Термодинамічні властивості органічних речовин та іонів у водних розчинах

Термодинамічні властивості органічних речовин та іонів у водних розчинах

ΔHºf,298 і S ºf,298 – зміни стандартних ентальпії (теплоти утворення) і енергії Гіббса при утворенні (індекс f – formation) даної речовини з простих речовин; термодинамічно стійких при 101,325кПа (1 атм) і при обраній температурі 298 К. Cpº,298 –  теплоємності речовини при 298 К.

Теплоємність в [Дж/(моль·К)] при температурі Т в зазначеному в таблиці інтервалі температур виражається рівняннями : Cpº= a + bT + CT2

Сполука

ΔHºf,298,

кДж/моль

S ºf,298

Дж/ мольК

ΔGºf,298

кДж/моль

Cpº,

Дж/мольК

Коефіцієнти рівняння

Cp=f(T)

Температур-ний інтервал, K
a b·103 с·106
Вуглеводні
CH4 (г.)
метан
-74,85 186,27 -50,85 35,71 14,32 74,66 -17,43 298-1500
C2H2 (г.)
ацетилен
226,75 200,82 209,21 43,93 26,44 66,65 -26,48 298-1000
C2H4 (г.)
этилен
52,30 219,45 68,14 43,56 11,32 122,01 -37,90 298-1500
C2H6 (г.)
этан
-84,67 229,49 -32,93 52,64 5,75 175,11 -57,85 298-1500

C3H4 (г.)
пропадієн

(аллен)

