Воробйова Вікторія Іванівна

В.о. завідувача кафедри, д.т.н., доцент

 Intellect-сторінка  Розклад занять scholar25 Google Scholar Профіль

Викладає дисципліни:  «Технічний аналіз харчових добавок та косметичних продуктів», «Хімічні технології харчових добавок», «Токсикологічна хімія продуктів харчування» для студентів спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія».

Загальні наукові інтереси:

«Зелені» технології раціонального використання вторинних рослинних ресурсів у хімічній технології

Основні напрямки наукових досліджень:

 • використання рослинних екстрактів у «зеленому/фітохімічному» методі синтезу нанодисперсних оксидних матеріалів та їх використанні у різних галузях промисловості (косметичній, харчовій).
 • Розробка протикорозійних матеріалів на основі «зелених» органічних сполук рослинної сировини
 • Дослідження антиоксидантної активності рослинних екстрактів

Наукова біографія:

 • У  2011 році  закінчила Національну металургійну академію України за спеціальністю «Металургія чорних металів». Кандидат технічних наук з 2015 року.  Захистила дисертацію на тему „ Комбінаційні леткі інгібітори атмосферної корозії сталі на основі рослинної сировини ” за спеціальністю  05.17.14. – хімічний опір матеріалів та захист від корозії в грудні 2014 року у спеціалізованій вченій раді Д 26.002.13 при Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» МОН України.
 • Стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах –  6 років.
 • Основні етапи науково-педагогічної діяльності:
 • 2013 – 2017 – асистент кафедри фізичної хімії,   з 09.2017 – 08.2018 – старший викладач кафедри фізичної хімії; 09.2018 – до цього часу доцент кафедри фізичної хімії.
 • Науково-методичних праць 250, в тому числі  статей в фахових виданнях — 60.
 • Є автором  16 авторських  відоцтв  та патентів  України, 3 навчально-методичних праці.
 • Індекс Хіршав Scopus — 8; Google Scholar — 8.

Виконавець таких наукових робіт:

 • «Розроблення, вдосконалення, керування і оцінювання екологічної сталості та безпеки промислових і територіальних утворень як систем із замкненими циклами» №2719п, договір 0114U002578 від 01.01.2014 року;
 • «Високоефективна модифікація поверхні металу екологічно-безпечними сполуками для надання нових функціональних властивостей»; №2044 договір 0117U003854 від 01.11.2017 року.
 • «Ензими базидіоміцетів у “зелених” перетвореннях органічних сполук за фізіологічних умов», договір №Ф83/73-2018 від 26.06.2018 року.
 • «Нові нанодисперсні та наноструктуровані металовмісні оксидні матеріали поліфункціонального призначення» №2223, договір 0119U00137 від 01.01.2019 року.

Нагороди та досягнення

Лауреат Премії Президента України для молодих вчених 2016 року (Указ Президента України №509 від 17.11.2016 року).

Контакти:

03056, Київ, пр. Перемоги, 37, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, Хіміко-технологічний факультет, корпус №4, к 252 .

Vorobyovavika1988@gmail.com, v.vorobyova@kpi.ua

Вибрані наукові публікації:

