Дослідження процесів метанового зброджування комплексних органічних субстратів

Метанопродукуючі бактеріїДослідження направлені на вдосконалення технологій одержання біогазу з органічних відходів та біомаси.  Запропоновано розробити рекомендації до підбору комплексної органічної сировини в якості субстрату, збалансованої за вмістом вологи, органічної речовини та співвідношенням біогенних елементів. Критеріями оптимізації зброджування є зменшення тривалості процесу, енергозберігаючий температурний режим, отримання біогазу з вмістом метану не менше 70 %. Запропоновано вдосконалити методику підготовки інокуляту шляхом лабораторного культивування гідролітичних, ацетогенних та метаногенних бактерій. 

Лабораторна біогазова установка


Технологічні рішення будуть відпрацьовані в лабораторній біогазовій установці, викладені в наукових публікаціях та випробувані під час утилізації комплексних сільськогосподарських, лісогосподарських та деяких промислових (харчова, деревообробна галузі) відходів. 

Перелік публікацій за матеріалами досліджень

1.    Хрокало Л. А. Визначення компонентного складу біогазу волюмометричним методом / Л. А. Хрокало, Т. І. Обушенко, Є. С. Перерва, О. А. Козловець // Наукові вісті НТУУ «КПІ». Проблеми біології і біотехнології. − 2013. − № 3. − С. 93-99.

 

2.    Khrokalo L. А. Selection of methanogenic bacteria for improving the biogas production / L.A. Khrokalo, A. I. Doloman, L.S. Iastremska  // Proc. the Fifth World Congress “Aviation in the XXI-st century” Volume 2. Safety in aviation and space technologies (25-27 Sept. 2012).  Kyiv, 2012. P. 4.1.7.-4.1.9.