Сокольський Георгій Володимирович

В.О. завідувача кафедри, професор , д.х.н.

 Intellect-сторінка  Розклад занять scholar25 Google Scholar профiль

Викладає дисципліни:  Наукова робота за темою магістерської дисертації.
Частина 1. Основи наукових досліджень; Наукова робота за темою магістерської дисертації.
Частина 2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації; «Фізична хімія».

Загальні наукові інтереси: Взаємозв’язок склад—структура—властивість функціональних матеріалів різного призначення, в тому числі оксидних (фото-, електро-) каталізаторів, добавок органічної та неорганічної природи у дисперсних системах.

Основні напрямки наукових досліджень:

 • Функціональність манган(IV) оксидних матеріалів як повітряних електродів (перспективи використання у Li-повітряних акумуляторах);
 • Фотоелектрокаталіз та фізико-хімічні властивості титан(IV) оксиду та допованих систем тунельних структур манган(IV)оксидних матеріалів для деградації екотоксикантів;
 • взаємозв’язок невпорядкованості структури з функціональними властивостями оксидних матеріалів перехідних металів; електрохімія електродних матеріалів, призначених для використання в джерелах струму;
 • Електрокаталітичні зелені процеси, хімія твердого тіла, оксиди перехідних металів; перспективні матеріали для паливних елементах на основі оксидів перехідних металів;
 • Стабілізація емульсій за Пікерінгом (ефект 50% гідрофобного кремнезему, наночастинки Януса); “antiageing” компоненти косметичних засобів на основі координаційних сполук перехідних металів з амінокислотними лігандами; застосування титан(IV) оксиду як УФ-фільтра в косметиці та харчових добавках;
 • Характеризація та дизайн наноматеріалів.

Наукова біографія :

В 1994 році завершив навчання у Київському державному університеті імені Т.Г. Шевченка. З 1994 по 1997  р.р. працював в ІЗНХ НАН України та навчався в аспірантурі.   Кандидат хімічних наук з  1999 р., доктор хімічних наук – з 2013 р. за спеціальністю 02.00.04 – фізична хімія. Має вчене звання доцента (2003 р.).

За розробки в області електродних матеріалів для хімічних джерел струму отримано премію Днів молодих вчених Samsung у Києві у 2002 р. (ІІІ місце), 2005 р. (ІІІ місце). В період 2004- 2006 рр. був Стипендіатом Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

Основна науково-педагогічна діяльність пов’язана з роботою в Національному авіаційному університеті МОН України, м. Київ. Після захисту дисертації в період з 2000 по 2014 рр. займався науковою та викладацькою діяльністю на посаді доцента, у 2013 р. захищено докторську дисертацію у Спеціалізованій вченій раді Д26.001.03 хімічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка за спеціальністю 02.00.04 — фізична хімія в галузі електрокристалізації та застосування функціональних оксидних матеріалів мангану (IV).

З  2014 р.  по 2018 р. – завідувач кафедри фізичної та колоїдної хімії (назва змінювалася у зв’язку із зміною профілю викладацької діяльності на «хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів» у 2017 р.) Національного університету харчових технологій.

 • Загальний педагогічний стаж  18 років.
 • Є науковим керівником 2 аспірантів.
 • Науково-методичних праць 130, в тому числі  статей в фахових виданнях — 46.
 • Є автором  9 авторських свідоцтв  та патентів  України, 19навчально-методичних праць.
 • Індекс Хірша в Scopus — 5; GoogleScholar — 6.

Контакти:

 • Службова адреса: Національний технічний університет України пр. Перемоги, 37, корп. 4, Київ 03056.
 • тел. 067-234-52-11
 • georgii.sokolsky@gmail.com
  Кімната 263 корпусу №4.

