Силабуси освітніх компонент, що викладає кафедра

Спеціальність 161 “Хімічні технології та інженерія”

Бакалаврат

освітня програма “Хімічні технології косметичних засобів та харчових добавок”

Нормативні освітні компоненти

Вступ до фахузавантажити
Вступ до фаху. Курсова роботазавантажити
Технічний аналіз харчових добавок та косметичних продуктівзавантажити
Біоорганічна хіміязавантажити
Біорганічна хімія.Курсова роботзавантажити
Технічний аналіз харчових добавок та косметичних засобівзавантажити
Хімічна кінетика та термодинаміка міжфазних явищ і дисперсних систем (ОП Хімічні технології косметичних засобів та харчових добавок , гр. ХД)завантажити
Фізична хіміязавантажити
Хімічна_кінетика_та_поверхневі_явища (ХО)завантажити
Хімічні методи аналізу харчових добавок та косметичних засобівзавантажити
Хімія дисперсних систем-ХОзавантажити
Обладнання та проєктування в галузізавантажити
Курсова робота з проєктування і обладнання в галузізавантажити
Поверхневі явища та дисперсні системи (ОП Хімічні технології неорганічних речовин та водоочищення, гр. ХН)завантажити
Виробнича практиказавантажити
Переддипломна практиказавантажити
ФІзична хімія ( для всіх освітніх програм)завантажити
Хімічна кінетика та поверхневі явища (ОП Хімічні технології органічних речовин, гр. ХО)завантажити

Вибіркові освітні компоненти

Ф-каталог вибіркових дисциплін бакалаврату 2023-2024 навчальний рік

3 курс
Поверхневі явища та дисперсні системизавантажити
Хімія дисперсних системзавантажити
Сучасні методи розділення та ідентифікації органічних сполукзавантажити
Статична та динамічна стереохіміязавантажити
Координаційні сполуки в біодобавках та косметицізавантажити
Екологічна безпека технологічних процесівзавантажити
4 курс
Механізми реакцій синтезузавантажити
Хімічна технологія піномийних засобів та декоративної косметикизавантажити
Хімічна технологія косметичних засобів на емульсійні основізавантажити
Хімічна технологія харчових добавокзавантажити
Технологія жирів та жирозамінниківзавантажити
Методи синтезу та ідентифікації наносистемзавантажити

Магістратура

Магістерська освітньо-професійна програма “Хімічні технології синтезу та фізико-хімічні властивості органічних матеріалів”

Нормативні освітні компоненти

Мікробіологічні процеси та ензимний каталіз в хімічних технологіяхзавантажити
Інноваційні хімічні технології органічних матеріалів. Ч.1 Функціональні матеріали та наносистеми завантажити
Наукова,робота_маг,дис.-Ч.-1.Основи наукових дослідженьзавантажити
Наукова робота за темою маг. дисертації Ч.-2 Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертаціїзавантажити
Практиказавантажити
Виконання магістерської дисертаціїзавантажити

Вибіркові освітні компоненти

Ф-каталог вибіркових навчальних дисциплін для студентів освітнього рівня “Магістр” 2023-2024 навчаний рік завантажити

Фізична органічна хіміязавантажити
Технологія біологічно активних добавокзавантажити
Фармацевтична хімія і фармакогнозіязавантажити
Токсикологічна хіміязавантажити

Магістерська освітньо-наукова програма

“Хімічні ресурсоефективні технології неорганічних, органічних речовин, матеріалів та покриттів”

Зелена хімія для чистих хімічних технологійзавантажити
Зелена хімія для чистих технологій. Курсова роботазавантажити
Науково-дослідна практика. Магістризавантажити

Аспірантура