Константи дисоціації слабких кислот та основ

 

Константи дисоціації слабких кислот та основ у водних розчинах при 25 °С

Константа рівноваги, відповідаюча дисоцаіції слабкого електроліту, називається константою дисоціації. Величика К залежить від природи електроліту і розчинника, а також від температури, але не залежить від концентрації розчину. Вона характеризується здатністю данної кислоти або данної основи розпадатися на іони: чим вище К, тим легче електроліт дисоціює.

Багатоосновні кислоти, а також основи двух та і більше валентних металів дисоціюють ступінчато. В розчинах цих речовин встановлюється складні рівноваги, в яких беруть участь іони різного заряду. Наприклад, дисоціація вугільної кислоти проходить у дві стадії (ступені) :

I H2CO3 ↔ H+ + HCO3

II HCO3 ↔ H+ + CO32-

Перша рівновага – дисоціація по першій  стадії (ступені) – характеризується константою дисоціації, що позначається K1:

K1H2CO3

Аналогічно – дисоціація по другій стадії (ступені) – константа дисоціації K2:

k2h2co3

Cумарній рівновазі:

H2CO3↔ 2H+ + CO33

відповідає сумарна константа дисоціації К:

K_H2CO3

Аналогічні співвідношення характерзують і ступінчату диссоціацію основних многовалентних металів.

Сумарна константа дисоціації:

K=K1K2

 

Зірочкой відмічені виражені через активності термодинамічні константи дисоціації. Решта констант выражені через концентрації.

 

Кислоти К рК=-lgK
 Адипінова С6H10O4 (I) 3,71×10–5* 4,430
(II) 3,87×10–6 5,412
 Акрилова С3H4O2 5,56×10–5* 4,255
 Аспарагінова С4H7O4N (I) 1,29×10–2 1,990
(II) 1,26×10–4 3,390
 Бензойна С7H6O2 6,3×10–5* 4,201
 Борна H3BO3 (I) 5,83×10–10* 9,234
(II) 1,8×10–18 12,745
(III) 1,6×10–14 13,80
 м-Бромбензойна С7H5O2Br (II) 1,54×10–4 3,812
 о-Бромбензойна С7H5O2Br (II) 1,4×10–3 2,854
 n-Бромбензойна С7H5O2Br 1,07×10–4 3,971
 Валеріанова С5H10O2 1,44×10–5 4,842
 Германієва H2GeO3 (I) 2,6×10–9 5,585
(II) 1,9×10–13 12,721
 м-Гідроксибензойна С7H6O3 8,33×10–5 4,079
 о-Гідроксибензойна С7H6O3 1,06×10–3 2,975
 n-Гідроксибензойна С7H6O3 2,85×10–5 4,545
 Гідрохінон С6H6O2 (I) 1,5×10–11 10,347
 Гліколева С2H4O3 (II) 1,48×10–4 3,831
 Гліцин С2H5O2N (I) 4,47×10–3 2,350
 Глутарова С5H8O4 (I) 4,54×10–5* 4,343
(II) 3,8×10–6 5,420
 Дихлороцтова С4H2O2Cl2 3,32×10–2 1,479
 Ізовалеріанова С5H10O2 1,73×10–5 4,762
 Ізомасляна С4H8O2 1,42×10–5 4,848
 Каприлова С4H16O2 1,28×10–5 4,894
 цис-Корична С9H8O2 (II) 1,32×10–4* 3,870
 транс-Корична С9H8O2 3,65×10–5 4,438
 Лимонна С6H8O7 (I) 7,45×10–4* 3,128
(II) 1,73×10–5* 4,761
(III) 4,02×10–6 5,396
 Малеінова С4H4O4 (I) 1,42×10–2* 1,848
(II) 8,57×10–7 6,067
 Малонова С3H4O4 (I) 1,40×10–3 2,855
(II) 2,01×10–6* 5,696
 Масляна С4Н8О2 1,51×10–5* 4,820
 Мигдалева С8Н8О3 (II) 3,88×10–4 3,411
 Молочна С3Н6О3 (II) 1,37×10–4* 3,863
 Мурашина СН2О2 (II) 1,772×10–4 3,752
 м-Нітробензойна C7H5O4N (II) 3,21×10–4* 3,493
 о-Нітробензойна C7H5O4N 6,71×10–3* 2,173
 n-Нітробензойна C7H5O4N 3,76×10–4 3,425
 Нітрооцтова C2H3O4N 5,5×10–3 2,26
 Пімелінова C7H12O4 (I) 3,1×10–5* 4,509
(II) 4,88×10–6 5,312
 Пропіонова  С3H6O2 1,34×10–5* 4,874
 Сірководнева H2S (I) 1,1×10–2 6,96
(II) 3,63×10–12 11,44
 Трихлороцтова С2HO2Cl3 0,2 0,7
 Вігульна H2СO3 (I) 4,45×10–7 6,352
(II) 4,69×10–11 10,329
 Оцтова H2С4O2 1,754×10–5* 4,756
 Фенілоцтова С8H8O2 4,87×10–5* 4,312
 Фенол С6H6O 1,01×10–10 9,998
 Фосфорна H3PO4 (I) 7,11×10–3* 2,148
(II) 6,34×10–8* 7,198
(III) 1,26×10–12 11,90
 с-Фталева С8H6O4 (I) 1,12×10–3* 2,950
(II) 3,91×10–6* 5,408
 м-Фторбензойна С7H5O2F 1,36×10–4 3,865
 о-Фторбензойна С7H5O2F 5,41×10–4 3,267
 n-Фторбензойна С7H5O2F 7,23×10–5 4,141
 Фтороцтова С2H3O2F 2,61×10–3 2,584
 Фумарова С4H4O4 (I) 9,50×10–4* 3,022
(II) 4,8×10–5* 4,319
 м-Хлорбензойна С7H5O2Сl 1,50×10–4* 3,824
 о-Хлорбензойна С7H5O2Сl 1,14×10–3* 2,943
 n-Хлорбензойна С7H5O2Сl 1,06×10–4* 3,975
 Хлороцтова С2H3O2Cl 1,36×10–3* 2,865
 Щавелева С2H2O4 (I) 6,5×10–2* 1,187
(II) 5,18×10–5* 4,296
 Бурштинова С4H6O4 (I) 6,21×10–5 4,207
(II) 2,31×10–6 5,636
Основи pK=-lgK
Анілін С6H7NхH2O 3,82×10–10* 9,418
Бензиламін C7H9NхH2O 2,35×10–5 4,629
Бутиламін С4H11NхH2O 4,57×10–4* 3,340
Гідразин N2H4хH2O 1,7×10–6 5,77
Гідроксид амонія NH4OH 1,7710–5* 4,752
Диметиламін С4H7NхH2O 6×10–4* 3,222
Диетіламін С4H11NхH2O 9,6×10–4* 3,018
Метиламін СH5NхH2O 4,24×10–4* 3,373
Піперидин СH11NхH2O 1,32×10–3 2,879
Піридин С5H5NхH2O 1,71×10–9 8,767
Пропіламін С3H3NхH2O 5,62×10–4* 3,256
Триметиламін С3H9NхH2O 6,31×10–5* 4,200
Хінолін С9H7ONхH2O 1×10–9 9,000
Етаноламін С4H6O4хH2O 3×10–5* 4,523
Етиламін С2H7Nх H2O 3,18×10–4* 3,498