Єфімова Вероніка Гаріївна

доцент кафедри фізичної хімії, к.т.н., доцент

 Intellect-сторінка  Розклад занять scholar25 Google Scholar профiль

Викладає дисципліни: «Хімічна технологія косметичних засобів» для студентів 4 –го курсу хіміко-технологічного факультету, «Біологічно активні добавки» для студентів 1-го курсу магістрів, «Фізична хімія» для студентів 2 – го курсу інженерно – фізичного факультету напряму підготовки «Металургія» та «Інженерне матеріалознавство»

Загальні наукові інтереси: металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів.

Наукова біографія: В 1997 році закінчила Національний технічний університет України НТУУ «КПІ» за спеціальністю хімічна технологія тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів. Після закінчення університету працювала в Фізико-технологічному інституті металів та сплавів НАНУ. У 2000 році вступила до аспірантури  Фізико-технологічного інституту металів та сплавів НАНУ за спеціальністю «металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів». У 2004 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Рафінування сталі в проміжних ковшах МБРЗ шляхом формування гідродинамічних потоків розплаву».  З 2003 року працює на кафедрі фізичної хімії.

 • З 2003 року працює на кафедрі фізичної хімії.
 • Загальний науково-педагогічний стаж складає 17 років.
 • Наукових  публікацій – 70, з яких 1 – монографія, 70 у фахових виданнях та 10 патентів на винахід.

Контакти:

Вибрані наукові публікації:

 1. V.G. Efimova Analysis of Steel Refining in Pony Ladle. Steel in translation. 2020. №6. р. 397-401
 2. Монографія В.И. Дубоделов, А.Н. Смирнов, В.Г. Ефимова, А.В. кравченко, А.П. Верзилов Гидродинамические и физико-химические процессы в промежуточных ковшах для непрерывного литья стали / Київ: Наукова думка, 2017. – 520 с.
 3. В.Г. Єфімова, Т.М. Пилипенко Термодинамічний аналіз видалення неметалевих включень із розплаву сталі при безперервному її розливанні «Наукові вісті НТУУ «КПІ» . – 2018. –№3. – с. 63-69 (фахове видання).
 4. Yefimova V.G., Pilipenko T.M. Physical-chemical regularities of steel refining from non-metallic inclusions. Вісник Тернопільського національного технічного університету. – 2018. – №1(89). – с. 72-79 (фахове видання).
 5. Єфімова В.Г., Т.М. Пилипенко, О.В. Нікора Отримання оптимальної основи емульсійних косметичних продуктів з урахуванням поверхневих явищ у дисперсних системахВісник Прикарпатського університету ім. В.Стефаника серія “Хімія”.2019.– №ХХІ.– с. 98-102 (фахове видання).
 6. A.N. Smirnov, V.G. Efimova, A.V.Kravchenko Flotation of nonmetallic inclusions during argon injection into the tundish of a continuous-casting machine. Part 2. Steel in translation. 2014. №1. р. 11-16
 7. A.N. Smirnov, V.G. Efimova, A.V.Kravchenko Flotation of nonmetallic inclusions during argon injection into the tundish of a continuous-casting machine. Part 3. Steel in translation. 2014. №3. р. 180-185
 8. A.N. Smirnov, V.G. Efimova, A.V.Kravchenko Design of a Porous Annular Refractory Injection Block for the Tundish Refining of Steel. Steel in translation. 2014. №9. р. 173-178
 9. A.N. Smirnov, V.G. Efimova, A.V.Kravchenko Flotation of nonmetallic inclusions during argon injection into the tundish of a continuous-casting machine. Part 1. Steel in translation. 2013. №11. р. 11-16