VI Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених

22 квітня 2016 року відбулася VI Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених.

Конференція була присвячена фундаментальним і практичним питанням у галузі хімії та хімічної технології. Вперше на конференції працювала секція «Хімічної технології косметичних засобів і харчових добавок». На секції було представлено 9 наукових доповідей студентів та аспірантів. Присутні студенти 2 і 3 курсу гр. ХД активно брали участь в обговоренні доповідей.

Серед доповідей студентів ХТФ НТУУ «КПІ» кращим був визнаний доповідь Сисовой О. Також відзначені дипломами за кращу доповідь студенти Національного університету харчових технологій.