Сокольський Георгій Володимирович

В.О. завідувача кафедри, професор , д.х.н.

 Intellect-сторінка  Розклад занять scholar25 Google Scholar профiль

Викладає дисципліни: «Фізична хімія»

Загальні наукові інтереси: Взаємозв’язок склад—структура—властивість функціональних матеріалів різного призначення, в тому числі оксидних (фото-, електро-) каталізаторів, добавок органічної та неорганічної природи у дисперсних системах.

Основні напрямки наукових досліджень:

 • Функціональність манган(IV) оксидних матеріалів як повітряних електродів (перспективи використання у Li-повітряних акумуляторах);
 • Фотоелектрокаталіз та фізико-хімічні властивості титан(IV) оксиду та допованих систем тунельних структур манган(IV)оксидних матеріалів для деградації екотоксикантів;
 • взаємозв’язок невпорядкованості структури з функціональними властивостями оксидних матеріалів перехідних металів; електрохімія електродних матеріалів, призначених для використання в джерелах струму;
 • Електрокаталітичні зелені процеси, хімія твердого тіла, оксиди перехідних металів; перспективні матеріали для паливних елементах на основі оксидів перехідних металів;
 • Стабілізація емульсій за Пікерінгом (ефект 50% гідрофобного кремнезему, наночастинки Януса); “antiageing” компоненти косметичних засобів на основі координаційних сполук перехідних металів з амінокислотними лігандами; застосування титан(IV) оксиду як УФ-фільтра в косметиці та харчових добавках;
 • Характеризація та дизайн наноматеріалів.

Наукова біографія :

В 1994 році завершив навчання у Київському державному університеті імені Т.Г. Шевченка. З 1994 по 1997  р.р. працював в ІЗНХ НАН України та навчався в аспірантурі.   Кандидат хімічних наук з  1999 р., доктор хімічних наук – з 2013 р. за спеціальністю 02.00.04 – фізична хімія. Має вчене звання доцента (2003 р.).

За розробки в області електродних матеріалів для хімічних джерел струму отримано премію Днів молодих вчених Samsung у Києві у 2002 р. (ІІІ місце), 2005 р. (ІІІ місце). В період 2004- 2006 рр. був Стипендіатом Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

Основна науково-педагогічна діяльність пов’язана з роботою в Національному авіаційному університеті МОН України, м. Київ. Після захисту дисертації в період з 2000 по 2014 рр. займався науковою та викладацькою діяльністю на посаді доцента, у 2013 р. захищено докторську дисертацію у Спеціалізованій вченій раді Д26.001.03 хімічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка за спеціальністю 02.00.04 — фізична хімія в галузі електрокристалізації та застосування функціональних оксидних матеріалів мангану (IV).

З  2014 р.  по 2018 р. – завідувач кафедри фізичної та колоїдної хімії (назва змінювалася у зв’язку із зміною профілю викладацької діяльності на «хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів» у 2017 р.) Національного університету харчових технологій.

 • Загальний педагогічний стаж  18 років.
 • Є науковим керівником 2 аспірантів.
 • Науково-методичних праць 130, в тому числі  статей в фахових виданнях — 46.
 • Є автором  9 авторських свідоцтв  та патентів  України, 19навчально-методичних праць.
 • Індекс Хірша в Scopus — 5; GoogleScholar — 6.

Контакти:

 • Службова адреса: Національний технічний університет України пр. Перемоги, 37, корп. 4, Київ 03056.
 • тел. 067-234-52-11
 • georgii.sokolsky@gmail.com
  Кімната 263 корпусу №4.

Нагороди та досягнення

 1. Листопад 2002, 2005 Премія Днів молодих вчених Samsung у Києві 2002, 2005 роки, ІІІ місця
 2. 2004- 2006 Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених

