Стажування Сисова О.В.

           Сисова О.В. одержала стажування на період з 01.10.2018 по 2.02.2019 у дослідницькому университету у місті Ліоні (École centrale de Lyon (ECL)), Франция за программою ЕРАЗМУС+, що підтримує проекти співпраці, партнерства, заходи і мобільність у сфері освіти, професійної підготовки, молоді та спорту. Наукові дослідження направлені на дослідження фізико-хімічних властивостей надтонких плівок з хітозану. У вільний від стажування час активно подородуж по сусідніс містам м. Ліон вивчає культурну спадщину Франції.