192,13 243,93 202,36 58,99 13,05 175,31 -71,17 298-1000
C3H6 (г.)
пропен
20,41 266,94 62,70 63,89 12,44 188,38 -47,60 298-1000
C3H6 (г.)
циклопропан
53,30 237,44 104,38 55,94 -14,94 268,91 -105,90 298-1000
C3H8 (г.)
пропан
-103,85 269,91 -23,53 73,51 1,72 270,75 -94,48 298-1500
C4H6 (г.)
1,2-бутадієн
162,21 293,01 198,44 80,12 17,74 234,43 -84,73 298-1000
C4H6 (г.)
1,3-Бутадієн
(дивініл)
110,16 278,74 150,64 79,54 8,08 273,22 -111,75 298-1000
C4H8 (г.)
1-бутен
-0,13 305,60 71,26 85,65 21,47 258,40 -80,84 298-1500
C4H8 (г.)
2-бутен, цис-
-6,99 300,83 65,82 78,91 -2,72 307,11 -111,29 298-1000
C4H8 (г.)
2-бутен,транс-
-11,17 296,48 62,94 87,82 20,78 250,88 -75,93 298-1000
C4H8 (г.)
2-метилпропен
-16,90 293,59 58,07 89,12 22,30 252,07 -75,90 298-1000
C4H8 (г.)
циклобутан
26,65 265,39 110,03 72,22 -24,43 365,97 -140,88 298-1000
C4H10 (г.)
бутан
-126,15 310,12 -17,19 97,45 18,23 303,56 -92,65 298-1500
C4H10 (г.)
2-метилпропан
(ізобутан)
-134,52 294,64 -20,95 96,82 9,61 344,79 -128,83 298-1000
C5H8 (рід.)
2-метил-1,3-бутадієн(ізопрен)
49,40 229,40 145,22 153,20
C5H8 (г.)
2-метил-1,3-бутадієн(ізопрен)
75,73 315,64 145,84 104,60 14,23 345,60 -138,49 298-1000
C5H10(рід.)
циклопентан
-105,97 204,40 36,22 126,82
C5H10 (г.)
циклопентан
-77,24 292,88 38,57 83,01 -42,43 475,30 -182,51 298-1000
C5H12 (г.)
пентан
-173,33 262,85 -9,66 172,90
C5H12 (г.)
пентан
-146,44 348,95 -8,44 120,21 6,90 425,93 -154,39 298-1000
C5H12 (рід.)
2-метилбутан (изопентан)
-179,28 260,37 -14,86 164,85
C5H12 (г.)
2-метилбутан (ізопентан)
-154,47 343,59 -14,87 118,78 2,05 439,32 -160,54 298-1000
C5H12 (г.)2,2-диметилпропан (неопентан) -165,98 306,39 -15,29 121,63 -0,75 463,59 -179,16 298-1000
C6H6 (рід.)
бензол
49,03 173,26 124,38 135,14 59,50 255,01 281-353
C6H6 (г.)
бензол
82,93 269,20 129,68 81,67 -21,09 400,12 -169,87 298-1000
C6H12 (рід.)
циклогексан
-156,23 204,35 26,60 156,48
C6H12 (г.)
циклогексан
-123,14 298,24 31,70 106,27 -51,71 598,77 -230,00 298-1000
C6H14 (рід.)
гексан
-198,82 296,02 -4,41 194,93
C6H14 (рід.)
гексан
-167,19 388,40 -0,32 143,09 8,66 505,85 -184,43 298-1000
C7H8 (рід.)
толуол
12,01 220,96 113,77 156,06 59,62 326,98 281-382
C7H8 (г.)
толуол
50,00 320,66 122,03 103,64 -21,59 476,85 -190,33 298-1000
C7H16 (рід.)
гептан
-224,54 328,79 0,73 138,91
C7H16 (г.)
гептан
-187,78 427,90 7,94 165,98 10,00 587,14 -215,56 298-1000
C8H6 (г.)
етинілбензол (фенілацетилен)
327,27 321,67 361,80 114,89 -1,97 449,49 -191,59 298-1000
C8H8 (рід.)
фенилэтилен (стирол)
103,89 237,57 202,41 182,59
C8H8 (г.)
фенілетилен (стірол)
147,36 345,10 213,82 122,09 -7,32 494,42 -202,92 298-1000
C8H10 (рід.)
етилбензол
-12,48 255,35 119,65 186,56
C8H10 (г.)
етилбензол
29,79 360,45 130,59 128,41 -15,61 548,82 -220,37 298-1000
о-C8H10 (рід.)
о-ксилон
-24,43 246,02 110,48 187,86
о-C8H10 (г.)
о-ксилон
19,00 352,75 122,09 133,26 0,04 504,59 -193,55 298-1000
м-C8H10(рід.)
м-ксилон
-25,42 252,17 107,66 183,26
м-C8H10(г.)
м-ксилон
17,24 357,69 118,86 127,57 -11,30 526,64 -204,76 298-1000
n-C8H10(ж.)
n-ксилон
-24,43 247,69 109,98 183,68
n-C8H10(г.)
n-ксилон
17,95 352,42 121,14 126,86 -10,67 521,03 -200,66 298-1000
C8H18 (рід.)
октан
-249,95 360,79 6,40 254,14
C8H18 (г.)
октан
-208,45 466,73 16,32 188,87 11,84 666,51 -244,93 298-1000
C10H8 (кр.)
нафталін
78,07 166,90 201,08 165,27
C10H8 (рід.)
