Громадське обговорення

Освітньо-професійна та освітньо-наукова програми підготовки здобувачів вищої освіти рівня магістр

Обговорення триває до 9 грудня 2021 р.

Прохання надсилати зауваження та пропозиції за посиланням.  

На обговорення виноситься:

Освітні програми попередніх років:

Протоколи робочих зустрічей