Наукові розробки та впровадження

Залучення здобувачів другого магістерського рівня до науково-дослідної роботи

Обов’язковою вимогою до дисертаційної роботи є наявність науково-дослідницьких складових та апробування шляхом доповідей на наукових конференціях або публікацій в наукових журналах. Результати роботи магістрів публікуються у фахових журналах та виданнях, що індексуються в наукометричних базах Scopus, Web of Science. Найбільш рейтинговими є публікації  Решетилової О. та Ківерник А. Org. Lett. 2022, Мороз М. Zh. Org. Pharm. Chem., 2020 , Скоробогатько О.,  Bioorg. Chem., 2021,  Александрова А.  Phosphorus, Sulfur, And Silicon, And The Related Elements, 2022,  Горбенко Ю. Molecules,2022, Мансурова А.  MaterialsToday Proceedings, 2022, Васильченко В., J. Org. Chem., 2020.

Перелік публікацій студентів у періодичних виданнях та матеріалах конференцій
кафедра фізичної хіміїзавантажити
кафедра органічної хімії та технології органічних речовинзавантажити

Акти впровадження результатів наукових розробок та досліджень магістрів в учбовий процес

Акт впровадження в освітній процес результатів магістерської дисертації студента Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» кафедри фізичної хімії групи ХД-01мп Мансурової Анастасії Вадимівни на тему: «Дослідження нанокомпозита галуазита з кавовою кислотою»завантажити
Акт впровадження в освітній процес результатів магістерської дисертації студента Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» кафедри фізичної хімії групи ХД-02мп Малихіної Юліани Михайлівни на тему: ««Дослідження термо-механічних властивостей комплексу включення ферулової кислоти у порожнину модифікованого β-циклодекстрину»завантажити
Акт впровадження в освітній процес результатів магістерської дисертації студента Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» кафедри фізичної хімії групи ХД-01мп Сіроша Євгенія Григоровича на тему: «Вибробування консервантів та бактеріальних фільтрів для ліофілізованого слизу равлика косметичного призначення»завантажити
Акт впровадження в освітній процес результатів магістерської дисертації студента Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» кафедри фізичної хімії групи ХД-01мп Городнюк Олександри Олександрівни на тему: «Дослідження цитотоксичності та генотоксичності розчинників та наносистем срібла, отриманих на основі рослинних екстрактів»завантажити

Напрямки наукової діяльності кафедри фізичної хімії, де залучені магістри ОП кафедри

Наукові напрямки кафедри фізичної хіміїзавантажити
Наукові напрямки кафедри органічної хімії та технології органічних речовин завантажити
завантажити

Держбюджетні НДР:

  1. Держбюджет для молодих вчених «Створенная селективно реакційних металічних та композитних наноматеріалів з використанням екологічних іонних рідин  нового покоління».Керівник НДР: Воробйова В.І. (2021 —2023 рр.) Номер державної реєстрації НДР: 0121U100409.  (Залучено 1 студент: С. Сіренко)
  2. Держбюджет для молодих вчених Високоефективна модифікація поверхні металу екологічно-безпечними сполуками для надання нових функціональних властивостей (2017—2020 рр.)Керівник НДР:_к.х.н., доц. Жук Т.С.Номер державної реєстрації НДР: 0117U003854, (залучено студентів групи ХД  А. Шакун, В. Пічахчі (бакалаври), ХО Є.Радченко, Ріпенко Ю.(магістри))

Ініціативні науково-дослідні роботи викладачів кафедри

  1. Д/р 0119U000306 «Мікробіологічні та біохімічні дослідження косметичних засобів та харчових добавок» (Хіміко-технологічний факультет, керівник— к.б.н,, доц. Л.А. Хрокало) (2019—2024 рр.)
  2. Д/р 0117U007592  «Фізико-хімічні основи одержання, функціональності та використання багатокомпонентних нанодисперсних систем та  застосування добавок у харчових та косметичних продуктах» (Хіміко-технологічний факультет, керівник — д.х.н.,доц. Сокольський  Г.В.) (2018—2022 рр.)
  3. Д/р 0116U007932 Природа сольватаційних та сольових ефектів у кінетиці мономолекулярного гетеролізу органічних сполук» (Хіміко-технологічний факультет – керівник: Пономарьов М.Є.), відповідальний виконавець – Каменська Т.А.  (2016 —2021 рр.)
  4. Д/р 0116U007931 «Дослідження фізико-хімічних характеристик поліфункціональних  комбінаційних складів» (Хіміко-технологічний факультет, керівник — к.т.н., доц. Пилипенко Т.М).  (2016—2021 рр.)

На кафедрі фізичної хімії та кафедрі органічної хімії та технології органічних речовин діють наукові гуртки, в рамках яких виконуються наукові дослідження студентами всіх ОП кафедр:

Науковий гурток студентів кафедри ФХ. Фізична й колоїдна хімія функціональних матеріалів. Керівник —  доцент, к.т.н., Т.М. Пилипенко

Науковий гурток студентів ка. ОХ та ТОР «Дослідження властивостей похідних диамандоїдів як перспективних прекурсорів у наноелектроніці».. Керівник – доцент, к.х.н Бутова К.Д.

Останнім часом, внаслідок активного міжнародного співробітництва з університетом м. Палермо (Італія) на кафедрі фізичної хімії активно розвивається науковий напрямок досліджень: Алюмосилікатні нанотрубки як наноконтейнери з функцією контрольованого вивільнення органічних біологічно активних сполук та складові композитних оксидних фотокаталізаторів нового покоління

Залучено 5 магістрів, в тому числі в рамках програми Еразмус+ академічної мобільності в університеті м. Палермо (2023 р.) Брали участь Крюкова Є., Сікорська К., Глухова П. у 2023 р. Мансурова А. у 2022 р., Свінцова А. у 2021 р., Трубчанінова М. у 2020 р.

Магістри кафедри виконують наукові дослідження своїх магістерських дисертацій в Інститутах НАН України (Інститут біоколоїдної хімії, Інститут загальної та неорганічної хімії НАН України, Інститут фізичної хімії), а також на базі приватних структур ТОВ «Єнамін» тощо. Виконання таких робіт підкріплено договорами про співробітництво.

Активно промотували наукові дослідження магістрантів участь кафедри та організація міжнародних конференцій спільно з Хімічним товариством Туреччини (EWCC2019(Palermo, Italy), EWCC2021 (Kyiv, Ukraine)). Напрямок досліджень доцента кафедри Тетяни Жук отримав підтримку в рамках білатерального проєкту з Туреччиною (2023-2024 рр.). Тетяна Сергіївна Жук активно залучає студентів магістрів за ОП кафедри до наукових досліджень в рамках програми Еразмус та інших