Вступ до аспірантури

Вступай до аспірантури!

Аспірантура і докторантура є формами підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації.

Інформація відділу аспіратури та докторантури університету знаходиться тут http://aspirantura.kpi.ua/?

Теми дисертацій для кандидатів до вступу в аспірантуру 2023 р.

 1. Новітні системи цільової доставки біологічно активних речовин та ліків
 2. Сучасні каталізатори отримання водню.

Підготовка в докторантурі

1. Підготовка осіб в докторантурі здійснюється:

 • за рахунок коштів державного бюджету (за державним замовленням);
 • за рахунок коштів фізичних та\або юридичних осіб (на умовах договору, зокрема за кошти грантів, які отримав заклад вищої освіти на проведення наукових досліджень).

Нормативний строк підготовки доктора наук в докторантурі становить два роки.

2. Документи, необхідні для вступу до докторантури подаються до відділу аспірантури та докторантури Університету з 05.04. 2023 року по 20.04. 2023 року за таким переліком

 1.  копія документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 2.   копія військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 3.  копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (в разі, якщо вступник претендує на отримання стипендії під час навчання);
 4.  копія диплому про присудження наукового ступеня доктора філософії
 5.  заява;
 6.  анкета;
 7.  письмова характеристика наукової діяльності вступника, складена доктором наук, який є штатним працівником університету із згодою бути його науковим консультантом в разі вступу до докторантури;
 8.  розгорнута пропозиція, в якій міститься план дослідницької роботи та/або інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту.
 9.  розгорнутий план докторської дисертації;
 10.  список опублікованих наукових праць і винаходів;
 11.  копія та оригінал диплома про закінчення закладу вищої освіти
 12.  копія та оригінал диплома про присудження наукового ступеня доктора філософії або кандидата наук;
 13.   кольорове фото 4 х 6.
 14.  Паспорт та диплом про присудження наукового ступеня кандидата наук подаються вступником особисто.

Більш детально можна подивитися документи Приймальної комісії тут https://pk.kpi.ua/official-documents/

Підготовка в аспірантурі

Підготовка в аспірантурі на кафедрі фізичної хімії здійснюється за рахунок:

 • коштів Державного бюджету України ;
 • коштів юридичних та фізичних осіб .

Згідно із законом Про вищу освіту України  в аспірантурі на основі ступеня магістра здобувається останній третій рівень вищої освіти – доктора філософії (PhD) і водночас перший науковий ступінь.

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить 4 роки. Підготовка в аспірантурі чи докторантурі передбачає виконання особою відповідної освітньо-наукової (для аспірантів) або наукової (для докторантів) програми ВНЗ за певною спеціальністю та проведення власного наукового дослідження.

Прийом до аспірантури на кафедру фізичної хімії у 2023 році здійснюється за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія».

Більш детально про прийом до аспірантури можна узнати тут https://aspirantura.kpi.ua/wp-content/uploads/2023/05/dodatok_2_do_pravyl_pryjomu_2023_aspirantura.pdf

Строки прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання з 2023 року

Початок прийому заяв та документів2 2травня 2023 року
Закінчення прийому заяв та документів7 липня 2023 року
Строки проведення вступних випробувань28 серпня 2023 року – 08 вересня 2023 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення11 вересня 2023 року
Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення18 вересня 2023 року
Оприлюднення наказу про зарахування вступників на місця державного замовленняне пізніше 20 вересня 2023 року
Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які беруть участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб22 вересня 2023 року
Оприлюднення наказу про зарахування вступників на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осібне пізніше 26 вересня 2023 року

Про свої наміри вступати до аспірантури необхідно повідомити з 22 травня 2023 року шляхом заповнення даної Google-форми:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSct7jLmc1_XPMb_dZq5vFPk8BywCuoW87VoSR_V72wts1k9lA/viewform?usp=sharing

Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі

 1. Вступники на навчання для здобуття ступеня доктора філософії подають заяви в паперовій формі. КПІ ім. Ігоря Сікорського може передбачити на вебсайті (вебсторінці) електронну реєстрацію заяв вступників
 2. Під час подання заяви вступник особисто пред’являє оригінали:
 •  документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 •  військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 •   документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

До заяви вступник додає:

 • мотиваційний лист;
 • анкету;