Силабуси освітніх компонент, що викладає кафедра

Спеціальність 161 “Хімічні технології та інженерія”

Бакалаврат

освітня програма “Хімічні технології косметичних засобів та харчових добавок”

Нормативні освітні компоненти

Вибіркові освітні компоненти

Магістратура

освітня програма “Хімія і технологія органічних матеріалів”

Нормативні освітні компоненти

Вибіркові освітні компоненти

Магістерська освітня програма

“Хімічні ресурсоефективні технології неорганічних, органічних речовин, матеріалів та покриттів”

Аспірантура

спеціальність 162 “Біотехнології та інженерія”