Силабуси дисциплін

Спеціальність 161 “Хімічні технології”

Бакалаврат

освітня програма “Хімічні технології косметичних засобів та харчових добавок”

Магістратура

освітня програма “Хімія і технологія органічних матеріалів”

освітня програма “Хімічні технології косметичних засобів і харчових добавок”

Аспірантура

спеціальність 162 “Біотехнології та інженерія”