Єфімова Вероніка Гаріївна

 

Єфімова Вероніка Гаріївнадоцент кафедри фізичної хімії,  канд. техн.. наук, доцент

 Intellect-сторінка  Розклад занять scholar25 Google Scholar профiль


Викладає дисципліни: курс «Фізична хімія» для студентів 2 – го курсу інженерно – фізичного факультету напряму підготовки «Металургія» та «Інженерне матеріалознавство»

Загальні наукові інтереси: металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів.

Наукова біографія: В 1997 році закінчила Національний технічний університет України НТУУ «КПІ» за спеціальністю хімічна технологія тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів. Після закінчення університету працювала в Фізико-технологічному інституті металів та сплавів НАНУ. У 2000 році вступила до аспірантури  Фізико-технологічного інституту металів та сплавів НАНУ за спеціальністю «металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів». У 2004 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Рафінування сталі в проміжних ковшах МБРЗ шляхом формування гідродинамічних потоків розплаву». На сьогоднішній день працює над докторською дисертацією «Розвиток теоретичних основ та розробка ефективних технологічних систем для рафінування сталі в проміжних ковшах МБРЗ».

  • З 2003 року працює на кафедрі фізичної хімії.
  • Загальний науково-педагогічний стаж складає 10 років.
  • Наукових  публікацій - 26, з яких 26 у фахових виданнях та 5 патентів на винахід.

Контакти:

  • кім. 252  4 – го корпусу.


yefimova1
yefimova2

Вибрані наукові публікації:

  1. Монографія В.И. Дубоделов, А.Н. Смирнов, В.Г. Ефимова, А.В. кравченко, А.П. Верзилов Гидродинамические и физико-химические процессы в промежуточных ковшах для непрерывного литья стали / Київ: Наукова думка, 2017. – 520 с.
  2. В.Г. Єфімова, Т.М. Пилипенко Термодинамічний аналіз видалення неметалевих включень із розплаву сталі при безперервному її розливанні «Наукові вісті НТУУ «КПІ» . – 2018. –№3. – с. 63-69 (фахове видання).
  3. Yefimova V.G., Pilipenko T.M. Physical-chemical regularities of steel refining from non-metallic inclusions. Вісник Тернопільського національного технічного університету. – 2018. - №1(89). – с. 72-79 (фахове видання).
  4. Єфімова В.Г., Т.М. Пилипенко, О.В. Нікора Отримання оптимальної основи емульсійних косметичних продуктів з урахуванням поверхневих явищ у дисперсних системах Вісник Прикарпатського університету ім. В.Стефаника серія "Хімія".2019.– №ХХІ.– с. 98-102 (фахове видання).
  5. A.N. Smirnov, V.G. Efimova, A.V.Kravchenko, Flotation of nonmetallic inclusions during argon injection into the tundish of a continuous-casting machine. Part 1. Steelintranslation. 2014. №3. р. 180-185 (Scopus)