Основні публікації

 1.  Sokolsky, G., Zudina, L., Boldyrev, E., Miroshnikov, O., Gauk, N., & Kiporenko, O. ORRElectrocatalysisCr3+, Fe2+, Co2+-DopedManganese (IV) Oxides // ActaPhysicaPolonica, A. — 2018. —133.
 2. Kashyrina, Ya. Mathematical modeling of Pickering emulsions stabilization process by solid nanoparticles / Ya. Kashyrina. A. Muratov, G. Sokolsky, O. Miroshnikov // Ukrainian Journal of Food Science. —2017. — 6, №3. —Р.524-533. http://ukrfoodscience.ho.ua/
 3. GeorgiiVSokolsky, SergiyVIvanov, EudgeneIBoldyrev, NatalyaDIvanova, OksanaYaKiporenkoRechargablexLi2MnO3x) Li4/3Mn5/3O4electrodenanocompositematerialasamodificationproductchemicalmanganesedioxidebylithiumadditives // MaterialsResearchBulletin. – 2015– 72 – Р.133-142
 4. GeorgiiVSokolsky, SergiiVIvanov, EudgeneIBoldyrev, NatalyaDIvanova, TatyanaFLobunetsLi+-Doping-InducedChangesPhaseCompositioninElectrodepositedManganese (IV) OxideMaterials // SolidStatePhenomena. – 2015-230. – P.85-92
 5. . Toward Stimulated by Defects Functionality in Manganese(IV) Oxide Materials // 2014 IEEE International Conference on Oxide Materials for Electronic Engineering (OMEE-2014, Lviv, 2014, 19-24 June, Ukraine).
 6. YevgeniiIBoldyrev, NatalyaDIvanova, GeorgiiVSokolsky, SergiyVIvanov, OlgaAStadnikThinfilmnonstoichiometricchromium-basedcathodematerialforrechargeableandprimarylithiumbatteries // JournalSolidStateElectrochemistry. —2013. – 17. – N8 – P. 2213-2221.
 7. GVSokol’skii, SVIvanova, NDIvanova, EIBoldyrev, TFLobunets, TVTomilaDopedmanganese (IV) inprocessesdestructionandremovalcompoundsfromaqueoussolutions // JournalWaterChemistryandTechnology. – 2012. – 34, NP. 227-233.
 8. Cobalt Additives Influence on Phase Composition and Defect Structure of Manganese Dioxide Prepared from Fluorine Containing Electrolytes // Acta Physica Polonica A Vol. 117 No. 1 January 2010  page 86
 9. Phase Composition and Crystallinity Degree of Nanostructured Products of anode oxidation of manganese(II) ions doped by ions of lithium and cobalt(II)// .
 10. Investigation of cathodic materials based on different types of MnO2/Carbon New Carbon Based Materials for Electrochemical Energy Storage Systems: Batteries, Supercapacitors and Fuel Cells/ eds. I.V. Barsukov et al. — Netherlands: Spinger, 2006. — P. 481-486.
 11. Effects the physicochemical properties. Powder Metallurgy and Metal Ceramics.  45, No 3-4 (2006) 158-162 .
 12. Electron Paramagnetic Resonance in MnO2 Powders and Comparative Estimation of Electric Characteristics of Power Sources Based on them in the MnO2-Zn System.Journal of Power SourcesVolume 114, Issue 1.
 13. Thin-Film Cathode Materials Based on Chromium Oxides Russian Journal of Applied ChemistryVolume 76, Number 7 / July, 2003 1067-1069 .
 14. Comparative Characteristics of Chemical Power Cells Based on MnO2-Zn Systems with Various Manganese Dioxide SamplesRussian Journal of Applied ChemistryVolume 75, Number 6 / June, 2002 935-938
 15. High-Performance Manganese Oxide Catalysts for CO OxidationRussian Journal of Applied Chemistry  75, No 9 (2002)1420-1423 .
 16. Electron Paramagnetic Resonance in disperse MnO2. .M. Kakazey, N. Ivanova, G. Sokolsky, G. Gonzalez-Rodriguez. Electrochemical and Solid-State Letters 4 (2001) J1-J4 (Scopus).

Основні книги, навчально-методичні розробки

Загалом 19 навчально-методичних праць, зокрема:

 • Хімія [Текст] : підручник / С. В. Іванов, Г. В. Сокольський, Є. О. Бережний ; — 3–є вид., доопрац. — К. : НАУ, 2016. — 348 с. — (Англ. мовою). Рекомендований Вченою радою НAУ як підручник для студентів вищих навчальних закладів, Протокол № 2 від 23.03.2016 .
 • Сучасні методи досліджень в хімії та технології : навч. посіб. Рекомендований Вченою радою НУХТ як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / О. С. Муратов, Ю. Г. Власенко, Г. В. Сокольський, О. М. Мірошников ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 114 с. (Рекомендовано Вченою радою НУХТ як підручник для студентів вищих навчальних закладів. Протокол № 12 від 25 травня 2017 р.)
 • Збірник задач із фізичної хімії. Розділ “Хімічна термодинаміка” Рекомендований Вченою радою НУХТ як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів [Електронний ресурс] / Г.В. Сокольський, О.М. Мірошников, О.С. Муратов — К.: НУХТ, 2016. — 49 с. (Рекомендовано Вченою радою НУХТ як підручник для студентів вищих навчальних закладів. Протокол № 12 від 19 квітня 2016 р.)