Дисципліни, що викладаються на кафедрі

Спеціальність 161 «Хімічна технологія та інженерія», освітня програма «Хімічні технології косметичних засобів та харчових добавок»

Дисципліни бакалаврата

Дисципліни магістратури

  • Фізична органічна хімія
  • Мікробіологія
  • Методологія інноваційних досліджень
  • Біологічно активні добавки
  • Наукова робота за темою магістерської дисертації
  • Косметична хімія і фармакогнозія
  • Токсикологія продуктів харчування та косметичних засобів
  • Інноваційні технології виробництва косметичних засобів та харчових добавок
  • Комп’ютерна хімія
  • Нанохімія