Громадське обговорення

Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів вищої освіти рівня магістр

Обговорення освітньої програми “Хімічні технології синтезу та фізико-хімічні властивості органічних матеріалів”

Набір 2024 р

Проєкт ОПП ( травень 2024 р.)“Хімічні технології синтезу та фізико-хімічні властивості органічних матеріалів”набору магістрів 2024 року завантажити
Навчальний план завантажити
Ф-каталог вибіркових дсициплін на 2024-2025 навч. р. завантажити
Протокол №1 від 11 квітня 2024 р спільного засідання кафедр ФХ ат ОХ та ТОР про внесення змін в ОППП, Ф-каталог та ОК завантажити
Всі зауваження та пропозиції приймаються на адресу гаранта o.chyhyrynets @gmail.com

Обговорення освітньої програми “Хімічні технології синтезу та фізико-хімічні властивості органічних матеріалів”

Набір 2023 року

Затверджена освітня програма ОПП “Хімічні технології синтезу та фізико-хімічні властивості органічних матеріалів”набору магістрів 2023 рокузавантажити
Навчальний план (затверджено)завантажити
Ф-каталог вибіркових дисциплін на 2023-2024 навч рік (затверджено)завантажити
Протоколи робочих зустрічей щодо обговорення ОПП
1. Протокол №5 від 15 листопада 2022 р. спільного засідання кафедри фізичної хімії і ОХ та ТОР про внесення змін в ОПП, Ф-каталог та ОК
2. Протокол №6 від 15 травня 2023 року розширеного засідання проєктної групи зі стейкхолдерами щодо оптимізації змісту освітніх нормативних компонент циклу професійної підготовки
завантажити

завантажити
Обговорення триває з 01.09. 2022 р. по 31.12.2022 р.

Прохання надсилати зауваження та пропозиції за посиланням
На обговорення виноситься
– Проєкт освітньої програми
– Розподіл дисциплін за семестрами
– Структурно-логічна схема

завантажити
завантажити
завантажити

Обговорення освітньої програми “Хімічні технології синтезу та фізико-хімічні властивості органічних матеріалів”

Набір 2022 року

Затверджена освітня програма ОПП набору магістрів 2022 року
ОПП “Хімічні технології синтезу та фізико-хімічні властивості органічних матеріалів”
завантажити
Навчальний план (затверджено)завантажити
Ф-каталог вибіркових дисциплін на 2022-2023 навч рік (затверджено)завантажити
Протоколи робочих зустрічей щодо обговорення ОПП
1. Протокол № 4 засідання проєктної групи ОП “Хімія і технологія органічних матеріалів”   від 13 жовтня 2021 року про затвердження змін в ОК та нової назви програми “Хімічні технології синтезу та фізико-хімічні властивості органічних матеріалів”

завантажити
Обговорення триває з 01.09. 2021 р. по 31.12.2022 р.

Прохання надсилати зауваження та пропозиції за посиланням
На обговорення виноситься
– Проєкт освітньої програми
– Розподіл дисциплін за семестрами
– Структурно-логічна схема

завантажити
завантажити
завантажити

Обговорення освітньої програми “Хімія і технології органічних матеріалів

Набір 2021 року

Затверджена освітня програма ОПП набору магістрів 2021 року під назвою
“Хімія і технології органічних матеріалів”.
завантажити
Навчальний план (затверджено)завантажити
Ф-каталог вибіркових дисциплін на 2021-2022 навч рік (затверджено)завантажити
Протоколи робочих зустрічей щодо створення та обговорення ОПП

1. Протокол  №1 від 16 листопада 2020 р  спільного засідання  кафедр ОХ та ТОР і ФХ, стейкхолдерів та роботодавців  про об’єднання  двох ОПП в одну ОПП під назвою  “Хімія і технології органічних матеріалів”.
2. Протокол №2  спільного  засідання кафедр ФХ і ОХ та ТОР  від 15 січня 2021 року  про  створення проєктної  групи ОП “Хімія і технології органічних матеріалів” з розроблення  освітньої програми
3. Протокол №3 від  20 січня 2021 року  засідання проєктної групи
ОП “Хімія і технологія органічних матеріалів” та стейкхолдерів  про обговорення та затвердження переліку ОК для нової ОП .


завантажити


завантажити


завантажити

Обговорення триває з 01.09. 2020 р. по 31.12.2020 р.

Прохання надсилати зауваження та пропозиції за посиланням.
На обговорення виноситься
– Проєкт освітньої програми
– Розподіл дисциплін за семестрами
– Структурно-логічна схема

завантажити
завантажити
завантажити