Захист бакалаврських проєктів 4 курсу гр. ХД-61

Згідно наказу ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського № 1031-с від 22.04.2020  р. в період з 16 по 19 червня 2020 р на  хіміко-технологічному факультеті, кафедрі фізичної хімії відбулися захисти бакалаврських робіт. 

Захист бакалаврських проєктів проведено в режимі онлайн державною мовою у присутності студентів, викладачів кафедри і наукових керівників.

Доповіді супроводжувалися презентаціями с кресленнями, які містили  основні результати дипломного проєкту.

Екзаменаційну комісію №9.15 для проведення атестації фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» очолила завідувач кафедри фізичної хімії, професор, доктор технічних наук Олена Чигиринець. До складу комісії увійшли доценти кафедри Тетяна Пилипенко, Вікторія Воробйова,  Людмила Хрокало Л, секретар ДЕК  доцент кафедри Алла Васькевич.

Студенти продемонстрували високій рівень знань з фаху.

Вітаємо випускників кафедри фізичної хімії  4 курсу гр. ХД-61 з успішним захистом дипломних проєктів! Бажаємо успіхів при вступі до магістратури!