Черненко Володимир Юлійович

к. мед. н., доцент

 Intellect-сторінка  Розклад занять scholar25 Google Scholar Профіль

Викладає дисципліни:  технологія неорганічних речовин; вступ до фаху (технологія харчових добавок та косметологічних засобів); фізична хімія.

Наукові напрями: біогідрометалургія; біоконверсія мінеральної сировини та техногенних відходів; біотехнологія біологічно активних речовин мікробного походження.

Наукова біографія:  В 1982 році закінчив Київський медичний інститут ім. О.О. Богомольця за спеціальністю “гігієна, санітарія, епідеміологія”. З 1982 по 1983 рік працював лікарем по комунальній гігієні в Любарській районній санітарно-епідеміологічній станції Житомирської області. З 1983 року працював у відділі генетики людини Інституту молекулярної біології і генетики АН України (м. Київ) на посаді інженера. З 1984 по 1987 рік навчався в аспірантурі цього ж інституту. Кандидатську дисертацію захистив у1988 році в Інституті медичної генетики АМН СРСР (м. Москва) за спеціальністю 03.00.15 – генетика.

З 1988 по 2002 рік працював науковим співробітником у відділі генетики людини ІМБіГ НАН України (м. Київ).

З листопада 2002 року по 2007 рік працював доцентом кафедри промислової біотехнології Факультету біотехнології і біотехніки НТУУ “КПІ”. З 2007 по 2009 – доцент кафедри технології неорганічних речовин та загальної хімічної технології Хіміко-технологічного факультету НТУУ “КПІ”, з 2009 по 2012 рік навчався в очній докторантурі цієї ж кафедри. З 2014 року – доцент кафедри фізичної хімії ХТФ НТУУ “КПІ”. Як керівник і відповідальний виконавець брав участь у господарських договорах державного і міжнародного рівнів.

  • Загальний науковий стаж становить 28 років.
  • Наукових публікацій 51, з яких одна монографія, дві навчально-методичні вказівки;три авторських свідоцтва про винаходи, 18 статей у фахових вітчизняних та закордонних виданнях.

Контакти:
v.chernenko@kpi.ua

Вибрані наукові публікації:

  1. Черненко В.Ю. Термодинамічне підгрунтя екологічно безпечної технології розчинення карбонатвмісної полімінеральної сировини біогенними чинниками / В.Ю. Черненко, І.М. Астрелін // Наукові вісті Національного Технічного Університету України “Київський політехнічний інститут”. – 2010, №5. – С. 145 – 152.
  2. Черненко В.Ю. Дослідження бактеріального вилуговування відвалів шахти “Степова” / О.В. Новікова, А.Б. Шестозуб, М.Д. Волошин, В.Ю. Черненко // Вопросы химии и химической технологии. – 2011, №3. – С. 19 – 22.
  3. Черненко В.Ю. Дослідження механізму декарбонізації Жванівського фосфориту лактатною кислотою / В.Ю. Черненко, І.М. Астрелін, С.Б. Шехунова // Новітні енерго- та ресурсозберігаючі хімічні технології без екологічних проблем. VI міжнародна науково – технічна конференція, 9 – 13 вересня 2013 р, м. Одеса. – Одеса: Екологія, 2013. – Т.2. – С. 217 – 219.
  4. Chernenko V.Yu. A calculation of the exponential factor and activation energy of the lactic acid decarbonization of the zhvanian phosphorytes reaction / V.Yu. Chernenko, V.I. Stogniy, I.M. Astrelin // Modern problems of physical chemistry. VI International conference, 9 – 12 september, 2013. Conference proceedings. – Donetsk: Donetsk national university, 2013. – P. 201 – 202.