Як відбувається навчання ?

Навчання відбувається в хімічних лабораторіях кафедри:

  • лабораторія фізичної хімії
  • лабораторія колоїдної хімії
  • лабораторія синтезу харчових добавок та косметичних засобів
lab5
дфи2

На деяких дисциплінах лабораторні заняття проводяться на обладнанні наукового інституту біоколоїдної хімії ім. Овчаренка академії наук України.
Лекції проводяться з використанням мультимедійного проектору

Висококваліфіковані викладачі використовують найсучасніші інноваційні засоби та підходи в навчанні, а саме пояснювально-ілюстративний метод викладання дисциплін та такі методи як:
 активні,
 ігрові,
 ділові,
 дискусійні,
 імітаційні ігри.
Під час навчання студенти мають змогу проводити лабораторні роботи на сучасному обладнанні наших партнерів – Інститутів Національної Академії Наук України.
Кафедра проводить екскурсії для ознайомлення з промисловими підприємствами та науковими установами м. Києва.
Вся документація дисциплін та контроль знань надається в комп’ютерній системі Кампус НТУУ «КПІ».