Компанець Михайло Олександрович

Старший викладач кафедри, к.х.н.


Викладає дисципліни:

Основні напрямки наукових досліджень:

Наукова біографія: У 2007 році закінчила магістратуру факультету хімічних технологій Київського національного університету технологій та дизайну за спеціальністю «технологія переробки полімерів». З 2010 року по теперешній час працює в Інституті загальної та неорганічної хімії ім. В.І.Вернадського НАН України, де у 2016 році закінчила аспірантуру за спеціальністю «неорганічна хімія».

З 2018 року кандидат хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія.

З 2018 року працює на посаді асистента на кафедрі фізичної хімії.

Наукових публікацій – 37, з яких 16 статей у наукових фахових виданнях та 2 патенти України на корисну модель.

Індекс Хірша в Scopus – 3, у Google Scholar — 5.

Контакти:

Вибрані наукові публікації: