Наукові напрямки кафедри

НАУКОВІ НАПРЯМКИ КАФЕДРИ ФІЗИЧНОЇ ХІМІЇ 2023

Перелік наукових напрямків кафедри фізичної хімії завантажити

Залучення здобувачів другого магістерського рівня до науково-дослідної роботи 2018-2023

Перелік публікацій студентів у періодичних виданнях та матеріалах конференцій
Кафедра фізичної хімії завантажити

Держбюджетні НДР:

 1. Держбюджет для молодих вчених «Створенная селективно реакційних металічних та композитних наноматеріалів з використанням екологічних іонних рідин  нового покоління».Керівник НДР: Воробйова В.І. (2021 —2023 рр.) Номер державної реєстрації НДР: 0121U100409.  (Залучено 1 студент: С. Сіренко)
 2. Держбюджет для молодих вчених Високоефективна модифікація поверхні металу екологічно-безпечними сполуками для надання нових функціональних властивостей (2017—2020 рр.)Керівник НДР:_к.х.н., доц. Жук Т.С.Номер державної реєстрації НДР: 0117U003854, (залучено студентів групи ХД  А. Шакун, В. Пічахчі (бакалаври), ХО Є.Радченко, Ріпенко Ю.(магістри))

Ініціативні науково-дослідні роботи викладачів кафедри

 1. Д/р 0119U000306 «Мікробіологічні та біохімічні дослідження косметичних засобів та харчових добавок» (Хіміко-технологічний факультет, керівник— к.б.н,, доц. Л.А. Хрокало) (2019—2024 рр.)
 2. Д/р 0117U007592  «Фізико-хімічні основи одержання, функціональності та використання багатокомпонентних нанодисперсних систем та  застосування добавок у харчових та косметичних продуктах» (Хіміко-технологічний факультет, керівник — д.х.н.,доц. Сокольський  Г.В.) (2018—2022 рр.)
 3. Д/р 0116U007932 Природа сольватаційних та сольових ефектів у кінетиці мономолекулярного гетеролізу органічних сполук» (Хіміко-технологічний факультет – керівник: Пономарьов М.Є.), відповідальний виконавець – Каменська Т.А.  (2016 —2021 рр.)
 4. Д/р 0116U007931 «Дослідження фізико-хімічних характеристик поліфункціональних  комбінаційних складів» (Хіміко-технологічний факультет, керівник — к.т.н., доц. Пилипенко Т.М).  (2016—2021 рр.)

На кафедрі фізичної хімії та кафедрі органічної хімії та технології органічних речовин діють наукові гуртки, в рамках яких виконуються наукові дослідження студентами всіх ОП кафедр:

Науковий гурток студентів кафедри ФХ. Фізична й колоїдна хімія функціональних матеріалів. Керівник —  доцент, к.т.н., Т.М. Пилипенко

Останнім часом, внаслідок активного міжнародного співробітництва з університетом м. Палермо (Італія) на кафедрі фізичної хімії активно розвивається науковий напрямок досліджень: Алюмосилікатні нанотрубки як наноконтейнери з функцією контрольованого вивільнення органічних біологічно активних сполук та складові композитних оксидних фотокаталізаторів нового покоління

Залучено 5 магістрів, в тому числі в рамках програми Еразмус+ академічної мобільності в університеті м. Палермо (2023 р.) Брали участь Крюкова Є., Сікорська К., Глухова П. у 2023 р. Мансурова А. у 2022 р., Свінцова А. у 2021 р., Трубчанінова М. у 2020 р.

Магістри кафедри виконують наукові дослідження своїх магістерських дисертацій в Інститутах НАН України (Інститут біоколоїдної хімії, Інститут загальної та неорганічної хімії НАН України, Інститут фізичної хімії), а також на базі приватних структур ТОВ «Єнамін» тощо. Виконання таких робіт підкріплено договорами про співробітництво.

Активно промотували наукові дослідження магістрантів участь кафедри та організація міжнародних конференцій спільно з Хімічним товариством Туреччини (EWCC2019(Palermo, Italy), EWCC2021 (Kyiv, Ukraine)). Напрямок досліджень доцента кафедри Тетяни Жук отримав підтримку в рамках білатерального проєкту з Туреччиною (2023-2024 рр.). Тетяна Сергіївна Жук активно залучає студентів магістрів за ОП кафедри до наукових досліджень в рамках програми Еразмус та інших

1) Розробка антикорозійних засобів на основі екологічно безпечної сировини

Науковий керівник  зав. каф. д.т.н., проф. Чигиринець О.Е.

2) Дослідження впливу фізико-хімічних параметрів на вилучення неметалевих включень з розплаву сталі у проміжних ковшах “МБРЗ”

Науковий керівник доц., к.т.н.  Єфімова В.Г.

3) Вивчення природи сольватаційних та сольових ефектів у кінетиці мономолекулярного гетеролізу органічних сполук

Науковий керівник доц., к.х.н.  Пономарьов М.Є.

4) Дослідження фізико-хімічних властивостей розчинів різної природи

Науковий керівник доц., к.т.н.  Пилипенко Т.М.

5) Мікробіологічні та біохімічні дослідження косметичних засобів та харчових добавок

 • Встановлення бактерицидної та фунгіцидної дії синтетичних консервантів, виявлення синергетичного ефекту консервуючих сумішей
  (виконавці студенти: Гончар Х., Салітра Н.)
 • Встановлення бактерицидної та фунгіцидної дії колоїдного срібла, одержаного шляхом «зеленого синтезу» )в якості відновника та стабілізатору використані рослинні екстракти)
  (виконавці доц. Воробйова В.І., студенти: Гладун К., Корнякова О., Риженко Н., Сірош Є.)
 • Розробка рецептури антиcептичного мила з додаванням рослинних екстрактів та ефірних олій. Випробовування антибактеріальних властивостей одержаного продукту
  (виконавець студентка Черниш І.)
 • Дослідження властивостей муцину равлика як активного компоненту косметичних продуктів
  (виконавець студентка Новгородська К.)

Науковий керівник доц., к.б.н. Хрокало Л. А.

6) Розробка ефективних летких інгібіторів атмосферної корозії чорних та кольорових металів

Науковий керівник, к.т.н. Воробйова В.І.

7) Фізико-хімічні основи одержання, функціональності та використання багатокомпонентних нанодисперсних систем

Науковий керівник, професор , д.х.н. Сокольський Г.В.