  2.1 Адсорбційні явища на межі рідина –газ . рівняння адсорбції.
  2.2 Капілярна конденсація.
  2.3 Адсорбція на твердій поверхні.
 3. Адгезія змочування та розтікання рідин.
 4. Електроповерхневі явища.
  3.1 Міцела. Будова міцели по подвiйного електричного шару (ПЕШ).
  3.2 Електрокiнетичнi явища.
 5. Стійкість та руйнування вільнодисперсних систем. Коагуляційні явища.
 6. Молекулярно-кінетичні властивості високодисперсних систем. Осмотичний тиск, броунівський рух, дифузія.
 7. Оптичні властивості колоїдних систем.
 8. Структурно-механічні властивості дисперсних систем Гелі. Студні. Тиксотропія. Синерезис.
 9. Представники гетерогенно-дисперсних систем.
 10. Розчини ВМC (високо-молекулярні сполуки).

Фізична хімія

у розробці...


Довідкові данні:
 1. а) Термодинамічні властивості простих речовин, неорганічних сполук та іонів у водних розчинах
  б) Термодинамічні властивості органічних речовин у водних розчинах
 2. Інтегральная теплота розчинення деяких неорганічних солей у воді при 25°С.
 3. Константи дисоціації слабких кислот та основ у водних розчинах при 25 °С.
 4. Гранична молярна електрична провідність йонів в воді в інтервалі 0-100 ° С.
 5. Стандартні електродні потенціали і реакції у водних розчинах при 25 °С.
 6. Середні іонні коефіцієнти активності сильних електролітів у водних розчинах при 25 °С.