Чигиринець Олена Едуардівна

замісник з наукової роботи, професор, д.т.н.

 Intellect-сторінка  Розклад занять scholar25 Google Scholar профiль

Викладає дисципліни:
для бакалаврів – Поверхневі явища та дисперсні системи», Вступ до фаху, Матеріалознавство 1- Хімія наносистем.
для магістрів – Інноваційні технології виробництва косметичних засобів та харчових добавок,  Комп’ютерна хімія.
для студентів PhD –  Представлення та обговорення результатів наукової роботи з технології косметичних засобів та харчових добавок.

Загальні наукові інтереси: захист металів від корозії, фізико-хімічні процеси, що протікають  на поверхні металу, біологічно активні добавки з рослинної сировини,

Основні напрямки наукових досліджень:

Наукова біографія : В 1985 році закінчила Дніпропетровський металургійний інститут, за спеціальністю «Фізико-хімічні дослідження металургійних процесів». З 1985 по 1990  р.р. навчалася в аспірантурі, з 2001 по 2004 р.р. – в докторантурі.   Кандидат технічних наук з  1991 р., доктор технічних наук – з 2006 р. за спеціальністю 05.17.14 – Хімічний опір матеріалів та захист від корозії. Має вчені звання доцента (2001 р.) та професора (2008 р.).

Основна науково-педагогічна діяльність пов’язана з роботою в Національній металургійній академії України (НМетАУ) (м. Дніпропетровськ). Після закінчення аспірантури в період з 1990 по 1993 рр. працювала науковим співробітником та завідуючим (1992-1993 р.р.) галузевої науково-дослідної лабораторії захисту металів від корозії  при кафедрі порошкової металургії і захисту металів (зараз кафедра покриттів, композиційних матеріалів та захисту металів). Подальша робота в НМетАУ пов’язана з викладацькою діяльністю на посаді асистента (1993-1999 рр.), доцента (1999-2001, 2004-2007 р.р.) та професора (з 2007 р. по 2010 р.)   кафедри покриттів, композиційних матеріалів та захисту металів Національної металургійної академії України.

З  2010 р.  по теперішній час – завідувач кафедри фізичної хімії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

 • Загальний педагогічний стаж  23 роки.
 • Є науковим керівником 3 аспірантів.
 • Наукових публікацій   165, в тому числі  статей в фахових виданнях – 95.
 • Є автором  18 авторських свідоцтв  та патентів  України і Росії, 9 методичних праць.

Контакти:

 • службова адреса: КПІ ім. Ігоря Сікорського, пр. Перемоги, 37, корп. 4, Київ 03056.
 • тел. 044-204-83-89,
 • Кімната №223 корпусу №4.

corrosionlife@gmail.com
o.chygyrynets@kpi.ua

Вибрані наукові публікації:

