Освітні рівні підготовки

На кафедрі ФІЗИЧНОЇ ХІМІЇ здійснюється підготовка фахівців за спеціальністю

161 «Хімічні технології та інженерія» за трьома рівнями:


Освітній рівень бакалавра 

Підготовка  бакалаврів здійснюється за освітньою  програмою: «Хімічні технології косметичних засобів та харчових добавок»


Освітній рівень магістра

Увага!!! З 2021 року підготовка магістрів на кафедрі фізичної хімії здійснюється за освітньою програмою “Хімія органічних матеріалів”, а з 2022 року за освітньою програмою “Хімічні технології синтезу та фізико-хімічні властивості органічних матеріалів”

___________________

Освітній рівень PhD

Підготовка аспірантів здійснюється в межах спеціальності : 161 “Хімічні технології та інженерія”