нафталін
(97) 251,63 (195) (180) 352-490
C10H8 (г.)
нафталин
150,96 335,64 223,66 132,55 -26,48 609,48 -255,01 298-1000
C10H8 (г.)
азулен
279,91 337,86 351,95 128,41 -34,85 627,06 -264,85 298-1000
C12H10 (кр.)
дифеніл
100,50 205,85 254,24 197,07
C12H10 (рід.)
дифенил
119,32 259,87 (256,95) 140,00 393,30 350-528
C12H10 (г.)
дифеніл
182,09 392,67 280,12 162,34 -36,36 763,58 -325,56 298-1000
C14H10 (кр.)
антрацен
129,16 207,44 285,84 207,94
C14H10 (кр.)
фенантрен
116,15 211,84 271,52 234,30
Кисневмісні сполуки
CH2O (г.)
формальдегид
-115,90 218,78 -109,94 35,39 18,82 58,38 -15,61 298-1500
CH2O2 (рід.)
мурашина кислота
-424,76 128,95 -361,74 99,04
CH2O2 (г.)
мурашина кислота
-378,80 248,77 -351,51 45,80 19,40 112,80 -47,50 298-1000
CH4O (рід.)
метанол
-238,57 126,78 -166,27 81,60
CH4O (г.)
метанол
-201,00 239,76 -162,38 44,13 15,28 105,20 -31,04 298-1000
C2H2O4 (кр.)
щавелева кислота
-829,94 120,08 -701,73 109,00
C2H4O (г.)
ацетальдегід
-166,00 264,20 -132,95 54,64 13,00 153,50 -53,70 298-1000
C2H4O (г.)
етиленоксид
-52,63 242,42 -13,09 48,50 -2,02 190,60 -73,60 298-1000
C2H4O2 (рід.)
уксусная кислота
-484,09 159,83 -389,36 123,43
C2H4O2 (г.)
оцтова кислота
-434,84 282,50 -376,68 66,50 14,82 196,70 -77,70 298-1000
C2H6O (рід.)
етанол
-276,98 160,67 -174,15 111,96
C2H6O (г.)
етанол
-234,80 281,38 -167,96 65,75 10,99 204,70 -74,20 298-1000
C2H6O (г.)
диметиловий ефір
-184,05 267,06 -112,94 65,81 16,18 183,90 -58,70 298-1000
C2H6O2 (рід.)
етиленгліколь
-454,90 167,32 -323,49 151,0
C2H6O2 (г.)
этиленгликоль
-389,32 323,55 -304,49 93,30 44,26 200,50 -77,90 298-1000
C3H6O (рід.)
ацетон
-248,11 200,41 -155,42 125,00
C3H6O (г.)
ацетон
-217,57 294,93 -153,05 74,90 22,47 201,80 -63,50 298-1500
C3H8O (рід.)
1-пропанол
-304,55 192,88 -170,70 148,60
C3H8O (г.)
1-пропанол
-257,53 324,80 -163,01 87,11 13,10 277,50 -98,44 298-1000
ізо-C3H8O (рід.)
2-пропанол
-318,70 180,00 -181,01 153,40
ізо-C3H8O (г.)
2-пропанол
-272,59 309,91 -173,63 88,74 8,67 303,10 -115,80 298-1000
C3H8O3 (рід.)
гліцерін
-668,60 204,47 -477,07 223,01
C4H4O4 (кр.)
малеінова кислота
-790,61 159,41 -631,20 136,82
C4H4O4 (кр.)
фумарова кислота
-811,07 166,10 -653,65 141,84
C4H8O2 (рід.)
масляна кислота
-524,30 255,00 -376,69 177,82
C4H8O2 (рід.)
етилацетат
-479,03 259,41 -332,74 169,87
C4H8O2 (рід.)
1,4-діоксан
-400,80 196,60 -235,78 152,90
C4H10O (рід.)
бутанол
-325,56 225,73 -160,88 183,26
C4H10O (г.)
бутанол
-274,43 363,17 -150,73 110,00 14,68 358,10 -129,00 298-1000
C4H10O (рід.)
диетиловий эфір
-279,49 253,13 -123,05 173,30
C4H10O (г.)
диетиловий эфір
-252,21 342,67 -122,39 112,51 21,09 341,70 -117,90 298-1000
C5H10O (рід.)
циклопентанон
-300,16 205,85 -127,84 184,00
C5H12O (рід.)
аміловий спирт
-357,94 254,80 -161,30 209,20
C5H12O (г.)
аміловый спирт
-302,38 402,54 -149,79 132,88 6,29 474,90 -182,45 298-1000
C6H4O2 (кр.)
хінон
-186,82 161,08 -85,62 132,00
C6H6O (кр.)
фенол
-164,85 144,01 -50,21 134,70
C6H6O2 (кр.)
гідрохінон
-362,96 140,16 -216,68 139,74
C7H6O2 (кр.)
бензойна кислота
-385,14 167,57 -245,24 145,18
C7H8O (рід.)
бензиловый спирт
-161,00 216,70 -27,40 217,80
C8H4O3 (кр.)
ангідрит фталевої кислоти
-460,66 179,49 -330,96 161,80
C8H6O4 (кр.)
фталева кислота
-782,24 207,94 -591,54 188,20
C12H10O4 (кр.)
хінгідрон
-563,6
C12H22O11 (кр.)
сахароза
-2222,12 360,24 -1544,70 425,00