Освітні рівні підготовки

На кафедрі фізичної хімії здійснюється підготовка фахівців за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія» за трьома рівнями:


Освітній рівень бакалавра 

Підготовка  бакалаврів здійснюється за освітньою  програмою: «Хімічні технології косметичних засобів та харчових добавок»

Проєкти програм освітнього рівня  баклавр, що виносяться на  громадське обговорення (грудень 2020 р.):


Освітній рівень магістра

Увага!!! З 2021 року підготовка магістрів на кафедрі фізичної хімії здійснюється за освітньою програмою “Хімія і технологія органічних матеріалів”

Діючі програми освітнього рівня магістр, набір 2020 р.:

Проєкти програм освітнього рівня  магістр, що виносяться на  громадське обговорення (грудень 2020 р.) :   

Затверджені програми підготовки магістрів (січень 2021 р.) :


Освітній рівень PhD

Підготовка аспірантів здійснюється в межах спеціальності : 161 “Хімічні технології та інженерія”