Обговорення освітньої програми «Хімічні технології косметичних засобів та харчових добавок»

18 червня 2021 року  чергова зустріч зі стейкхолдерами відбулася на базі  кафедри хімічних технологій, експертизи та безпеки харчової продукції (ХТЕБХП) Херсонського національного технічного університету.

Ці  зустрічі зі стейкхолдерами (працедавцями) та іншими  учасниками освітнього процесу, кому на байдужий зміст підготовки  майбутніх бакалаврів, магістрів та PhD,  призначені обговорити  діючі освітні програми з метою  коригування та покращення  їх змісту для формування фахівця з хімічних технології та інженерії. Завдяки проведенню таких заходів відбувається обмін  досвідом та думками між викладачами, представниками інших вузів, що  допомагає  формувати нові ідеї   в підходах та засобах  навчального процесу. Процес удосконалення та оновлення освітніх програм вимагає постійної уваги. Тому саме така зустріч з обміном порад колег, їх поглядів на спільний процес підготовки фахівців є надзвичайно важливими.

У засіданні кафедри взяли участь завідувач кафедри ХТЕБХП, керівник групи забезпечення спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія Сарібєкова Діана Георгіївна, члени робочої групи освітніх програм Салєба Л.В., Кулігін М.Л., Повстяной В.М., викладачі кафедри ХТЕБХП Куник О.М., Юрова Т.А., Рацук М.Є., Семешко О.Я. і запрошені на зустріч представники професійної спільноти – завідувач кафедри фізичної хімії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», д.т.н., професор Чигиринець Олена Едуардівна та доцент кафедри органічної хімії, інституту хімії та хімічних технологій Національного університету «Львівська політехніка», к.х.н., доцент Панченко Юрій Васильович.

Слід зазначити, що Чигиринець О.Е.є представником  Київської політехніки, Панченко Ю.В. – Львівської політехніки, в яких  також відбувається підготовка фахівців з даних освітніх програм.

Під час зустрічі було обговорено освітньо-професійні програми «Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів» спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія для здобувачів вищої освіти 2021 року набору першого (бакалаврського), другого (магістерського) рівнів, а також освітньо-наукової програми для підготовки докторів філософії з хімічних технологій та інженерії.

В процесі зустрічі   було обговорено структурно-логічні схеми освітніх програм та їх основні складові: мету, особливості, програмні компетентності та результати навчання, ресурсне забезпечення реалізації програми тощо.

Розглядаючи кожен освітній компонент, було визначено його зміст та основні компетентності, які висуваються до студентів. Серед переваг навчального плану було обґрунтовано наявність таких нормативних освітніх компонент як «Хімія, технологія та застосування харчових добавок», «Хімія та технологія косметичних засобів», «Основи проєктування хімічних виробництв та технологічні розрахунки в хімічній технології», «Комп’ютерна хімія та застосування ЕОМ в хімічній технології», «Процеси та апарати хімічних виробництв». Було зроблено порівняння з  аналогічними дисциплінами,  що викладаються у Львівській та Київській політехніках. Було обговорено наповнення каталогу вибіркових дисциплін, зокрема такими освітніми компонентами як «Токсикологічна хімія харчових добавок та косметичних засобів», «Технології галузі застосування харчових добавок» і «Хімія силіконів у косметичних засобах». Професором Чигиринець О.Е.  и доцентом Панченко Ю. було  зроблено доповідь щодо  своїх варіантів  дисциплін із каталогу вибіркових.

Усі присутні відзначили, що діалог був насиченим іта результативним.

Ухвалено рішення щодо подальшої співпраці з провідними закладами вищої освіти, що готують фахівців за спеціальністю 161 Хімічні технології та інженерія освітньої програми «Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів», а саме Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»,Національного університету «Львівська політехніка», взяти до уваги пропозиції щодо змісту освітніх програм, висловлені під час зустрічі. Організатор зустрічі керівник групи забезпечення спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія Сарібєкова Діана Георгіївна щиро подякувала колегам за відгуки, пропозиції щодо змісту освітньої програми та запросила до подальшої співпраці.