Освітні компоненти

Силабуси

Силабуси обов’язкових освітніх компонентів за освітньо-професійною програмою 2023 p.

Освітні компоненти циклу загальної підготовки

Код ОКНазва освітнього компонентаСилабус ВикладачПоказники викладача
ЗО1Інтелектуальна власність та патентознавствозавантажитизавантажити
ЗО2Основи інженерії та технології сталого розвиткузавантажитизавантажити
ЗО3Практичний курс іноземної мови для ділової
комунікації
завантажитизавантажити
ЗО4Маркетинг хімічної продукціїзавантажитизавантажити

Освітні компоненти циклу професійної підготовки

Код ОКНазва освітнього компонентаСилабусВикладачПоказники викладача
ПО1Моделювання хіміко-технологічних процесів і
комп’ютерна хімія
завантажитипроф.Фокін А.А.завантажити
ПО2Моделювання хіміко-технологічних процесів і
комп’ютерної хімії. Курсова робота
завантажитидоц. Гайдайзавантажити
ПО3Кінетика і термодинаміка в хімічних технологіях
органічних речовин
завантажитидоц.Левандовський І.А.завантажити
ПО4Мікробіологічні процеси та ензимний каталіз в
хімічних технологіях
завантажитидоц. Хрокало Л.А.завантажити
ПО5Інноваційні хімічні технології органічних матеріалів.
Частина 1. Функціональні матеріали та наносистеми
завантажитипроф. Чигиринець О.Е.завантажити
ПО6Інноваційні хімічні технології органічних матеріалів.
Частина 2. Отримання та дослідження властивостей
органічних матеріалів
завантажитидоц. Бутова К.Д.завантажити
ПО7.1Наукова робота за темою магістерської дисертації.
Частина 1. Основи наукових досліджень
завантажитив.о. зав каф. Сокольський Г.В.завантажити
ПО7.2Наукова робота за темою магістерської дисертації.
Частина 2. Науково-дослідна робота за темою
магістерської дисертації
завантажитив.о. зав. каф. Сокольський Г.В.завантажити
ПО8Практиказавантажити доц.Єфімова В.Г.завантажити
ПО9Виконання магістерської дисертаціїзавантажитипроф.Чигиринець О.Е.завантажити

Каталог вибіркових освітніх компонентів

Каталог вибіркових дисциплін для 2021-2022 навчального рокузавантажити
Каталог вибіркових дисциплін для 2022-2023 навчального рокузавантажити
Каталог вибіркових дисциплін для 2023-2024 навчального рокузавантажити

Вибіркові освітні компоненти циклу професійної підготовки

Назва освітнього компонента силабусопис
Освітній компонент 1завантажитизавантажити
Освітній компонент 2завантажитизавантажити
Освітній компонент 3завантажитизавантажити
Освітній компонент 4завантажитизавантажити