Профспiлки

Всі викладачі кафедри фізичної хімії є членами профспілкової організації, яка входить до складу Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України ( КМОППОіНУ).

Щорічно в колективі університету підписуються колективний договір, в якому приймаються найважливіші питання умов праці викладачів та студентів.

Саме профспілкою нашого університету забезпечується відпочинок викладачів та студентів та матеріальна допомога, якщо в цьому потребує той чи інший працівник.

Профспілкова організація є організацією, яка відстоює права науковців та викладачів, а також студентської молоді.

Так, 20 травня 2019 року КМОППОіНУ звернулася до Президента України В.О. Зеленського щодо підвищення рівня оплати праці працівників освіти, зокрема якнайшвидшого виконання вимог ст. 61 Закону України «Про освіту» щодо підвищення рівня оплати праці педагогічних, науково-педагогічних працівників.

Окрім того, у зв’язку з визначенням вартості електроенергії на ринкових умовах та припиненням повноважень НКРЕКП з цінового регулювання з 1 липня 2019 року КМОППОіНУ направила звернення до Президента України В.О. Зеленського з вимогою не допустити суттєвого зростання тарифів на електроенергію для населення України у 2019 році

Профспілка освітян м. Києва вкотре звертається до депутатських фракцій Верховної Ради України з вимогою не приймати Закон «Про повну загальну середню освіту» без урахування зауважень педагогічної спільноти, до якого є певні зауваження.

Освітяни столиці вважають, що недоліками законопроекту є:

  1. Переведення працівників-пенсіонерів на контрактну форму, яке містить у собі ознаки дискримінації (ст. 22 педпрацівники державних і комунальних закладів загальної середньої освіти, які досягли пенсійного віку та яким виплачується пенсія за віком, працюють на основі трудових договорів, що укладаються строком від 1 до 3-х років) Переведення працівників на строкові трудові договори без їхньої згоди порушує ст. 43 Конституції України, Кодексу законів про працю України, суперечить рекомендаціям МОП 162, 166 та згідно із Законом України «Про засади запобігання і протидії дискримінації в Україні» є дискримінацією. Запровадження такої новації може призвести до масових звернень педагогічних працівників до суду за захистом своїх прав.
  2. Законодавчо закріплюється можливість наповнювати класи більше, ніж 30 учнями, якщо дозволяють санітарні норми. Це призведе до зростання інтенсивності праці педагогічних працівників (голосове навантаження, виховна робота класного керівника тощо) та знизить рівень засвоєння учнями навчального матеріалу.
  3. Розробка педагогічними працівниками у взаємодії з батьками та учнями індивідуальних програм розвитку, індивідуальних навчальних планів на всіх учнів без встановлення педагогічним працівникам на рівні закону обов‘язкової доплати за ці обов‘язки.
  4. Додаткові підстави для звільнення керівників закладів освіти, наприклад за будь-яке порушення прав учнів чи працівників, що встановлено рішенням суду. Наразі чинним Кодексом законів про працю України передбачені підстави для звільнення керівників, у тому числі за систематичне невиконання посадових обов‘язків, одноразове грубе порушення керівником трудових обов‘язків. Розширення підстав для звільнення керівників закладів освіти є недоцільним та може призвести до зловживань.
  5. Обмеження права працівників закладу на участь у відборі кандидатур на посаду керівника закладу. За чинним Законом України «Про загальну середню освіту» представники трудового колективу закладу входять до конкурсних комісій, за законопроектом – лише мають право дорадчого голосу.
  6. Обмеження фінансової автономії (з однієї сторони заклад самостійно формує штатні розписи (ст. 59 законопроекту), з іншої сторони – керівник закладу повинен погоджувати штатні розписи з органами управління освітою (ст. 60 законопроекту).