Хрокало Людмила Анатоліївна

кандидат біологічних наук, доцент

 Intellect-сторінка  Розклад занять scholar25 Google Scholar Профіль

Викладає дисципліни

Для бакалаврів: “Бiooрганічна хімія”, “Екологічна безпека технологічних процесів в харчовій та косметичній галузях”, “Фізична хімія”, “Поверхневі явища та дисперсні системи”.

Для магістрів:Мікробіологічні процеси та ензимний каталіз в хімічних технологіях

Загальні наукові інтереси: біохімія та мікробіологія, екологічна безпека та біорізноманіття, хімічна технологія косметичних засобів і харчових добавок

Основні напрямки наукових досліджень:

 • Встановлення бактерицидної та фунгіцидної дії синтетичних та природних консервантів, колоїдного срібла
 • Розробка рецептури і випробовування дії антиcептичних засобів
 • Систематика, таксономія та біорізноманіття

Наукова біографія:

В 1998 році закінчила Сумський державний педагогічний інститут ім. А. С. Макаренка за спеціальністю географія і біологія. Протягом 1998-2003 років навчалась в аспірантурі на біологічному факультеті Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Захистила кандидатську дисертацію в 2004 році за спеціальністю 03.00.16 екологія. Протягом 2000-2005 років працювала в лабораторії екології та токсикології Київського національного університету ім. Т. Шевченка. В 2005 – 2007 працювала на факультеті екології і біотехнології Національного аграрного університеті на посадах асистента, старшого викладача, доцента.

З січня 2008 року працює в НТУУ «КПІ». В 2012 році отримала вчене звання доцента. Брала участь у виконанні міжнародних проектів: три індивідуальні наукові гранти міжнародного ентомологічного товариства (2005, 2007, 2008) розробці спільних українсько-голандських магістерських програм Національного аграрного університету України та Університету Вагенінгену в рамках ТEMPUS DASAU (2006-2007), білатеральному Українсько-Індійському проекті «Розробка пробіотичних препаратів для покращення засвоєння антиоксидантів» (2012-2013), проектах Європейської академічної мобільності Erasmus Mundus TEMPO (2013-2014), Erasmus + (2016)

 • Загальний науково-педагогічний стаж складає 19 років.
 • Наукових публікацій 115, з яких 4 монографії, 6 навчально-методичних;

Контакти:

КПІ ім. Ігоря Сікорського, пр. Перемоги, 37, корп 4, кабінет 252.

l.khrokalo@kpi.ua
lkhrokalo@gmail.com

Вибрані наукові публікації:

 • Циганович О.А., Хрокало Л.А., Сірик О.О., Прокопенко В.А., Жовнір О.М. Нанорозмірні частинки селену, стабілізовані полівінілпіролідоном, та їх антибактеріальна активність. Ветеринарна біотехнологія 37, 2020. С. 108-118. DOI: 10.31073/vet_biotech37-11. Б.
 • Khrokalo L., Vorobyova V., Vasyliev G., Ryzhenko N., Glagun K., Korniakova O., Salamaha O.,  Sirosh Ye. Susceptibility of Escherichia coli to green synthesis silver nanoparticles obtaining on vegetal extracts.  Біологічні системи: теорія та інновації (Biological systems: theory and innovation) 2020. Т. 11, № 1. С. 5-11. Б.doi.org/ 10.31548/biologiya2020.01.005 Режим доступу – http://journals.nubip.edu.ua/ Б.
 • G. Vasyliev, V. Vorobyova, M. Skiba, and L. Khrokalo. Green synthesis of silver nanoparticles using waste products (apricot and black currant pomace) aqueous extracts and their characterization Advances in Materials Science and Engineering 2020(3):1-11 DOI: 10.1155/2020/4505787 Scopus
 • Vorobyova, V.I. Preparation, characterization, and antibacterial properties of “green” synthesis of Ag nanoparticles and AgNPs/kaolin composite / Vorobyova, V.I., Vasyliev, G.S., Pylypenko, I. V., & Khrokalo, L. A. // Applied Nanoscience. doi:10.1007/s13204-021-01757-z Scopus
 • Khrokalo L. Annotated bibliography of the odonatologic paper of Ukraine / L. Khrokalo. IDF-Report. 2005.vol 8. 51 р.
 • Verves Yu. G.,  Khrokalo  L. A. Superfamily  Oestroidea. Family Calliphoridae. Family Sarcophagidae / In. Gerlach J (Ed). The Diptera of the Seychelles islands. Pensoft Series Faunistica 85. Softcover, 2009. P. 251-303
 • Bezkrovna O.V., Khrokalo L. A. Applicability of  Folsomia candida toxicity test for urban range of lead concentrations. Cучасні проблеми токсикології. 2012. № 1 (56). С. 41-46.
 • Yumnam S., Prasanna B., Oriabinska L., Khrokalo L., Dugan O. Optimization of tannase positive probiotic production by response surface methodology. Biotechnologia acta.  Vol. 7, № 5. P. 62-70.
 • Хрокало Л. А., Черниш І. В., Єфімова В. Г. Бактерицидні компоненти гігієнічних і косметичних засобів. Наукові доповіді Національного університету біоресурсів та природокористування України. Серія «Біологія, біотехнологія, екологія». № 5 (69). С. 1-15. Режим доступу:http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dopovidi/article/view/9475
 • Патент на корисну модель 134887 UA, МПК С11D 13/02 (2006.01)  A61К 8/18 (2006.01) Тверде антибактеріальне мило з екстрактом та ефірною олією чебрецю / Хрокало Л. А., Черниш І. В., Пилипенко Т. М., Єфімова В. Г. № u 2018 12812 ; заявл. 26.122018 ; опубл. 10.06.2019, Бюл. № 11.