Нагороди та досягнення

 1. Листопад 2002, 2005 Премія Днів молодих вчених Samsung у Києві 2002, 2005 роки, ІІІ місця
 2. 2004- 2006 Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених

Основні публікації

 1.    Iryna Kovinchuk, Nadiia,  Haiuk, Georgii Sokolsky Giuseppe Lazzara, Giuseppe Cavallaro,  Enhanced photocatalytic degradation of PE film by anatase/γ-MnO2 // Polymer Degradation and Stability, 2023. — 210. — Р. 110295  https://doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2023.110295. (Scopus).
 2. Клименко А., Сокольський Г., Каменська Т. Термогравіметричний аналіз випікання хлібобулочного виробу з екстрактом шипшини.  №3, 2023 (321), С. 265-272. DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5732-2023-321-3-265-272
 3. M. Zahornyi,.G. Sokolsky. Nanosized Titania Composites for Reinforcement of Photocatalysis and Photoelectrocatalysis. Cambridge Scholars Publishing, 275 p.  ISBN(10): 1-5275-7786-4  https://books.google.com.ua/books?id=GXVjEAAAQBAJ
 4. Luiza Zudina, Georgii Sokolsky , Vitalii Chumak , Nadiia Haiuk. OER / ORR parameters of Fe2+ and Co2+-doped manganese dioxide electrode materials // Materials Today: Proceedings, 2022. — Volume 62(15), 2022, P. 7759-7766 https://doi.org/10.1016/j.matpr.2022.05.570 (Scopus).
 5. Georgii V. Sokolsky, Мaksym N. Zahornyi, Тatyana. F. Lobunets, et al. Photoelectrocatalytic degradation of amino-azodyes by titanium dioxide with surface states of Ti3+ // Journal of Chemistry and Technologies, 2019, 27(2), C.1 — 11. WS 
 6. Sokolsky, G.V. Toward TiO2 — MnO2 nanocomposite photoelectrodes for organic dye degradation /G.V. Sokolsky, N.V. Gayuk, M.N. Zahornyi, E.I. Boldyrev, L.V. Zudina, T.A. Kamenskaya, A.I. Melnik. in Promising Materials and Processes in Applied Electrochemistry – 2019: Monograph / V. Z. Barsukov, Yu. V. Borysenko, V. G. Khomenko, О. V.Linyucheva; editor-in-chief V. Z. Barsukov. Kyiv.: KNUTD, 2019. — pp. 48-59.
 7. Sokol’skii V. E. et al. X-ray diffraction study of structure of CaO-Al2O3-SiO2 ternary compounds in molten and crystalline states /Sokol’skii, V. E., Pruttskov, D. V., Yakovenko, O. M., Kazimirov, V. P., Roik, O. S., Golovataya, N. V., & Sokolsky, G. V. //Journal of Mining and Metallurgy B: Metallurgy. – 2020. – Т. 56. – №. 2. – С. 269-277. Scopus
 8. Sokolsky G. V. et al. Effects of electrolyte doping on electrodeposited nanostructured manganese oxide and chromium oxide/ Sokolsky, G. V., Boldyrev, Y. I., Ivanova, N. D., Ivanov, S. V., Kolbasov, G. Y., Lazzara, G., … & Chivikov, S. V.  //Surface and Coatings Technology. – 2020. – Т. 400. – С. 126211. Scopus
 9. Sokolsky, G., Zudina, L., Boldyrev, E., Miroshnikov, O., Gauk, N., & Kiporenko, O. ORRElectrocatalysisCr3+, Fe2+, Co2+-DopedManganese (IV) Oxides // ActaPhysicaPolonica, A. — 2018. —133.
 10. Kashyrina, Ya. Mathematical modeling of Pickering emulsions stabilization process by solid nanoparticles / Ya. Kashyrina. A. Muratov, G. Sokolsky, O. Miroshnikov // Ukrainian Journal of Food Science. —2017. — 6, №3. —Р.524-533. http://ukrfoodscience.ho.ua/
 11. GeorgiiVSokolsky, SergiyVIvanov, EudgeneIBoldyrev, NatalyaDIvanova, OksanaYaKiporenkoRechargablexLi2MnO3x) Li4/3Mn5/3O4electrodenanocompositematerialasamodificationproductchemicalmanganesedioxidebylithiumadditives // MaterialsResearchBulletin. – 2015– 72 – Р.133-142
 12. GeorgiiVSokolsky, SergiiVIvanov, EudgeneIBoldyrev, NatalyaDIvanova, TatyanaFLobunetsLi+-Doping-InducedChangesPhaseCompositioninElectrodepositedManganese (IV) OxideMaterials // SolidStatePhenomena. – 2015-230. – P.85-92
 13. . Toward Stimulated by Defects Functionality in Manganese(IV) Oxide Materials // 2014 IEEE International Conference on Oxide Materials for Electronic Engineering (OMEE-2014, Lviv, 2014, 19-24 June, Ukraine).
 14. YevgeniiIBoldyrev, NatalyaDIvanova, GeorgiiVSokolsky, SergiyVIvanov, OlgaAStadnikThinfilmnonstoichiometricchromium-basedcathodematerialforrechargeableandprimarylithiumbatteries // JournalSolidStateElectrochemistry. —2013. – 17. – N8 – P. 2213-2221.
 15. GVSokol’skii, SVIvanova, NDIvanova, EIBoldyrev, TFLobunets, TVTomilaDopedmanganese (IV) inprocessesdestructionandremovalcompoundsfromaqueoussolutions // JournalWaterChemistryandTechnology. – 2012. – 34, NP. 227-233.
 16. Cobalt Additives Influence on Phase Composition and Defect Structure of Manganese Dioxide Prepared from Fluorine Containing Electrolytes // Acta Physica Polonica A Vol. 117 No. 1 January 2010  page 86
 17. Phase Composition and Crystallinity Degree of Nanostructured Products of anode oxidation of manganese(II) ions doped by ions of lithium and cobalt(II)// .
 18. Investigation of cathodic materials based on different types of MnO2/Carbon New Carbon Based Materials for Electrochemical Energy Storage Systems: Batteries, Supercapacitors and Fuel Cells/ eds. I.V. Barsukov et al. — Netherlands: Spinger, 2006. — P. 481-486.
 19. Effects the physicochemical properties. Powder Metallurgy and Metal Ceramics.  45, No 3-4 (2006) 158-162 .
 20. Electron Paramagnetic Resonance in MnO2 Powders and Comparative Estimation of Electric Characteristics of Power Sources Based on them in the MnO2-Zn System.Journal of Power SourcesVolume 114, Issue 1.
 21. Thin-Film Cathode Materials Based on Chromium Oxides Russian Journal of Applied ChemistryVolume 76, Number 7 / July, 2003 1067-1069 .
 22. Comparative Characteristics of Chemical Power Cells Based on MnO2-Zn Systems with Various Manganese Dioxide SamplesRussian Journal of Applied ChemistryVolume 75, Number 6 / June, 2002 935-938
 23. High-Performance Manganese Oxide Catalysts for CO OxidationRussian Journal of Applied Chemistry  75, No 9 (2002)1420-1423 .
 24. Electron Paramagnetic Resonance in disperse MnO2. .M. Kakazey, N. Ivanova, G. Sokolsky, G. Gonzalez-Rodriguez. Electrochemical and Solid-State Letters 4 (2001) J1-J4 (Scopus).