 1. Ávila, L. V., Miliar, Y., Moya Ramírez, I., Chyhyrynets, O., Román, M. G., & Vaz, D. A. Effect of emulsification and hydrolysis pretreatments of waste frying oil on surfactin production.//Journal of Chemical Technology & Biotechnology, 2019
 2. Victoria Vorobyova, Olena Chygyrynets’, Margarita Skiba Experimental and theoretical investigations of anti-corrosive properties of thymol. //Chemistry & chemical technology, 2019, Vol. 13, No. 2, pp. 261–268. https://doi.org/10.23939/chcht13.02.261
 3. Victoria Vorobyova, Anastasiia Shakun, Olena Chygyrynets’, Margarita Skiba. Determination of the chemical composition of the extract of apricot pomace (Prunus armeniaca L.) // & chemical technology, 2019 , Vol. 13, No. 3, pp. 391–398. https://doi.org/10.23939/chcht13.03.391
 4. Vorobyova, V. 4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde as a volatile inhibitor on the atmospheric corrosion of carbon steel / V. Vorobyova , O. Chygyrynets, M.Skiba // Journal of Chemical Technology and Metallurgy. — 53. — 2. — 2018. —P. 336
 5. Bondar O. Аminooxoethylpyridinium chlorides as inhibitor of mild steel acid corrosion / Olena Bondar, Viktoria Vorobyova, Iryna Kurmakova, Olena Chygyrynets // Сhemistry & Сhemical technology. — 2018. — Vol. 12, No. 1. — P. 127–133
 6. KurmakovaI.M. The inhibitory effect imidazo [1,2-a] azepinium bromides corrosion carbon steel in hydrochloric acid medium / I.M. Kurmakova, O.S. Bondar, V.I. Vorobyova, O.E. Chygyrynets // Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii. — 2018. — NP. 31-36
 7. Vorobyova, V. A comprehensive study of grape pomace extract and its active components as effective vapour phase corrosion inhibitor of mild steel / V. Vorobyova, O. Chygyrynets´ M. Skiba, T. Zhuk, І. Kurmakova, О. Bondar // International Journal of Corrosion and Scale Inhibition / Int. J. Corros. Scale Inhib. — 2018. — 7, N. 2. — P.185–202
 8. Vorobyova V. A study pomaces of grapes extract as eco-friendly vapor phase corrosion inhibitor / V. Vorobyova, O. Chygyrynets’, M. Skiba, I. Trus, S. Frolenkova // Chemistry and Chemical Technology. – 2018. Vol. 12, – №. 3. – С. 410–418
 9. Vorobyova, V. A novel eco-friendly vapor phase corrosion inhibitor of mild steel / Viktoria VorobyovaMargarita SkibaOlena Chygyrynets’ // Pigment & Resin Technology. — 2018, https://doi.org/10.1108/PRT-03-2018-0025
 10. Kurmakova І.М. The effect of triazoloazepine bromide with biocidal activity on microbial copper corrosion / І.М. Kurmakova ,О.S. Bondar, N.R. Demchenko, V.I. Vorobyova, O.Y Kupchyk // International Journal of Corrosion and Scale Inhibition. – 2018. Int. J. Corros. Scale Inhib., 2018, 7, no. 3, 308–317 .
 11. Воробйова В.І. Порівняльна характеристика компонентного складу ізопропанольного та водно-ізопропанольного екстрактів вичавків винограду сорту Vitislabrusca × Vitisvinifera В.І Воробйова, О.Е. Чигиринець, А.С. Шакун // Технічні науки та технології : науковий журнал / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Чернігів. нац. технол. ун-т, 2017. – № 1 (7). С. 187-189
 12. Чигиринець О.Е. Формування протикорозійного покриття на поверхні сталі із парової фази силоксанів Міжвузівський збірник / О.Е. Чигиринець, В.І. Воробйова, М.І. Скиба. “НАУКОВІ НОТАТКИ”. Луцьк, 2017. Випуск № 59. С. 322-325.
 13. Skiba M.I. Obtaining of bimetallic nanoparticles by using plasma discharge/ M.I. Skiba, A.A. Pivovarov, A.K. Makarova, V.I. Vorobyova // Вібрації в техніці та технологіях. – 2017. – № 3 (86). – С. 97-101.
 14. Vorobyova, V. Self-assembled monoterpenoid phenol as vapor phase atmospheric corrosion inhibitor of carbon steel //, M. Skiba, I. Kurmakova,  O. International Journal of Corrosion and Scale Inhibition. —2017. — 6 (4), P. 485-503 .
 15. Воробьева В.И. Защита меди от атмосферной коррозии летучими ингибиторами / В. И. Воробьева, Е. Э. Чигиринец, М. И. Скиба, С. Ю. Липатов // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2016. – №3. – С. 90-95.
 16. Воробйова В. І. Механізм атмосферної корозії сталі в присутності ізопропілового екстракту гребенів винограду / В.І. Воробйова, О.Є. Чигиринець, Ю.Ф. Фатєєв // Фізико хімічна механіка матеріалів. В. Воробйова, О. Чигиринець, Ю. Фатєєв. «Проблеми корозії та протикорозійного захисту матеріалів», спец. випуск № – 2016. – №. – С. 234-238.
 17. Пилипенко Т.М. Дослідження фізико-хімічних показників якості піномийних косметичних засобів / Т.М. Пилипенко, О.Е. Чигиринець, В.І. Воробйова, В.Г. Єфімова // Вісник Чернігівського Державного Технологічного Університету. – 2016. – №.1(3) – С. 222-228.
 18. Воробьева В.И. Изучение компонентного состава биологически активных соединений спиртового экстракта гребней винограда / В.И. Воробьева, Е.Є. Чигиринец, В.Г. Ефимова, Т.Н. Пилипенко, В.А Пичахчи // Вісник Чернігівського Державного Технологічного Університету. – 2016.//. – 2016. – №.2(4) – С. 189 – 195.
 19.  Воробьева В.И. Противокоррозионная эффективность терпеновых соединений / В.И. Воробьева, Е.Э. Чигиринец, М.И. Скиба, Т.Н. Пилипенко, И.Н. Трус // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2016. – №5. – С.75-80.
 20. Vorob’iova V.I. Mechanism of Formation of the Protective Films on Steel by Volatile Compounds of Rapeseed Cake / V.I. Vorob’iova, O.E. Chyhyrynets, O.I. Vasyl’kevych // Materials Science. – 2015, Vol. 50, Is. 5, Рp 726-735.
 21. Воробйова В.І. Теоретичні дослідження адсорбційної здатності органічних сполук екстракту відходів переробки винограду // В.І. Воробйова, О.Е. Чигиринець, М.І. Скиба // Технічні науки. /Праці Чернігівського Державного Технологічного Університету. – 2015. – №.2(74) – С. 25-31
 22. Воробьева В.И. Использование отходов переработки винограда для защиты металла от атмосферной коррозии / В.И. Воробьева, Е. Э. Чигиринец, М.И. Воробьева, С.Ю. Липатов // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2015. – №.1 – С. 35 – 41.

Підручник:

 • Пінчук С.Й. Хімія твердого тіла (короткий курс): підручник / С.Й. Пінчук, О.Е. Чигиринець. — Київ: ТОВ «Видавничий дім АртЕк». — 2018. — 124 с.