 1. Tatiana Overchenko, Svitlana Frolenkova, Victoria Vorobyova, The development of inhibitors of scale formation in water circulation systems in industry, power and municipal households, Journal of Chemical Technology and Metallurgy, 54, 1, 2019, 72-76. Scopus
 2. Margarita Skіba, Alexander Pivovarov, Victoria Vorobyova, Tetiana Derkach, Iryna Kurmakova Plasma-chemical formation of silver nanoparticles: The silver ions concentration effect on the particle size and their antimicrobial properties. Journal of Chemical Technology and Metallurgy, 54, 2, 2019, 311-318.
 3. Iryna Kurmakova, Olena Kupchyk, Olena Bondar, Natalia Demchenko, Victoriya Vorobyova. Corrosion of copper in a medium of bacteria sulfate reduction proceeding, Journal of Chemical Technology and Metallurgy, 54, 2, 2019, 416-422.
 4. Svetlana Frolenkova, Tatiana Overchenko, Tatiana Motronyuk, Victoria Vorobyova, Iulia Miroshnychenko, Maria Panchenko. Passivating anions effect on the anodic behavior of steel in a converting acetate solution, Journal of Chemical Technology and Metallurgy, 54, 2, 2019, 443-446.
 5. Vorobyova V., Apricot cake extract as corrosion inhibitor of steel: chemical composition and anti-corrosion properties V. Vorobyova, M. Skіba, Сhemistry journal of Moldova. – 2019 – Vol. 14 (1) – P. 77-87. http://dx.doi.org/10.19261/cjm.2018.525
 6. Victoria Vorobyova, Olena Chygyrynets’, Margarita Skiba Experimental and theoretical investigations of anti-corrosive properties of thymol. Chemistry & chemical technology, Vol. 13, No. 2, pp. 261–268. https://doi.org/10.23939/chcht13.02.261
 7. Victoria Vorobyova, Anastasiia Shakun, Olena Chygyrynets’, Margarita Skiba. Determination of the chemical composition of the extract of apricot pomace (Prunus armeniaca L.) Chemistry & chemical technology Vol. 13, No. 3, pp. 391–398. https://doi.org/10.23939/chcht13.03.391
 8. Olena Bondar, Victoria Vorobyova, Мargarita Skiba, Іryna Kurmakova, Natalia Demchenko, Оlena Chygyrynets. Food additives as factor of corrosion of mild steel in neutral solution Chemistry & chemical technology. Vol. 13, No. 2, pp. 254–260. https://doi.org/10.23939/chcht13.02.254
 9. Margarita Skiba and Victoria Vorobyova Green synthesis of silver nanoparticles using grape pomace extract prepared by plasma-chemical assisted extraction method. MOLECULAR CRYSTALS AND LIQUID CRYSTALS. Vol. 674, 2018. Is. 1. Pр. 142-151 https://doi.org/10.1080/15421406.2019.1578520
 10. V.I. Vorobyova, M.I. Skiba, A.S. Shakun and S.V. Nahirniak Relationship between the inhibition and antioxidant properties of the plant and biomass wastes extracts – A Review / Int. J. Corros. Scale Inhib., 2019, 8, no. 2, 150–178. doi: 10.17675/2305-6894-2019-8-2-1
 11. G.Vasyliev, V.Vorobiova. Rape grist extract (Brassica napus) as a green corrosion inhibitor for water systems. Materials today. Prosseding. Volume 6, Part 2, 2019, Pages 178-186. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2018.10.092.
 12. T. Overchenko, O. Ivanenko, I. Trembus, S.Frolenkova, V.Vorobyova. The estimation of the efficiency of mine water stabilization treatment methods during evaporation (m. Gorky mine, donetsk c.) / Chemical Technology and Metallurgy. 54. 5. 2019. РР. 993-998. https://dl.uctm.edu/journal/node/j2019-5/15_18-187_993-998.pdf
 13. I. Trus, I. Radovenchyk, V. Halysh, M. Skiba, I. Vasylenko, V. Vorobyova, O. Hlushko, L. Sirenko. Innovative Approach in Creation of Integrated Technology of Desalination of Mineralized Water / J. Ecol. Eng. 2019; 20(8):107–113.
 14. M. I. Skiba, V. I. Vorobyova Synthesis of silver nanoparticles using orange peel extract prepared by plasmochemical extraction method and degradation of methylene blue under solar irradiation Advances in Materials Science and Engineering. Vol. 2019, Article ID 8306015, 8 pages https://doi.org/10.1155/2019/8306015
 15. Yaroslava Yu. Lopatina, Viktoriya I. Vorobyova, Andrey A. Fokin, Peter R. Schreiner, Alexandr A. Marchenko, and Tatyana S. Zhuk / Structures and Dynamics in Thiolated Diamantane Derivative Monolayers // The journal of Physical Chemistry C. // 2019. DOI: 10.1021/acs.jpcc.9b06625
 16. Viktoria Vorobyova, Margarita Skіba. Apricot pomace extract as natural corrosion inhibitor for mild steel in 0.5 M NaCl solution: a combined experimental and theoretical approach. Chemical Technology and Metallurgy 55, 1, 2020, 210-222.
 17. Plasma-chemical prepared aqueous grape pomace extract as green reductant for the synthesis of silver nanoparticles: antimicrobial and antioxidant activity / Margarita Skіba, Victoria Vorobyova, Anastasiia Shakun Jorrnal of Chemical Technology and Mettalergy 55, 1, 2020, 52-59
 18. M. I. Skiba, V. I. Vorobyova, A. Pivovarov, and N. P. Makarshenko Green Synthesis of Silver Nanoparticles in the Presence of Polysaccharide: Optimization and Characterization Journal of Nanomaterials Volume 2020, Article ID 3051308, 10 pages https://doi.org/10.1155/2020/3051308
 19. M. Skiba, V.I. Vorobyova , O.À. Pivovarov, K.O. Sorochkina, A.S. Shakun plasma-chemical-assisted synthesis of silver nanoparticles using grape pomace wast / Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii, 2020, No. 1, pp. 53-60
 20. G. Vasyliev, V. Vorobyova, T. Zhuk Raphanus sativus L. Extract as a Scale and Corrosion Inhibitor for Mild Steel in Tap Water / Journal of Chemistry Article ID 5089758. https://doi.org/10.1155/2020/5089758
 21. V. Halysh, I. Trus, A.Nikolaichuk, M. Skiba, I.Radovenchyk, I. Deykun, V. Vorobyova, I.Vasylenko, L. Sirenko Spent Biosorbents as Additives in Cement Production J. Ecol. Eng. 2020; 21(2):131–138. DOI: https://doi.org/10.12911/22998993/116328
 22. Margarita Skiba, Alexander Pivovarov, Viktoria Vorobyova The plasma-induced formation of pvp-coated silver nanoparticles and usage in water purification / Chem. Chem. Technol., 2020, Vol. 14, No. 1, pp. 47–54. https://doi.org/10.23939/chcht14.01.0
 23. M. Skiba, I. Kurmakova, O. Bondar, N. Demchenko, V. Vorobyova / The production of silver nanoparticles and thei effect on sulfate reducing bacteria under steel microbial corrosion. Chem. Chem. Technol., 2020, Vol. 14, No. 1, pp. 70–75. https://doi.org/10.23939/chcht14.01.0