Технологія створення на основі кісточкових відходів плодово-ягідних культур та шкаралупи горіхів наповнювачів із властивостями до перетворення іржі для виготовлення антикорозійних лакофарбових покриттів

В роботі розроблений протикорозійний наповнювач з рослинних кісточкових відходів, що підвищує стійкість лакофарбових матеріалів, нанесених на іржу.

Визначений хімічний склад кісточкових порошків та їх екстракційної частини. Встановлені закономірності процесу взаємодії екстрактивної частини порошкового перетворювача іржі (ППІ) і іржі. Показано, що підвищення захисних властивостей лакофарбового ґрунту на його основі при експлуатації по іржі має адгезійний механізм, який полягає в екстрагуванні хімічно активної частини ППІ в процесі вологонасичення лакфарбового матеріалу, що призводить до звуження капілярів покриття при набуханні частинок наповнювача і сприяє гальмуванню дифузійних процесів на межі метал-покриття за рахунок формування з іржею інертного шару важкорозчинних сполук.

Розроблена технологія виготовлення ППІ, що базується на модифікації кісточкових порошків N-вмісними сполуками методом механохімічного щеплення. Розроблена методика прискорених випробувань ефективності ППІ, що базується на визначенні швидкості корозії зразків з модельною іржею поляризаційним методом у водних екстрактах кісточкових порошків. На основі встановленого синергічного протикорозійного ефекту в сумішах ППІ з відомими пігментами розроблені ефективні нетоксичні суміші для традиційних ґрунтів по підготовленій металевій та по іржавій поверхні. За розробленою технологією підприємство “Реізос” випускає ППІ марки “Фоліокс” для ряду лакофарбових підприємств України та Росії.

