Матеріали для навчання

train
beta

В даному розділі у студентів буде можливість підготуватися до конкретних тем дисципліни: ознайомитися з теоретичними відомостями, переглянути рішення типових задач, пройти тест та дізнатися, чи дійсно гарно він засвоїв інформацію і чи може він спокійно йти писати контрольну. Наразі плануються два предмети: Фізична хімія та Поверхневі явища та дисперсні системи (коллоїдна хімія).

3.1 Міцела. Будова міцели по подвiйного електричного шару (ПЕШ).

Довідкові данні:

  1. а) Термодинамічні властивості простих речовин, неорганічних сполук та іонів у водних розчинах
    б) Термодинамічні властивості органічних речовин у водних розчинах
  2. Інтегральная теплота розчинення деяких неорганічних солей у воді при 25°С.
  3. Константи дисоціації слабких кислот та основ у водних розчинах при 25 °С.
  4. Гранична молярна електрична провідність йонів в воді в інтервалі 0-100 ° С.
  5. Стандартні електродні потенціали і реакції у водних розчинах при 25 °С.
  6. Середні іонні коефіцієнти активності сильних електролітів у водних розчинах при 25 °С.