Основні книги, навчально-методичні розробки

Загалом 19 навчально-методичних праць, зокрема:

 • Хімія [Текст] : підручник / С. В. Іванов, Г. В. Сокольський, Є. О. Бережний ; — 3–є вид., доопрац. — К. : НАУ, 2016. — 348 с. — (Англ. мовою). Рекомендований Вченою радою НAУ як підручник для студентів вищих навчальних закладів, Протокол № 2 від 23.03.2016 .
 • Сучасні методи досліджень в хімії та технології : навч. посіб. Рекомендований Вченою радою НУХТ як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / О. С. Муратов, Ю. Г. Власенко, Г. В. Сокольський, О. М. Мірошников ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 114 с. (Рекомендовано Вченою радою НУХТ як підручник для студентів вищих навчальних закладів. Протокол № 12 від 25 травня 2017 р.)
 • Збірник задач із фізичної хімії. Розділ “Хімічна термодинаміка” Рекомендований Вченою радою НУХТ як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів [Електронний ресурс] / Г.В. Сокольський, О.М. Мірошников, О.С. Муратов — К.: НУХТ, 2016. — 49 с. (Рекомендовано Вченою радою НУХТ як підручник для студентів вищих навчальних закладів. Протокол № 12 від 19 квітня 2016 р.)