Освітні рівні підготовки

На кафедрі фізичної хімії здійснюється підготовка фахівців за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія» за трьома рівнями

Освітній рівень бакалавра 

Підготовка  бакалаврів здійснюється за освітньою  програмою

«Хімічні технології косметичних засобів та харчових добавок»

Проєкти програм освітнього рівня  баклавр, що виносяться на  громадське обговорення (грудень 2020 р.)

Освітній рівень магістра

Увага!!! З 2021 року підготовка магістрів на кафедрі фізичної хімії здійснюється за освітньою програмою “Хімія і технологія органічних матеріалів”

Діючі програми освітнього рівня  магістр, набір 2020 р.   

Проєкти програм освітнього рівня  магістр, що виносяться на  громадське обговорення (грудень 2020 р.)    

Затверджені програми підготовки магістрів (січень 2021р)

Освітній рівень PhD

Підготовка аспірантів здійснюється в межах спеціальності

161 “Хімічні технології та інженерія”