Жук Тетяна Сергіївна

доцент, к.х.н.

Контакти:

03056, Київ, Берестейський проспект, 37, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, Хіміко-технологічний факультет, корпус №4, к 243

t.zhuk@xtf.kpi.ua Tatiana_zhuk@ukr.net

Викладає дисципліни: Хімія і технологія біоорганічних речовин, Каталітичні процеси в технології органічних речовин, Наукове письмо: від заявки на фінансування до звіту для студентів спеціальності 161 «Хімічні технології».

Наукові інтереси: неметалічний каталіз, біокаталіз, селективна активація СН зв’язків у насичених вуглеводнях, високо-електрофільні радикали, базидіоміцетові гриби, діамондоїди

Основні напрямки наукових досліджень

 • Вивчення каталітичної активності базидіомікотових грибів щодо різних типів органічних сполук, зокрема вуглеводнів, спиртів, карбонових кислот, з метою розробки альтернативних, екологічно чистих, дешевих та ефективних підходів до селективної біотрансформації відповідних сполук.
 • Дослідження активації СН-зв’язку високоелектрофільними радикалами (фаталімідо-N-оксил, TEMPO) з використанням діамондоїдів та алкілароматичних сполук як модельних вуглеводнів та розробка відповідних підходів.
 • Ферментативні перетворення діамондоїдів.

Наукова біографія

У 2006 році закінчила НТУУ «КПІ» та отримала диплом магістра (з відзнакою) за спеціальністю «Органічна хімія».

У 2011 році в Інституті органічної хімії НАН України захистила дисертацію за темою «СН-Функціоналізація насичених вуглефоднів в присутності N-гідроксифталіміду» і отримала ступінь Кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.03 – Органічна хімія.

У 2017 році отримала звання доцента.

Стаж науково-педагогічної діяльності – 15 років.

Керівник наукових тем:

 «Високоефективна модифікація поверхні металу екологічно-безпечними сполуками для надання нових функціональних властивостей»; №2044 договір 0117U003854 від 01.11.2017 року.

  «Ензими базидіоміцетів у “зелених” перетвореннях органічних сполук за фізіологічних умов», договір №Ф83/73-2018 від 26.06.2018 року.

Міжнародні стипендії та наукові проекти:

2023           Україно-турецький білатеральний проект (Керівник)

2019-2021      Alexander von Humboldt Fellow (George-Foster Program for experienced researchers, with interruptions), Germany

2017           Fellowship from German Academic Exchange Service (DAAD), Giessen University, Germany

2017-2019   New “green” chemistry ways to arylaldehydes in transition-metal-free-catalyst systems, China

Вибрані наукові праці:

 • Babkina, V.V., Albuquerque, W., Haiduk, Ya. M., Michalak, W., Ghezellou P., Zorn, H., Zhuk, T.S.* (2023) Fungal lyophilisates as catalysts for organic synthesis: Preparative oxidations with white-rot fungus Bjerkandera adusta. In: Molecular Catalysis, 549, 113451.
 • Zhuk, T.S.,* Babkina, V.V., Zorn, H. (2022) Aerobic C–C bond cleavage catalyzed y whole-cell cultures of white-rot fungus Dichomitus albidofuscus. In: ChemCatChem, 14 (3), e202101408.
 • Zhuk, T.S.,* Skorobohatko O.S:, Albuquerque, W., Zorn, H. (2021) Scope and limitations of biocatalytic carbonyl reduction with white-rot fungi. In: Bioorganic Chemistry, 108, 104651.  
 • Lopatina, Ya. Yu., Vorobyova V.I., Fokin A.A., Schreiner, P.R., Marchenko A.A., Zhuk, T.S.* (2019) Structures and dynamics in thiolated diamantane derivative monolayers. In: Journal of Physical Chemistry C, 123 (45), 27477-27482.  
 • Fokin, A.A., Zhuk, T.S:, Blomeyer, S., Perez, C., Chernish, L.C:, Pashenko, A.E., Antiny, J., Vishnevskiy, Yu.V., Berger, R., Grimme, S., Logemann, Ch., Schnell, M., Mitzel, N.W., Schreiner, P.R. (2017) Intramolecular London dispersion interaction effects on gas-phase and solid-state structures of diamondoid dimers. In: Journal of the American Chemical Society, 139 (46), 16696-16707.  
 • Gunchenko, P.A., Li, J., Chen, H., Pashenko, A.E., Bakhonsky, V.V., Zhuk, T.S., Fokin, A.A. (2018): Aerobic oxidations with N-hydroxyphthalimide in trifluoroacetic acid. In: Molecular Catalysis, 447, 72-79.  
 • Zhuk, T.S.,* Goldmann, M., Hofmann, J., Pohl, J.C.S., Zorn, H. (2015):  Preparative aerobic oxidations with basidiomycetous enzymes: CH-functionalization of adamantane. In: Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic, 122, 87–92. 
 • Zhuk, T.S., Koso, T., Pashenko, A.E., Hoc, N.T., Rodionov, V.N., Serafin, M., Schreiner, P.R., Fokin, A.A. (2015): Toward understanding of diamond sp2-defects with unsaturated diamondoid oligomer models. In: Journal of the American Chemical Society, 137 (20), 6577-6586. 
 • Fokin, A.A., Zhuk, T.S., Pashenko, A.E., Osipov, V.V., Gunchenko P.A., Serafin, M., Schreiner, P.R. (2014) Functionalization of homodiamantane: Oxygen insertion reactions without rearrangement with dimethyldioxirane. In: Journal of organic chemistry, 79 (4), 1851-1866.
 • Fokin, A.A., Zhuk, T.S., Pashenko, A.E., Dral, P.O., Gunchenko, P.A., Dahl, J.E.P., Carlson, R.M.K., Koso, T.V., Serafin, M., Schreiner, P.R. (2009): Oxygen-doped nanodiamonds: Synthesis and functionalizations. In: Organic Letters, 11(14), 3068–3071.  

Zhuk, T.S., Gunchenko, P.A., Korovai, Ya.Yu., Schreiner, P.R., Fokin A.A. (2008): Mechanisms of the C–H halogenation of adamantane in the presence of N-hydroxyphthalimide. In: Theoretical and Experimental Chemistry, 44 (1), 46-51.