Освітні компоненти

Силабуси

нормативних освітніх компонентів за освітньо-професійною програмою 2023 p.

Освітні компоненти циклу загальної підготовки

Код ОКНазва освітнього компонентаСилабус ВикладачПоказники викладача
ЗО1Інтелектуальна власність та патентознавствозавантажитист. викл
Данильченко М.А.
завантажити
ЗО2Основи інженерії та технології сталого розвиткузавантажити доцент
Шахновський
завантажити
ЗО3Практичний курс іноземної мови для ділової
комунікації
завантажитиДоцент
Олізько Ю.М.
завантажити
ЗО4Маркетинг хімічної продукціїзавантажитиДоцент
Підлісна
О.А.
завантажити

Освітні компоненти циклу професійної підготовки

Код ОКНазва освітнього компонентаСилабусВикладачПоказники викладача
ПО1Моделювання хіміко-технологічних процесів і
комп’ютерна хімія
завантажитиЗавідувач каф ОХ та ТОР
проф.Фокін А.А
.
завантажити
ПО2Моделювання хіміко-технологічних процесів і
комп’ютерна хімія. Курсова робота
завантажитист. викладач.ОХ та ТОР
Гайдай О.В.
завантажити
ПО3Кінетика і термодинаміка в хімічних технологіях
органічних речовин
завантажитидоцент ОХ та ТОР
Левандовський І.А.
завантажити
ПО4Мікробіологічні процеси та ензимний каталіз в
хімічних технологіях
завантажитидоцент каф. ФХ
Хрокало Л.А.
завантажити
ПО5Інноваційні хімічні технології органічних матеріалів.
Частина 1. Функціональні матеріали та наносистеми
завантажитипрофесор каф. ФХ
Чигиринець О.Е.
завантажити
ПО6Інноваційні хімічні технології органічних матеріалів.
Частина 2. Отримання та дослідження властивостей
органічних матеріалів
завантажитидоцент ОХ та ТОР
Бутова К.Д.
завантажити
ПО7.1Наукова робота за темою магістерської дисертації.
Частина 1. Основи наукових досліджень
завантажитив.о. зав каф. ФХ
Сокольський Г.В.
завантажити
ПО7.2Наукова робота за темою магістерської дисертації.
Частина 2. Науково-дослідна робота за темою
магістерської дисертації
завантажитив.о. зав. каф. ФХ
Сокольський Г.В.
завантажити
ПО8Практиказавантажити доцент каф. ФХ
Єфімова В.Г.
завантажити
ПО9Виконання магістерської дисертаціїзавантажитипроф.Чигиринець О.Е.завантажити

Каталог вибіркових освітніх компонентів

Каталог вибіркових дисциплін для 2021-2022 навчального рокузавантажити
Каталог вибіркових дисциплін для 2022-2023 навчального рокузавантажити
Каталог вибіркових дисциплін для 2023-2024 навчального рокузавантажити

Вибіркові освітні компоненти циклу професійної підготовки

Назва освітнього компонента силабусопис
Освітній компонент 1завантажити
завантажити
завантажити
завантажити
завантажити
завантажити
Освітній компонент 2завантажити
завантажити
завантажити
завантажити
завантажити
завантажити
Освітній компонент 3завантажити
завантажити
завантажити
завантажити
завантажити
завантажити
Освітній компонент 4
завантажити
завантажити
завантажити
завантажити
завантажити
завантажити
завантажити
завантажити