Пономарьов Микола Євгенович

Доцент, кандидат хімічних наук кафедри фізичної хімії

Intellect-сторінка  Розклад занять scholar25 Google Scholar профiль

Викладає дисципліни:  «Фізична хімія», «Поверхневі явища та дисперсні системи», «Фізична та колоїдна хімія».

Сфера наукових інтересів: Фізична органічна хімія, кінетика та механізми гетеролітичних реакцій, зокрема вплив природи розчинника та солей на швидкість реакцій мономолекулярного гетеролізу (SN1, E1, мономолекулярний сольволіз).

Основні напрямки наукових досліджень:

 1. Дослідження впливу якості підготовки поверхні металу вуглецевих та корозійностійких труб, що використовуються в енергетиці, на стійкість до загальної, пітингової корозії та корозійного розтріскування. Проблеми  їх довговічності.
 2. Розробка методів підготовки металевої поверхні, в тому числі за наявності продуктів атмосферної корозії, перед фарбуванням. Розробка наповнювачів (перетворювачів іржі) на основі промислових відходів рослинного походження (кісточок винограду, персику, абрикоса, шкаралупи волоського горіху та ін.) для виробництва екологічно безпечних антикорозійних лакофарбових матеріалів.
 3. Розробка тонкоплівкових покриттів для тимчасового захисту металопрокату  масового виробництва від атмосферної корозії.
 4. Розробка  летких інгібіторів атмосферної корозії для тимчасового захисту поверхні металопрокату, енергетичного обладнання, тощо.

Наукова біографія: Народився у 1958 році у місті Києві. У 1983 році закінчив з відзнакою Київський політехнічний інститут. Має кваліфікацію «Інженер-хімік-технолог» за спеціальністю «Технологія основного органічного та нафтохімічного синтезу».

У 1982-1989 роках працював у Лабораторії хімії та технології вітамінів Dв інститутах Академії наук УРСР (Інститути біохімії, органічної хімії, біоорганічної хімії) інженером, старшим інженером, молодшим науковим співробітником та  науковим співробітником. У 1989 році запрошений завідуючим кафедрою фізичної хімії КПІ професором Ю.Я. Фіалковим на викладацьку роботу і з 1990 викладає на кафедрі фізичної хімії.

Асистент (1990, 1993-1995, доцент (1995-2014). Науковий ступінь: Кандидат хімічних наук (1991 рік),

тема кандидатської дисертації: «Сольові та сольватаційні ефекти і механізм дегідробромування бензоату 7a- бромохолестерину»  зі спеціальності 02.00.03 – органічна хімія.

Наукове звання: Доцент по кафедрі фізичної хімії (1997 рік).

Контакти:
Працює в кімнаті 264 (в лабораторії колоїдної хімії 266-4) 4 корпусу НТУУ “КПІ” .
m.ponomarev@kpi.ua

Вибрані наукові публікації:

Монографія (Паперовий та електронний варіанти):

 1. G.F.Dvorko, M.E.Ponomarev, E.A.Ponomareva. Mechanisms of Covalent Bond Heterolysis. Novel Methods of Investigations, New Facts, and New Interpretations. Nova Science Publishers, INC. New York, 2011. – 49 p.

Огляди:

 1. Спроба кількісної оцінки вкладу параметрів розчинника у вплив на швидкість реакцій мономолекулярного гетеролізу Пономарьов М.Є, Дрозд Д.М., Каменська Т.А., Шендрик А.М. // Международное периодическое научное издание  “Scientific Look into Future” –  2018. – V.2. – No 9.  P. 88-92; DOI  https://dx.doi.org/1030888/2415-7538.2018-09-2-032
 2. Ponomarev M.E. Nature of normal salt effect in heterolysis reactions. Ponomarev M.E., Kamenska T.A., Shendryk A.M. // Scientific World Journal Issue 12, March URL: http://www.sworldjournal.com/e-journal/j13.pdf (date: 31.03.2017) – P.431-435 – j12-042
 3. Пономарьов М.Є, Дрозд Д.М., Каменська Т.А. Кореляційний аналіз сольватаційних ефектів при сольволізі 4-хлоро-2-пентену. // Научные труды SWorld. Вып. №1 (42), 2016 Том 10. С.  83-87.
 4. Пономарьов М.Є, Дрозд Д.М., Каменська Т.А. Порівняльний аналіз впливу природи розчинника на кінетику гетеролізу 4-бромо-2-пентену та 4-хлоро-2-пентену. // Научные труды SWorld. Вып. № 2 (43), 2016 Том 7. С.  11-15.
 5. Пономарьов М.Є., Каменська Т.А. Mechanism of special salt effect. New approach. // Сборник научных трудов SWorld‘2014. «Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте ‘2014» – Т. . – Вып. 2. – “Химия, медицина, ветеринария и фармацевтика”. – С. 44 – 47.
 6. Пономарьов М.Є. Nature of special negative salt effect. // Сборник научных трудов SWorld‘2014. «Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте ‘2014» – Т. . – Вып.2 . – “Химия, медицина, ветеринария и фармацевтика”. – С. 47 -50.

Участь у наукових конференціях:
6 доповідей на міжнародних конференціях та більш ніж 25 доповідей на Всеукраїнських та всесоюзних конференціях з органічної хімії, фізичної органічної хімії та хемометрики.

Науково-дослідна робота зі студентами:
Науковий керівник 5 відмінних дипломних робіт
Нині співпрацює з студентом групи ХО-01 Дроздом Дмитром Михайловичем, тема роботи – «Кінетичні дослідження сольватаційних ефектів при дегідробромуванні 4-бромо-2-пентену»

 1. Спроба кількісної оцінки вкладу параметрів розчинника у вплив на швидкість реакцій мономолекулярного гетеролізу Пономарьов М.Є, Дрозд Д.М., Каменська Т.А., Шендрик А.М. // Международное периодическое научное издание  “Scientific Look into Future” –  2018. – V.2. – No 9.  P. 88-92; DOI  https://dx.doi.org/1030888/2415-7538.2018-09-2-032
 2. Ponomarev M.E. Nature of normal salt effect in heterolysis reactions. Ponomarev M.E., Kamenska T.A., Shendryk A.M. // Scientific World Journal Issue 12, March URL: http://www.sworldjournal.com/e-journal/j13.pdf (date: 31.03.2017) – P.431-435 – j12-042
 3. Пономарьов М.Є, Дрозд Д.М., Каменська Т.А. Кореляційний аналіз сольватаційних ефектів при сольволізі 4-хлоро-2-пентену. // Научные труды SWorld. Вып. №1 (42), 2016 Том 10. С.  83-87.
 4. Пономарьов М.Є, Дрозд Д.М., Каменська Т.А. Порівняльний аналіз впливу природи розчинника на кінетику гетеролізу 4-бромо-2-пентену та 4-хлоро-2-пентену. // Научные труды SWorld. Вып. № 2 (43), 2016 Том 7. С.  11-15.
 5. Пономарьов М.Є., Каменська Т.А. Mechanism of special salt effect. New approach. // Сборник научных трудов SWorld‘2014. «Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте ‘2014» – Т. . – Вып. 2. – “Химия, медицина, ветеринария и фармацевтика”. – С. 44 – 47.
 6. Пономарьов М.Є. Nature of special negative salt effect. // Сборник научных трудов SWorld‘2014. «Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте ‘2014» – Т. . – Вып.2 . – “Химия, медицина, ветеринария и фармацевтика”. – С. 47 -50.