Освітня програма

Опис освітньо-професійної програми

Дана освітньо-професійна програма створена на основі двох магістерських освітньо-професійних програм Хіміко-технологічного факультету КПІ ім Ігоря Сікорського. Перша програма- це ОПП магістра кафедри фізичної хімії “Хімічні технології косметичних засобів та харчових добавок”, інша – програма ОПП магістра кафедри органічної хімії та технології органічних речовин “Хімічні технології органічних речовин”.

З 2021 року після обєднання ОПП видозмінювалася протягом декількох років. З 2022 року програма має назву “Хімічні технології синтезу та фізико-хімічні властивості органічних матеріалів” та увібрала найкращі складові обох освітніх програм.

Метою програми є підготовка професіонала, здатного вирішувати складні спеціалізовані практичні проблеми, здійснювати інноваційну діяльність в хімічних технологіях синтезу та вивченні фізико- хімічних властивостей органічних матеріалів в умовах сталого розвитку суспільства та формування високої адаптивності здобувачів вищої освіти через взаємодію з роботодавцями та іншими стейкхолдерами в умовах трансформації ринку праці.

Об’єктами вивчення та діяльності є процеси сучасних виробництв в галузі хімії і технології органічних матеріалів та вивчення їх фізико-хімічних властивостей.
Цілями навчання є підготовка фахівців, здатних розв’язувати спеціалізовані задачі та практичні проблеми з хімічної технології та інженерії, що передбачає проведення досліджень та /або здійснення інновацій.

Програмою передбачено підготовку фахівців в галузі тонкого органічного синтезу та вивчення і використання в технологіях знань про фізико-хімічні властивості органічних матеріалів.

Відповідно до Стратегії розвитку Університету на 2021-2025 роки програмою передбачено посилення уваги щодо взаємодії із представниками ринку праці та замовниками різноманітних органічних матеріалів та речовин, що дозволяє забезпечити як високий рівень підготовки фахфівців, так і вдосконалювати зміст освітньої програми.

ОПП побудована на вивченні не тільки загальноосвітніх компонентів, що є складовою спеціальності 161 “Хімічні технології та інженерія”, але і передбачає опанування дисциплін, притаманних лише даній освітній програмі з високим рівнем фундаментальних, інноваційних та сучасних знань та навичок. Поєднання цих освітніх компонентів в одну логічну схему дозволяє підготувати висококваліфікованого магістра, який буде користуватися великим попитом на ринку праці у різних галузях хімічних технологій, оскільки відповідатиме вимогам сучасного фахівця.

Громадське обговорення освітньо професійної програми

Для надання пропозицій та зауважень щодо освітньо-професійної програми «Хімічні технології синтезу та фізико-хімічні властивості органічних матеріалів» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 161 “Хімічні технології та інженерія” просимо скористатись даною формою.

Освітньо-професійні програми та начальні плани

Освітньо-професійна програма набору 2020 р. ,каф. фізичної хімії
Навчальний план, денна форма, набір 2020 р
Освітньо-професійна програма набору 2020 р. ,каф. ОХТОР
Навчальний план, денна форма, набір 2020 р

завантажити
завантажити
завантажити
завантажити
Освітньо-професійна програма набору 2021 р.
Навчальний план, денна форма, набір 2021р.
завантажити
завантажити
Освітньо-професійна програма набору 2022р.
Навчальний план, денна форма, набір 2022р.
Навчальний план, заочна форма, набір 2022
завантажити
завантажити
завантажити
Освітньо-професійна програма набору 2023 р.
Навчальний план, денна форма, набір 2023
завантажити
завантажити

Рецензії та відгуки на освітньо-професійну програму

Освітньо-професійна програма 2022 року

Рецензія від ТОВ Експерткосметикзавантажити
Рецензія від ТОВ ЄНАМІНзавантажити
Рецензія від Укроргсинтеззавантажити
Відгук від професора Лаззара , Палермо, Італіязавантажити
Відгук від університету Гіссена, Німеччиназавантажити
завантажити

Протоколи засідання кафедр Фізичної хімії і Органічної хімії та технології органічних речовин, та витяги із засідань НМКУ -161 Хімічні технології та інженерія, на яких обговорювалися питання оновлення та затвердження освітньої програми

Освітньо-професійна програма 2021 року

Протокол  №1 від 16 листопада 2020 р  спільного засідання  кафедр ОХ та ТОР і ФХ, стейкхолдерів та роботодавців  про об’єднання  двох ОПП в одну ОПП під назвою  “.Хімія та технології органічних матеріалів”.завантажити
Витяг з протоколу  № ___  від 21 листопада 2020 року НМКУ  спеціальності 161 “Хімічні технології та інженерія”  про затвердження рішення двох кафедр ФХ та ОХ та ТОР щодо об’єднання   в одну ОПП.завантажити
Протокол №2  спільного  засідання кафедр ФХ і ОХ та ТОР  від 1 грудня 2020 року  про  створення проєктної  групи ОПП “Хімія та технології органічних матеріалів” з розроблення  та оновлення освітньої програмизавантажити
Протокол №3 від  20 січня 2021 року  засідання кафедр ФХ та ОХ та ТОР та стейкхолдерів  про обговорення та затвердження переліку ОК для нової ОПП .завантажити
Витяги з протоколів засідань кафедр фізичної хімії і органічної хімії та технології органічних речовин щодо затвердження силабусів нормативних ОК ОПП “Хімічні технології синтезу та фізико-хімічні властивості органічних матеріалів” та силабусів вибіркових ОК на 2021-2022 навч. рік завантажити
завантажити

Освітньо-професійна програма 2022 року

Протокол № 4 спільного  засідання кафедр ФХ і ОХ та ТОР   від 13 жовтня 2021 року про затвердження змін в ОК та нової назви програми “Хімічні технології синтезу та фізико-хімічні властивості органічних матеріалів”завантажити
Витяг з протоколу  № ___  від 21 листопада 2021 року НМКУ  спеціальності 161 “Хімічні технології та інженерія”  про затвердження рішення щодо змін в ОПП “Хімія та технології органічних матеріалів” та нової редакції назви “Хімічні технології синтезу та фізико-хімічні властивості органічних матеріалів”завантажити
Витяги з протоколів засідань кафедр фізичної хімії і органічної хімії та технології органічних речовин щодо затвердження силабусів нормативних ОК ОПП “Хімічні технології синтезу та фізико-хімічні властивості органічних матеріалів” та силабусів вибіркових ОК на 2022-2023 навч рікзавантажити
завантажити

Освітньо-професійна програма 2023 року

Протокол №5 від 15 листопада 2022 р. спільного засідання кафедри фізичної хімії і ОХ та ТОР про внесення змін в ОПП, Ф-каталог та ОКзавантажити
Витяг з протоколу № 14 від 22.06.2023 р. засідання кафедри фізичної хімії про затвердження силабусів ОПП
Витягз протоколу № 13 від 08.06.2023 засідання кафедри органічної хімії та технології органічних речовин про затвердження силабусів ОПП
завантажити

завантажити

Відомості про самооцінювання освітньої програми

Відомості про самооцінювання освітньої програми 2023 рокузавантажити
Звіт експертної групи “Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми” 2023 рокузавантажити