Наукова школа

Хімія неводних розчинів

Започаткував наукову школу кафедри «Хімія неводних розчинів» її другий завідувач Плотніков Володимир Олександрович.

          В.О. Плотніков розпочав дослідження з електрохімії неводних розчинів, які згодом на початку минулого століття розвинулися в оригінальний науковий напрямок, відомий серед науковців під назвою “Київська електрохімічна школа”. Саме йому та його співробітникам вдалося вперше у світі одержати металічний алюміній при кімнатній температурі шляхом електролізу.

          В передвоєнний час школа В.О. Плотнікова зробила вагомий внесок у вивчення природи електролітних розчинів. Колегами Плотнікова В.О. з хімії неводних розчинів були чл.-кор. НАНУ В.О. Ізбеков, проф. М.О. Рабинович, проф. Я.А. Фіалков, проф. Ю.Я. Горенбейн, П.З.Фішер, акад. НАНУ Ю.К. Делімарський та ін.

          В 1945-75 рр. наукову школу з хімії неводних розчинів В.О. Плотнікова продовжив проф. О.К. Кудра , який займався електролітичним одержанням металевих порошків.

          В 1975-98 роках завідувачем кафедри фізичної хімії доктором хімічних наук, лауреатом Державної премії СРСР, заслуженим діячем науки і техніки України, заслуженим професором НТУУ « КПІ» Ю.Я. Фіалковим створена одна з найбільш відомих навіть за межами СРСР наукових шкіл, яка займалась дослідженнями в галузі фізико-хімічного аналізу і фізичної хімії неводних розчинів. Ю.Я. Фіалкову в 1987 році було присуджено Державну премію СРСР. Саме під керівництвом Ю.Я. Фіалкова захистилася ціла низка дисертацій, в тому числі 3 докторські, 52 кандидатські.  Основні положення досліджень викладені в понад 350 наукових працях та винаходах, серед яких 10 монографій .

          Проф. Ю.Я. Фіалков широко відомий у світі не лише як учений фізико-хімік, але й як талановитий, яскравий і неординарний популяризатор хімічних знань.

          На даний час кафедра фізичної хімії, враховуючи потреби   сьогодення, розпочала підготовку спеціалістів з хімічної технології косметичних засобів та харчових добавок. Тому поступово відбулася переорієнтація наукових досліджень, які проводяться фахівцями кафедри.

          Актуальними залишаються питання колоїдних розчинів, фізико-хімічних процесів, які перебігають в системах, де відбуваються процеси окиснення, структуризації розчинів, перенос іонів. Тому з одного боку наукова школа кафедри продовжує традиції столітньої давності в напрямку досліджень складних фізико-хімічних та колоїдно-хімічних систем, з іншого боку наукові дослідження мають більш практичний характер та спрямовані на використання екологічно безпечних субстанцій шляхом створення «зелених технологій» отримання корисних матеріалів, таких як «зелених інгібіторів корозії», антиоксидантів, вітаміну Д3, духмяних речовин та ін.

          Таким чином сучасна оновлена наукова школа рухається в напрямку сучасних потреб та викликів сьогодення.


Фізико-хімічні та колоїдні основи біосумісних функціональних матеріалів

          На кафедрі зараз розвиваються наступні напрямки наукових досліджень:

  • Розробка наукових основ створення інгібіторів корозії, інгібуючих наповнювачів для лакофарбових покриттів з метою захисту металів від атмосферної корозії ( в тому числі на час зберігання металопрокату та транспортування до споживача), кислотної корозії. В якості основного компоненту вивчаються рослинні відходи переробки ягід та фруктів (винограду, персика, абрикосу), а також промислових продуктів землеробства (ріпаку, хмелю). Науковий керівник проф., д.т.н. Чигиринець О.Е., доцент, к.т.н. Воробйова В.І., доц., к.т.н. Пилипенко Т.М.
  • Отримання та характеристика антиоксидантів та біосурфактантів з рослинної (натуральної) сировини Науковий керівник проф., д.т.н. Чигиринець О.Е.
  • Дослідження антиоксидантних властивостей складових рослин, виділення та модифікація біосумісних з продукцією косметичної галузі промисловості біологічно активних речовин Науковий керівник проф., д.т.н. Чигиринець О.Е., доцент к.т.н. Воробйова В.І.
  • Фізико-хімічні і мікробіологічні аспекти технології одержання біогазу з комплексних органічних субстратів Науковий керівник доцент , к.б.н. Хрокало Л.А.
  • Мікробіологічні та біохімічні дослідження косметичних засобів та харчових добавок Науковий керівник доцент , к.б.н. Хрокало Л.А.
  • Вивчення природи сольватаційних та сольових ефектів у кінетиці мономолекулярного гетеролізу органічних сполук. Науковий керівник доцент , к.х.н. Пономарьов М.Є.