Гранична молярна електрична провідність йонів

Гранична молярна електрична провідність йонів в воді в інтервалі 0-100 ° С

λ0,t= λ0,25[1+α(t-25)]

В интервалі від 25 до 35 °С температурний коефіцієнт електричної провідності  Гранична молярна електрична провідність

Катіон λ0·104,(См·м2)/моль, при температурі, °С α·10
0 18 25 55 100
Ag+ 33,1 53,5 61,9 –– 175 1,94
⅓ Al3+ 29 –– 63 –– –– 2,1
½ Ba2+ 34,0 54,6 63,6 –– 195 2,0
½ Be2+ –– –– 45 –– –– ≈2
½ Ca2+ 31,2 50,7 59,5 –– 180 2,1
½ Cd2+ 28 45,1 54 –– –– 2,0
⅓ Ce3+ –– –– 69,6 –– –– ≈2
½ Co2+ 28 45 54 –– –– ≈2
CNS 41,7 56,6 66,5 –– –– ≈2
⅓ Cr3+ –– –– 67 –– –– ≈2
Cs+ 44 67 77,2 123,6 200 1,9
½ Cu2+ 28 45,3 56,6 –– –– 2,4
⅓ Eu3+ –– –– 67,8 –– –– ≈2
½ Fe2+ 28 44,5 53,5 –– –– 2,4
⅓ Fe3+ –– –– 68,0 –– –– ≈2
H+ 225 315 349,8 483,1 630 1,42
½ Hg2+ –– –– 63,6 –– –– ≈2
½ Hg22+ –– –– 68,6 –– –– ≈2
K+ 40,7 63,9 73,5 119,2 195 1,87
⅓ La3+ 35 59,2 69,6 –– 220 1,5
Li+ 19,4 32,8 38,6 68,7 115 2,14
½ Mg2+ 28,9 44,9 53,0 –– 170 2,18
½ Mn2+ 27 44,5 53,5 –– –– 2,5
Na+ 26,5 42,8 50,1 86,8 145 1,08
NH4+ 40,2 63,9 73,5 –– 180 1,87
N(CH3)4+ 24,1 40,0 44,9 –– –– 1,56
N(C2H5)4+ 16,4 28,2 32,6 –– –– 1,93
N(C3H7)4+ 11,5 20,9 23,4 –– –– 1,52
N(C4H9)4+ 9,6 –– 19,4 –– –– ≈2
N(C5H11)4+ 8,8 –– 17,4 –– –– ≈2
⅓ Nd3+ –– –– 64,3 –– –– ≈2
½ Ni2+ 28 45 54 –– –– ≈2
½ Pb2+ 37,5 60,5 70 –– –– 1,78
⅓ Pr3+ –– –– 69,8 –– –– ≈2
½ Ra2+ 33 56,6 66,8 –– –– 1,88
Rb+ 43,9 66,5 77,8 124,2 –– 2,07
⅓ Sc3+ –– –– 64,7 –– –– ≈2
⅓ Sm3+ –– –– 65,8 –– –– ≈2
½ Sr2+ 31 50,6 59,4 –– –– 2,12
Tl+ 43,3 66,0 74,7 –– –– 1,76
UO2+ –– –– 32 –– –– ≈2
½ Zn2+ 28 45 54 –– –– 1,85
Аніон  
Br 42,6 68,0 78,1 127,8 –– 1,85
BrO3 43,1 49,0 55,8 –– 155 ≈2
Cl­­­­–­­­­ 41,0 66,0 76,35 126,4 212 1,94
ClO2 –– –– 52 –– –– ≈2
ClO3 36 55 64,6 –– 172 2,12
ClO4 36,9 58,8 67,3 –– 179 2,0
CN –– –– 78 –– –– 2
½ CO32– 36 60,5 69,3 –– –– 1,92
½ CrO42– 42 72 85 –– –– 2,1
F –– 47,3 55,4 –– –– 2,1
⅓ Fe(CN)63– –– –– 99,1 –– –– ≈2
¼ Fe(CN)64– –– –– 111 –– –– ≈2
 HCO3 –– –– 44,5 –– –– ≈2
½ HPO42– –– –– 57 –– –– ≈2
H2PO4 –– 28 36 –– –– ≈2
HS 40 57 65 –– –– ≈2
HSO3 27   50 –– –– ≈2
HSO4 –– –– 52 –– –– ≈2
I 41,4 66,5 76,8 125,4 –– 1,92
IO3 21 33,9 41,0 –– 127 2,4
IO4 –– 49 54,5 –– –– 1,44
MnO4 36 53 61,3 –– –– 2,24
NO2 44 59 72 –– –– 2,48
NO3 40,0 62,3 71,46 –– 195 1,84
OH 105 171 198,3 –– 450 1,96
⅓ PO43– –– –– 69 –– –– ≈2
½ S2– –– 53,5 –– –– –– ≈2
 ½ SO32– –– –– 72 –– –– ≈2
½ SO42– 41 68,4 80,0 –– 260 2,06
½ S2O32– –– –– 87,4 –– –– ≈2
½ S2O42– 34 –– 66,5 –– –– ≈2
½ Se2O42– –– 65 75,7 –– –– ≈2
HCOO –– 47 54,6 –– –– ≈2
CH3COO 20,3 34 40,9 –– 130 2,06
C2H5COO –– –– 35,8 –– –– ≈2
C3H7COO –– –– 32,6 –– –– ≈2
C4H9COO –– –– 28,8 –– –– ≈2
C6H5COO 17 –– 32,3 –– –– ≈2
CH2ClCOO –– –– 39,8 –– –– ≈2
CCl3COO –– –– 38,3 –– –– ≈2
CH2CNCOO –– –– 36,6 –– –– ≈2
CH2ClCOO –– –– 39,8 –– –– ≈2
HOOC–COO оксалат-ион –– –– 40,2 –– –– ≈2
½ C2O42– оксалат-ион 32 –– 74 –– –– ≈2
C6H2O7N3 пикрат-ион 15,3 –– 30,4 –– –– ≈2