Хрокало Людмила Анатоліївна

кандидат біологічних наук, доцент

 Intellect-сторінка  Розклад занять scholar25 Google Scholar Профіль

Викладає дисципліни

Для бакалаврів: “Бiooрганічна хімія”, “Екологічна безпека технологічних процесів в харчовій та косметичній галузях”, “Фізична хімія”, “Поверхневі явища та дисперсні системи”.

Для магістрів: «Мікробіологія»

Загальні наукові інтереси: біохімія та мікробіологія, екологічна безпека та біорізноманіття, хімічна технологія косметичних засобів і харчових добавок

Основні напрямки наукових досліджень:

 • Встановлення бактерицидної та фунгіцидної дії синтетичних та природних консервантів, колоїдного срібла
 • Розробка рецептури і випробовування дії антиcептичних засобів
 • Систематика, таксономія та біорізноманіття

Наукова біографія:

В 1998 році закінчила Сумський державний педагогічний інститут ім. А. С. Макаренка за спеціальністю географія і біологія. Протягом 1998-2003 років навчалась в аспірантурі на біологічному факультеті Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Захистила кандидатську дисертацію в 2004 році за спеціальністю 03.00.16 екологія. Протягом 2000-2005 років працювала в лабораторії екології та токсикології Київського національного університету ім. Т. Шевченка. В 2005 – 2007 працювала на факультеті екології і біотехнології Національного аграрного університеті на посадах асистента, старшого викладача, доцента.

З січня 2008 року працює в НТУУ «КПІ». В 2012 році отримала вчене звання доцента. Брала участь у виконанні міжнародних проектів: три індивідуальні наукові гранти міжнародного ентомологічного товариства (2005, 2007, 2008) розробці спільних українсько-голандських магістерських програм Національного аграрного університету України та Університету Вагенінгену в рамках ТEMPUS DASAU (2006-2007), білатеральному Українсько-Індійському проекті «Розробка пробіотичних препаратів для покращення засвоєння антиоксидантів» (2012-2013), проектах Європейської академічної мобільності Erasmus Mundus TEMPO (2013-2014), Erasmus + (2016)

 • Загальний науково-педагогічний стаж складає 15 років.
 • Наукових публікацій 103, з яких 4 монографії, 6 навчально-методичних;

Контакти:

КПІ ім. Ігоря Сікорського, пр. Перемоги, 37, корп 4, кабінет 252.

l.khrokalo@kpi.ua
lkhrokalo@gmail.com

Вибрані наукові публікації:

 • Khrokalo L. Annotated bibliography of the odonatologic paper of Ukraine / L. Khrokalo. IDF-Report. 2005.vol 8. 51 р.
 • Verves Yu. G.,  Khrokalo  L. A. Superfamily  Oestroidea. Family Calliphoridae. Family Sarcophagidae / In. Gerlach J (Ed). The Diptera of the Seychelles islands. Pensoft Series Faunistica 85. Softcover, 2009. P. 251-303
 • Bezkrovna O.V., Khrokalo L. A. Applicability of  Folsomia candida toxicity test for urban range of lead concentrations. Cучасні проблеми токсикології. 2012. № 1 (56). С. 41-46.
 • Yumnam S., Prasanna B., Oriabinska L., Khrokalo L., Dugan O. Optimization of tannase positive probiotic production by response surface methodology. Biotechnologia acta.  Vol. 7, № 5. P. 62-70.
 • Хрокало Л. А., Черниш І. В., Єфімова В. Г. Бактерицидні компоненти гігієнічних і косметичних засобів. Наукові доповіді Національного університету біоресурсів та природокористування України. Серія «Біологія, біотехнологія, екологія». № 5 (69). С. 1-15. Режим доступу:http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dopovidi/article/view/9475
 • Патент на корисну модель 134887 UA, МПК С11D 13/02 (2006.01)  A61К 8/18 (2006.01) Тверде антибактеріальне мило з екстрактом та ефірною олією чебрецю / Хрокало Л. А., Черниш І. В., Пилипенко Т. М., Єфімова В. Г. № u 2018 12812 ; заявл. 26.122018 ; опубл. 10.06.2019, Бюл. № 11.