Освітні рівні підготовки

На кафедрі фізичної хімії здійснюється підготовка фахівців за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія» за трьома рівнями

Підготовка здійснюється за освітньо-фаховою програмою

«Хімічні технології косметичних засобів та харчових добавок»