Дисципліни, що викладаються на кафедрі фізичної хімії

Бакалаврат

Освітня програма “Хімічні технології косметичних засобів та харчових добавок”

Обов’язкові дисципліни

Ф-КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ
ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ
ПІДГОТОВКИ
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для всіх освітньо-професійних програм хіміко-технологічного факультету
спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія
, 2024
УХВАЛЕНО Вченою радою ХТФ
КПІ ім. Ігоря Сікорського
протокол № 2 від 26 лютого 2024 р.
завантажити

Магістратура

Освітня програма “Хімія та технологія органічних матеріалів”

Обов’язкові дисципліни

  • Мікробіологія
  • Сучасні технології органічних матеріалів
  • Наукова робота за темою магістерської дисертації

Вибіркові дисципліни

  • Косметична хімія і фармакогнозія
  • Токсикологія продуктів харчування та косметичних засобів
  • Фізична органічна хімія
  • Біологічно активні добавки

Аспірантура

Спеціальність 161 “Хімічні технології та інженерія”

  • Проблеми якості косметичних засобів