Чудінович Ольга Василівна

Асистент кафедри, к.х.н.

Викладає дисципліни: «Фізична хімія» (лабораторний практикум) для студентів 3-го курсу хіміко-технологічного та інженерно-фізичного факультетів.

Основні напрямки наукових досліджень: фізична  хімія, діаграми стану, синтез нанорозмірних порошків на основі РЗЕ.

Наукова біографія: У 2013 році закінчила магістратуру хіміко-технологічного факультету Національного технічного університету України «Київського політехнічного інституту » за освітньою програмою  «Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів». З 2013 року по теперішній час працює в Інституті проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, де у 2016 році закінчила аспірантуру за спеціальністю «фізична хімія».

З 2018 року кандидат хімічних наук за спеціальністю 02.00.04 – фізична хімія.

З 2020 року працює на посаді асистента на кафедрі фізичної хімії.

Наукових публікацій – 46, з яких 19 статей у наукових фахових виданнях.

Індекс Хірша в Scopus – 1.

Контакти: chudinovych_olia@ukr.net

Вибрані наукові публікації:

  1. O. V. Chudinovych, E.R. Andrievskaya, J.D. Bogatyryova, A.V. Shirokov. Phase relations in the yttria–neodymia system at 1500 °С. Processing and Application of Ceramics. – 2017, vol. 11, no 1. Р. 1–6.
  2. О. В. Чудінович. Взаємодія оксидів ітрію та неодиму при температурі 1500 °С. Український хімічний журнал. – 2016. – Том 82, № 8. – С. 92–97.
  3. О. В. Чудінович, О. Р. Андрієвська, Ж. Д. Багатирьова О. І. Биков. Взаємодія оксидів лантану, ітрію та самарію при температурі 1500 ºC. Journal of chemistry and technologies.- 2018. Vol. 26, Iss. 2. – P. 20-30.
  4. O. V. Chudinovych, Korichev, S.F., Andrievskaya, E.R. Interaction of Yttrium, Lanthanum, and Samarium Oxides at 1600°C. Powder Metallurgy and Metal Ceramics , 2019, No. 9/10.
  5. N. V. Zhdanyuk, O. V. Chudinovych. Research of structure and sorption properties of montmorillonite modified with hexadecylthymethylammonium bromide. Technology audit and production reserves. – 2019. № 6/3(50)– С. 19-23.
  6. О. В. Чудінович. Взаємодія оксидів лантану, ітрію та ітербію при температурі 1100 ºС. Вісник ОНУ. Серія: Хімія. – 2019. – Том 24, вип. 2(70). – С. 84-95.
  7. Т. Ф. Лобунець,  О. В. Чудінович, О. В. Широков, А. В. Рагуля. Дослідження формування структури прекурсорів для отримання нанопорошків на основі фази типу перовскиту. Хімія, фізика та технологія поверхні. – 2020. – Том 11. № 3. С. 319-329.
  8. О. В. Чудінович, О. І. Биков. Взаємодія оксидів ітрію, лантану та ербію при температурі 1500 °С. Питання хімії та хімічної технології. – 2020. –  № 4. С. 194-200.