Коротка історія створення Хімічного факультету КПІ

Урядова постанова про відкриття Київського політехнічного інституту і призначення на посаду директора В. Л. Кирпичева (1845-1913 р.р.) датована 3I.01.1898 р. [1]. Урочисте закладення першої будівлі КПІ відбулося 30 серпня 1898 р., а на наступний день – відкриття інституту.

Інститут складався з 4-x відділень: хімічного, механічного, інженерного і сільськогосподарського. Один навчальний рік (1898-1899) заняття проводилися в тільки що збудованому будинку 1-го Київського комерційного училища (вул. Воровського, 24). У 1898 р. в інститут було прийнято 360 студентів, в тому числі на хімічне відділення – 68 [2]. Всього через рік після урочистого закладення в вересні 1899 р. будівництво будівлі хімічного відділення було закінчено, і в ньому почали функціонувати всі чотири відділення інституту. Головний корпус був введений в експлуатацію з осені 1900 р.

Термін навчання в інституті складав 4 роки. Перший випуск відбувся в січні 1903 р.; представником міністерства був Д.І. Менделєєв. Хімічне відділення в 1903 році закінчило всього 19 чоловік [2].

Цей екзамен інститут склав на відмінно. Цікавим історичним фактом є доповідна записка Менделєєва міністру фінансів, в якій було сказано наступне:

Маючи 35-річний досвід у справі дипломування у вищих навчальних закладах, маю сміливість стверджувати, що такої загальної сукупності спеціальних робіт, яку я побачив у студентів першого випуску Київського політехнікуму, неможливо зустріти у відомих мені університетах та технологічних інститутах. Приклади ці (дипломні роботи) мають особливо важливе значення. Вони можуть створити традиції надзвичайно важливого значення для інших наших політехнікумів, демонструючи як працьовитість і увагу професорів, так і необхідну для самостійності підготовку студентів-випускників”

У тій же записці він дав найвищу оцінку оснащенню лабораторій інституту:

Я бачив більшість найкращих лабораторій Західної Європи, не кажучи про лабораторії навчальних закладів Росії. Кабінети й майстерні КПІ відрізняються від усього баченого мною не тільки сучасністю і багатством обладнання, а й різноманітністю і досконалістю пристроїв, призначених для студентських занять”

Д.І. Менделєєв

Слід зазначити, що все це стало можливим за безпосередньої ініціативи меценатів та найвідоміших представників ділових кіл Києва за підтримки державної влади, яку уособлював міністр фінансів статс-радник С.Ю.Вітте. Все це разом призвело до стрімкого і потужного початку діяльності Київського політехнічного інституту.

Велика заслуга в цьому його першого директора професора В.Л. Кирпичова. Відомо, що при організації КПІ він багато уваги приділяв підбору кваліфікованих кадрів та зміг не лише залучити до роботи в новоствореному навчальному закладі відомих викладачів та науковців, але й запровадити в інституті принципово нову систему підготовки кадрів, яка поєднала одночасно ґлибоку теоретичну підготовку, експериментальну роботу в наукових лабораторіях з обов’язковою виробничою практикою. В сукупності це дозволило готувати надзвичайно високоякісних спеціалістів для промисловості, будівництва та сільського господарства.

Опубліковано низку документів і матеріалів, пов’язаних із залученням до роботи в КПІ професорів Ю.М. Вагнера, Д.П. Рузського, М.П. Чирвінського, К.А. Зворикіна, В.П. Єрмакова, М.М. Тихвінського, Б.Я. Букрєєва.

Серед інших В.Л. Кирпичов запросив в КПІ і відомого хіміка, професора Московського сільськогосподарського інституту М.І. Коновалова. Після довгих вагань він все ж таки надав свою згоду. До роботи в КПІ приступив з 1 липня 1899 р., зайнявши посаду декана Хімічного відділення та завідувача кафедри неорганічної хімії.

Як декан, М.І.Коновалов багато зусиль доклав до створення нових кафедр Хімічного відділення, яких за Статутом КПІ мало бути вісім, а було тільки дві: його власна – неорганічної хімії та проф. С.М. Реформатського – органічної хімії.

Разом з М.І. Коноваловим з Москви в КПІ на посаду лаборантів (асистентів) прибули його співробітники В.П. Іжевський, О.В.Альохін і Н.З. Васильєв. У вересні 1899 року на запрошення М.І. Коновалова лаборантом (асистентом) на Хімічне відділення поступив його учень В.А. Плотніков, згодом завідувач кафедри фізичної хімії, видатний вчений в галузі електрохімії неводних розчинів, академік АН УРСР. Запрошений був також І.Д. Жуков, а за рекомендацією Д.І. Менделєєва – К. Дементьєв, які для підготовки до професорського звання були відправлені на стажування за кордон.

У 1900 році, повернувшись із закордонного стажування, В.Г.Шапошніков і М.М. Тихвінський очолили кафедри волокнистих і фарбувальних речовин та органічної технології відповідно. Тоді ж, в 1901 р. повертається І.Д. Жуков і організовує кафедру органічної технології переробки харчових продуктів, а в 1902 р. В.П. Іжевський засновує кафедру металургії. У 1903 р. відкривається кафедра будівельних матеріалів і мінеральних речовин (завідувач К. Дементьєв).

За пропозицією М.І. Коновалова в КПІ в вересні 1900 року була відкрита перша в країні і друга в світі кафедра фізичної хімії, на завідування якої він запросив проф. В.Ф. Тимофєєва. Отже, на Хімічному відділенні було відкрито всі вісім кафедр і повністю укомплектовано штат професорів.

Професорський склад КПІ в 1900-ті

Таким чином в 1900-ті роки  педагогічний колектив КПІ, в тому числі і Хімічного відділення, включав видатних професійних вчених  з різних наукових напрямків, більшість з яких пройшли закордонні стажування. В 1902 році М.І. Коновалов був затверджений на посаді директора КПІ та гідно продовжив справу В.Л. Кирпичова.

Збереглося листування М.І. Коновалова з багатьма хіміками, яких він запрошував на роботу в КПІ, а також провідними науковцями, зокрема, В.В. Марковніковим, А.Н. Меншуткіним, А.Н. Зайцевим, П.І. Вальденом, Н.А. Умовіч, Л.В. Пісаржевським – професорами Петербурзького, Варшавського та Ризького політехнікумів і університетів Москви, Петербурга, Харкова, Казані і ін.

Сьогодні близько 100 листів як самого Михайла Івановича, так і листів до нього відомих вчених стали загальнодоступними завдяки опублікованій доцентом О.Й. Хоцянівським книзі “Директор КПІ М.І. Коновалов”.

Література

  1. Известия Киевского политехнического института. Отдел инженерно-механический. 1913.- кн. 4. – 478 с.
  2. Очерк развития и современного состояния химического отделения. Под ред. проф. В.Г. Шапошникова. – Киев, 1913 . – 212с.

Цикл статей до 120-річчя:

  1. Коротка історія створення хімічного факультету КПІ.
  2. Засновник кафедри фізичної хімії КПІ Тимофєєв В.Ф.
  3. … Далі буде. Слідкуйте за оновленнями …