Перелік публікацій за матеріалами досліджень

 1. Чигиринец Е.Э. Влияние антикоррозионных наполнителей на поведение металла в водных вытяжках покрытий // Вопросы химии и химической технологии. – 2001. – №  6. – С. 143-145.
 2. Чигиринец Е.Э., Феденко В.С., Стовпченко А.П., Липатов С.Ю. Спектральные исследования изменения продуктов коррозии стали под воздействием соединений растительных веществ // Экотехнологии и ресурсосбережение.– 2005.– №2. – С.13-17.
 3. Chygyrynets E., Stovpchenko G., Kalinyshkin Ye. Local microanalysis of morphology and sorption ability of natural polymer powder // 5th Regional Workshop on Electron probe mycroanalysis of materials today-practical aspects. – Scyrk (Poland), 2002. – Р. 182.
 4. Чигиринец Е.Э., Мурашевич Е.В., Липатов С.Ю. Исследование возможности модифицирования косточковых наполнителей // Вопросы химии и химической технологии. – 2003. – № 2. – С. 154- 156.
 5. Чигиринец Е.Э., Пинчук С.И., Липатов С.Ю. Исследование эффективности смесей пигментов и наполнителей // Теория и практика металлургии. – 2003. – № 1. – С. 72-75.
 6. Чигиринец Е.Э. Новые наполнители для грунтовочных покрытий // Тр. 7 Междунар. научно-практ. конф. Нефть и газ Украины-2002.– Киев, 2002. – С. 158-159.
 7. Чигиринец Е.Э., Липатов С.Ю. Исследование ингибирующих свойств водных экстрактов косточковых препаратов // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2003. – №  6. – С. 38-41.
 8. Чигиринец Е.Э. К вопросу о механизме влияния косточкового наполнителя на ингибирующие свойства хроматных грунтовочных покрытий // Вопросы химии и химической технологии. – 2004. – № 3.– С. 189-193
 9. Чигиринец Е.Э., Стовпченко А.П., Липатов С.Ю. О механизме ингибирующего действия водных экстрактов косточковых отходов растительного происхождения // Proc. 4 Miedzynar. Sesia naukowa Nowe texnologie i osiagniecia w metalurgii i inzynierii mate rialowej, Seria Metalurgia. № 31. – Czestochowa (Poland), 2003. – Р. 600- 604.
 10. Чигиринец Е.Э., Бабенко М.А. О механизме формирования защитных слоев на поверхности металла в углеводородных экстрактах косточковых материалов растительного происхождения // Теория и практика металлургии. – 2004. – №  3-4. – С. 154-159.
 11. Чигиринец Е.Э. К вопросу о механизме торможения скорости коррозии металла в водных экстрактах косточковых отходов // Теория и практика металлургии. – 2004. – № 2. – С. 66-69.
 12. Чигиринец Е.Э., Выхрестюк Н.И., Пилипченко И.И. Исследование химического состава углеводородных экстрактов персиковой косточки // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2004. – № 3. –С. 19-23.
 13. Чигиринец Е.Э. Защита от коррозии преобразователями ржавчины на основе промышленных отходов растительного происхождения // Теория и практика металлургии. – 2001. – № 1. – С. 58-60.
 14. Чигиринец Е.Э. Использование отходов винограда для защиты металла от коррозии // Теория и практика металлургии. – 2002. –  № 1. – С. 65-69.
 15. Чигиринец Е.Э. Исследование новых порошковых преобразователей ржавчины // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2001. – № 5. – С.111-113.
 16. Чигиринец Е.Э. Новый порошковый преобразователь ржавчины на основе персиковой косточки // Проблеми корозії та протикорозійного захисту конструкційних матеріалів. В 2-х томах / Спецвипуск журналу Фізико-хімічна механіка матеріалів. – Львів:Фізико-механічний інститут ім.Г.В.Карпенка НАН України. – 2002. – Т.2, № 3. – С. 659-663.
 17. Сhygyrynets E., Stovpchenko G., Pilipchenko I. Мechanochemical aspects of increasing primers’ strength properties and adhesion to rust surface // Book of papers of 9th International Conference on Mehanical behaviour of materials, ICM-9.– Geneva, Switzerland, 2003 СD.
 18. Чигиринец Е.Э., Выхрестюк Н.И., Пилипченко Н.И. Масс-спектрометрическое исследование органических веществ гидролизного лигнина (целлолигнина) // Вопросы химии и химической технологии. – 2004. – № 2. – C. 17-23.
 19. Чигиринец Е.Э. Механизм антикоррозионного действия новых порошковых преобразователей ржавчины / Проблеми корозії та протикорозійного захисту матеріалів: В 2-х томах / Спецвипуск журналу Фізико-хімічна механіка матеріалів. – Львів:Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка НАН України. – 2004. – Т.2, № 3. – С. 826-831.
 20. Чигиринец Е., Мовчан А., Липатов С. Влияние механохимической активации на антикоррозионные свойства водного экстракта скорлупы грецкого ореха // Proc. 3 Miedzynar. Sesia Naukowa Nowe  texnologie i osiagniecia w metalurgii i inzynierii materialowej, Seria Metalurgia. № 25. – Czestochowa (Poland), 2002. – Р. 309-312.
 21. Чигиринец Е.Э., Стовпченко А.П., Калинушкин Е.П. Исследование морфологии поверхности частиц порошкового преобразователя ржавчины // Теория и практика металлургии. – 2004. – № 5. – С. 66-69.
 22. Чигиринец Е.Э., Мурашевич Е.В., Липатов С.Ю., Гальченко Г.Ю Исследование адсорбции экстрактивных компонентов косточковых отходов // Вестник украинского университета технологий и дизайна. – 2003. – №.1 – С. 163-165.
 23. Чигиринец Е.Э., Торопин Н.В., Липатов С.Ю. Влияние механохимической прививки азотсодержащих соединений на состав водного экстракта порошка скорлупы грецкого ореха // Вопросы химии и химической технологии. – 2004. – №  6. –  С. 128-131
 24. Чигиринец Е.Э. Методика исследований эффективности порошковых преобразователей ржавчины // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2004. – № 4. –  С. 19-22.
 25. Чигиринец Е.Э., Мищук О.А., Стовпченко А.П. Изучение состава поверхности металла, обработанной водными экстрактами косточковых препаратов, методом оже-спектроскопии // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2004. – № 5. – С. 15-19.
 26. Чигиринец Е.Э., Пинчук С.И., Стовпченко А.П., Полякова Н.В. Разработка принципов рационального использования ресурсов при защите прокорродировавших металлоконструкций от коррозии // Теория и практика металлургии, 2005.– № 1-2. –  С. 127-130.
 27. Чигиринец Е.Э., Стовпченко А.П., Липатов С.Ю., Баначенков В.Г. Физико-химические свойства гидролизного и натурального косточкового сырья, используемого для изготовления порошковых преобразователей ржавчины // Теория и практика металлургии. – 2004. – № 6. – С. 128-131.