Засновник кафедри фізичної хімії КПІ Тимофєєв В.Ф.

Володимир Федорович Тимофєєв (1858-1923 р.р.) – учень М.М. Бекетова, закінчив створене Бекетовим фізико-хімічне відділення Харківського університету. Викладав там з 1887 р з перервою на дворічну поїздку за кордон з 1889 р. Приступив до роботи як професор по третій кафедрі хімії 1 червня 1900 р.  Цю дату можна вважати днем заснування кафедри фізичної хімії КПІ. У той же час з архівних матеріалів випливає, що Тимофєєв обраний за конкурсом ще в 1899р. Ймовірно, через свого більш пізнього приїзду в КПІ приступив до роботи лише 1 червня 1900 р.

Слід зазначити, що в 1900 році відкрита була не стільки кафедра як підрозділ, скільки професорська позиція Володимира Федоровича Тимофєєва (1858-1923) по кафедрі фізичної хімії. Такий підхід був досить характерним для тих років, коли у всіх університетах кафедрою називалася професорська посада, в той час як місцем роботи могли бути лабораторії.

Спираючись на інформацію в статтях 1901 року Плотникова і Коновалова, слідує, що дослідження цих відомих вчених проводилися в Хімічній лабораторії КПІ. Інформація 1902 р. (Изв. КПІ) свідчить про те, що головну частину своєї наукової роботи майбутній завідувач кафедри Плотніков В.О. виконав в лабораторії професора В.Ф. Тимофєєва. У роботах Плотникова по електропровідності розчинів в бромі (1903 ЖРФХО, 1904 в Z. Phys. Chem.) вказуються дати проведення дослідження «квітень-липень 1903 г.», що є першою вказівкою на «фізико-хімічну лабораторію». Таким чином не пізніше 1902 р Тимофєєвим в КПІ була створена фізико-хімічна лабораторія.

Приступивши до роботи в КПІ, Тимофєєв В.Ф., маючи за плечима досвід роботи професором Харківського університету і читання курсу фізичної хімії, відразу ж сформував план цієї дисципліни та доклав зусилля по організації її викладання.

Фізична хімія в КПІ була закладена відразу ж в навчальний план першого набору студентів. На Хімічному відділенні фізична хімія викладалася на 3-му році навчання, тому студенти першого набору КПІ познайомилися з фізичної хімією тільки з 1900-1901 навчального року. При цьому обов’язковими були лекції (2 години на тиждень протягом року), а з 1902 р. і практичні (лабораторні) заняття (8 годин на тиждень протягом семестру).

У 1900-1908 роках курс фізичної хімії читав проф. В.Ф. Тимофєєв (з 1902 р. він проводив також заняття в фізико-хімічній лабораторії і керував дипломними роботами).

Слід зазначити, що предмет фізична хімія викладався на глибокому рівні, про що свідчать і звіти КПІ 1903 року.

 В окремі роки, Тимофєєв В.Ф. читав курси загальної хімічної технології та неорганічної хімії, вів заняття по якісному і кількісному аналізу, спільно з М.І. Коноваловим – з металургії.

Ще працюючи в Харкові, В.Ф. Тимофєєв почав вивчення розчинів і теплових явищ, які супроводжують утворення розчинів. У 1904 р., працюючи в КПІ, він опублікував роботу “Про теплоті освіти наведених розчинів” [1], що стала його докторською дисертацією. Робота містить величезний експериментальний матеріал по визначенню теплоємності розчинів і теплот утворення розчинів. Автор дисертації стверджував, що вельми необхідним є всебічне вивчення явища розчинності, визначення теплових ефектів утворення розчинів, так як на підставі цих відомостей стане можливим раціональний розвиток теорії концентрованих розчинів. 

Цією роботою В.Ф. Тимофєєв експериментально підтвердив наявність хімічної взаємодії між компонентами при утворенні розчинів і спростував поширені в той час погляди на розчинники як індиферентні речовини. Саме ці роботи і стали основоположними в подальшому дослідженні теорії розчинення речовин.

Підсумком роботи В.Ф. Тимофєєва в КПІ є видання курсу лекцій з фізичної хімії [2]. З 1903р. по 1909 р. Тимофєєв, паралельно з КПІ, працював в Київському університеті. У 1909 р професор Тимофєєв повернувся до Харківського університету.

У перші роки існування кафедри заняття з фізичної хімії вели також викладачі: Дукельский М.П. (1905-1908 р), Єлагін П.І. (1905-1908 р.), Домбровський К.А. (з 1909 р.), лаборанти: Кобозєв Л.Д. (1902-1904 р), Свєнтославський В.В. (1908-1910 р.р.), Ізбєков В.А. (з 1909 р.) [3]. Згодом В.В. Свєнтославський – видатний термохімік, доктор хімії з 1917 р, В.А. Ізбєков – професор з 1928 р, завідувач кафедри неорганічної хімії КПІ, член-кореспондент АН УРСР.

З 1909 кафедру фізичної хімії очолював Володимир Олександрович Плотніков (1873-1947).

Література:

  1. 0 теплоте образования неводных растворов. Исследование экстраординарного профессора Киевского политехнического института В. Тимофеева. Оттискиз Известий КПИ, Киев, 1904 – 340 с.
  2. Тимофеев B.Ф. Куре лекций по физико-химии. – Киев, 1908 – 354.
  3. Очерк развития и современного состояния химического отделения. Под ред. проф. В.Г. Шапошникова. – Киев, 1913. – 212с.

Цикл статей до 120-річчя:

  1. Коротка історія створення хімічного факультету КПІ.
  2. Засновник кафедри фізичної хімії КПІ Тимофєєв В.Ф.
  3. … Далі буде. Слідкуйте за оновленнями …